ZWROT renty RODZINNEJ za nienależne jej pobieranie – co teraz?

Witam, chodzi o zwrot renty rodzinnej, otrzymałam pismo z ZUS o nienależnie pobranej rencie rodzinnej za 3 lata wstecz, oczywiście chodzi o zwrot renty rodzinnej do ZUS i jest to kwota 40 tys. zł, już mi rosną odsetki, ale wg mnie nie powinny, ponieważ są naliczane od dnia wstrzymania decyzji o pobieraniu renty. A ja jej nie otrzymałam, bo ZUS wysyła ją na inny adres.

Ja nie jestem w stanie zwrócić renty rodzinnej, jestem osobą nie pracującą, mam małe dziecko i tylko mąż pracuje, proszę o jakąś radę co mam zrobić… czy jest jakaś możliwość umorzenia długu wobec ZUS? lub rozłożenia go na raty?

Mam 7 dni na spłatę długu wobec ZUS, a nie jestem w stanie – nie mam takiej kwoty, proszę o pomoc.


Zwrot renty rodzinnej

zwrot-renty-rodzinnej
Nienależnie pobrana renta rodzinna = zwrot renty rodzinnej

Witam, rzeczywiście otrzymanie decyzji nakazującej praktycznie natychmiastowy zwrot kwoty sięgającej bagatela 40 000 zł może powalić z nóg. Nic więc dziwnego, że szukasz rozwiązania, które mogłoby pozwolić ci uchylić się od obowiązku zwrotu nienależnie pobranego z ZUS świadczenia.

Nie piszesz jednak, co było podstawą wydania przez organ rentowy takiej właśnie decyzji. Nie wiem zatem, która z przesłanek prawnych wystąpiła, że ZUS uznał, że pobierana przez ciebie przez ostatnie lata renta rodzinna była świadczeniem nienależnym.

Komu przysługuje renta rodzinna z ZUS?

O prawie do renty rodzinnej orzeka ZUS na podstawie uregulowań zawartych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

I tak w myśl zasadom przewidzianym w art. 65 i następnych niniejszej ustawy renta rodzinna przysługuje dzieciom własnym i przysposobionym zmarłego maksymalnie do ukończenia 25 roku życia, jeśli pobierają naukę i może być przedłużone jeszcze do roku, jeśli uprawniony jest na ostatnim roku studiów.

Natomiast w myśl przepisom art. 101 ustawy prawo do renty ustaje, gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa.

Nie wiem, tak jak podniosłam wyżej, co zadziało się w twojej sprawie, że ZUS wydał decyzję o zwrocie nienależnie pobranej rencie rodzinnej.

Być może zaistniała okoliczność, o której mówi art. 104 ust. 1 pkt 7 – uzyskałaś dochód, o którym nie powiadomiłaś organu rentowego i ten dopiero teraz dopatrzył się, że w spornym okresie pracowałaś i zarabiałaś dość dobrze.

Bo w myśl zasadom mówiącym o prawie dorabiania do renty rodzinnej (zapisom art. 104 ust. 1 pkt 7 ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) prawo do renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Obowiązek zwrotu nienależnie pobranej renty rodzinnej

I tak dopatrzywszy się, że w okresie pobierania renty rodzinnej uzyskiwałaś dochód, ZUS wydał decyzję nakazującą ci zwrot nienależnie pobranych kwot za ostatnie trzy lata.

Bowiem w myśl przepisom art. 138 ust. 4 za ten maksymalnie okres ZUS mógł nakazać zwrot pobranych pieniędzy:

“Nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń za okres dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ rentowy o zajściu okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, a mimo to świadczenia były jej nadal wypłacane, w pozostałych zaś wypadkach – za okres dłuższy niż 3 lata”

Jak uchylić się od obowiązku zwrotu nienależnie pobranej renty rodzinnej?

Kwota, o której piszesz, jest bardzo wysoka, dlatego powinnaś podjąć wszelkie możliwe kroki, by spróbować ją zmniejszyć.

Przede wszystkim dokładnie zapoznaj się z treścią wydanej decyzji. I jeśli rzeczywiście ZUS orzekł o obowiązku zwrotu, dlatego, że przez ten cały czas pracowałaś, to ustal, czy rzeczywiście przez wszystkie te miesiące twój dodatkowy dochód był wyższy niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 104 ustawy.

Ja przyjęłam, że problem zwrotu renty rodzinnej wynikł właśnie przez dodatkowy dochód, ale jeśli był inny, to i tak nie zmienia to faktu, że sama powinnaś dobrze zbadać wszystkie okoliczności wydania przez ZUS przedmiotowej decyzji.

I teraz najważniejsze, bo o to pytałaś – w myśl zasadzie przewidzianej w art. 138 ust. 6 (Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) ZUS może odstąpić od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, zmniejszyć wysokość potrąceń, lub zawiesić dokonywanie tych potrąceń na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności.

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z ZUS

Oczywiście, jak każda decyzja wydawana w trybie administracyjnym, także i ta w przedmiocie umorzenia części należności, rozłożenia ich na raty, umorzenia odsetek będzie decyzją uznaniową, bo tak naprawdę uzależnioną od woli konkretnego pracownika ZUS.

W tym momencie nie pracujesz, wychowujesz małe dziecko, a jedynym żywicielem rodziny jest twój mąż. Pobrane świadczenie z pewnością przeznaczyłaś na pokrycie bieżących kosztów utrzymania.

Podnieś te okoliczności we wniosku o umorzenie nienależnie pobranej renty.

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Wniosek-o-umorzenie-nienależnie-pobranych-świadczeń-rodzinnych

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Przedstaw rachunki, jakie ponosi twoja rodzina, wykaż inne koszty. Podnieś swoje argumenty, także ten o błędnym adresie, na który została przesłana poprzednia decyzja ZUS. Być może się uda. Pamiętaj, że dobrze napisany wniosek o umorzenie nienależnie pobranej renty to połowa sukcesu.

Zwrot renty rodzinnej do ZUS – raty

Złóż wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Jeśli się nie uda, spróbuj tak samo z odsetkami, wnosząc o rozłożenie należności na raty.

Nie poddawaj się i nie załamuj rąk, być może trafisz na osobę, która przychyli się do twoich wniosków. Pamiętaj też, że na każdą decyzję służy ci prawo złożenia odwołania do sądu.

W tym momencie, by jeszcze bardziej przybliżyć ci instytucję umorzenia należności względem ZUS, przywołam orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 lutego 2014 roku zapadłego w sprawie III Aua 943/13, w którym uznano, że ustawa systemowa nie precyzuje wprawdzie okoliczności, które uznaje się za szczególnie uzasadnione, jednakże nie ulega wątpliwości, że dokonując oceny ich występowania, należy kierować się stanem majątkowym i rodzinnym dłużnika, jak też realną możliwością zwrotu, w tym możliwością podjęcia pracy pozwalającej na zwrot świadczeń.

Jak widzisz, jeśli chodzi o zwrot renty rodzinnej, to co najważniejsze, aby ten dług umorzyć, to precyzyjne przedstawienie sytuacji majątkowej, życiowej, zawodowej i zdrowotnej, tak by organ orzekający w przedmiocie twojego wniosku mógł znaleźć okoliczności dla ciebie korzystne. Życzę determinacji i powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

10 komentarzy w “ZWROT renty RODZINNEJ za nienależne jej pobieranie – co teraz?”
 1. także mam do oddania rentę rodzinną, ZUS przypadkowo przez błąd systemu wysłał mi na konto dwie renty rodzinne. Ku mojemu zdziwieniu w następnym miesiącu tez dostałam podwójną rentę, i doszłam do wniosku że nie jest to pomyłka. W następnym miesiącu [trzecim] dostałam pismo z ZUS-u, że mam zwrócić rentę. A już myślałam, że będę dostawać wyższą rentę :((((((

 2. Mąż nie ucząc się pobierał rentę po rodzicach nielegalnie – teraz ZUS siadł na wypłatę i zabrał 1500 zł czyli całość wypłaty, to co mąż zarobił, czy mogę zająć całość, gdy jest dziecko na utrzymaniu a ja i mąż już nie pracujemy?

  1. Janina Gołębiecka

   ZUS nie ma prawa zajmować całej wypłaty, musi stosować się do kwoty wolnej przy egzekucji z wynagrodzenia. Zadzwońcie i żądajcie wyjaśnień od ZUS-u.

 3. U mnie też jest renta rodzinna do zwrotu :/ przestałem chodzić do szkoły, bo musiałem iść do roboty żeby się utrzymać, teraz jwstem karany za to, że nie jestem darmozjadem. Spróbuję wysłać ten wniosek o umorzenie zwrotu renty ale zły jestem i na siebie i na Państwo Polskie :/

 4. Witam, mam taki problem, jakiś czas temu mój tata odebrał pismo z ZUS, ze mam do oddania ponad 5000 zł za nienależnie pobraną rentę. No więc tak: dostawałam rentę po mamie do czasu kontynuowania nauki.

  W 2008 roku bądź nawet 2007 był ostatni raz jak dostałam płatność od ZUS. W 2008 roku wyjechałam do Anglii, gdzie przebywam do dziś i dopiero w 2018 roku ZUS wysłał mi pismo o zadłużeniu, gdzie odsetki przerosły kwotę zadluzenia.

  Proszę o poradę co mam zrobić, bo nie wydaje mi się to normalne, ze przez tyle lat ZUS nie upomniał się o zadłużenie z tytułu nienależnie pobranej renty, a teraz naliczono mi ponad 3000 zł odsetek i nagle wysłali pismo, że mam wszystko oddać.

  Nie stać mnie na spłatę tego długu, pomimo tego ze jestem w Anglii, mam małą córkę. Jestem samotna matka i nie pracuje .Bardzo proszę o pomoc…

 5. Ja z kolei sama zgłosiłam ZUS-owi, ze pobieram rentę chociaż zostałam skreślona z listy uczniów. Nie wiedziałam jak napisać takowe zawiadomienie i często pojawiało się słowo „nienależnie pobieram świadczenie” potrącają mi połowę z obecnego świadczenia, bo naukę kontynuuje dalej. Mam do zwrotu około 12 tys + odsetki (co jest dziwne, sama ZUS-owi zgłosiłam o tym fakcie), dodatkowo ZUS wysłał sprawę do prokuratury jako popełnienie przestępstwa!? To jest przecież nielogicznie! Skoro już oddaje bezprawnie pobierane pieniądze i sama zrobiłam za nich robotę ujawniając ten fakt, to oni jeszcze chcą mi namieszać w papierach. Szok !

 6. Widzę, ze zostałam poprawiona przez moderatora strony. Moim zdaniem to nie są „bezprawnie” pobrane pieniądze. Do świadczenia potrzebne są dwa spełnione warunki. Moim zdaniem najważniejszy to śmierć rodzica, bo to przecież dzięki temu otrzymujemy pomoc finansową w postaci renty rodzinnej! Nikt kto ma normalną rodzinę składająca się z obojga rodziców, nie dostaje pomocy od państwa w postaci renty, musi być spełniony jeden z dwóch warunków. Nie uważam, wiec ze te pieniądze zostały pobrane „bezprawnie”. Pozdrawiam

  Ps: W świetle prawa tak to wygląda, ale jakby spojrzeć na to logicznie to już niekoniecznie.

 7. Witam, mam taki problem, gdyż pobierałam rentę przez 3 miesiące nieświadomie, ponieważ przerwałam naukę i płacili mi przez te 3 miesiące rentę, a pobieram rentę rodzinną. Muszę oddać 5 tysięcy prawie, czy mogę rozłożyć ten dług na raty? Nie mam takiej sumy, mam dziecko na wychowaniu, a mój partner nie pracuje. Mam 500+ i ta renta, która została wstrzymana.

 8. Witam. W ostatnim miesiącu otrzymałem całość renty rodzinnej (1024 zł), ponieważ moja siostra nie złożyła zaświadczenia w ZUS-ie o kontynuacji nauki. W listopadzie po dostarczeniu zaświadczenia otrzymała rekompensatę za poprzedni miesiąc oraz za miesiąc bieżący. Czy w takim przypadku połowa renty rodzinnej, którą otrzymałem, będzie podlegać zwrotowi? Pozdrawiam

 9. Bardzo proszę o pomoc. Czy trzeba oddać odsetki z renty rodzinnej? Proszę mi doradzić, jeżeli we wrześniu złożyłam wniosek o rentę rodzinną, bo chciałam kontynuować naukę, ale niestety niecały miesiąc później musiałam wstrzymać rentę rodzinną, ze względu na to, że nie mogłam kontynuować nauki – brak czasu, opieka nad dziećmi. I czy wystarczy, jak zwrócę im rentę, którą mi przysłali? bez odsetek, zanim dostanę decyzję o zwrocie pieniędzy?

  Chciałam przekazać, że wczoraj dostałam po miesiącu powiadomienie o tym, że renta rodzinna została wstrzymana, ale jeszcze nie dostałam decyzji, bo ZUS pisał do szkoły czy uczyłam się przez ten miesiąc.

Comments are closed.