Nienależnie pobrana RENTA RODZINNA – nie chodziłem do szkoły

Witam. Pobierałem kiedyś rentę rodzinną i ZUS się dopatrzył, że nie chodziłem do szkoły i nakazał zwrot renty rodzinnej. Okres 2005-07. W międzyczasie wyjechałem za granicę i wróciłem w 2018r. Zacząłem pracować od lutego 2018 w PL. W marcu br. ZUS zajął mi wynagrodzenie za pracę. Ma Pani pomysł jak powinienem zacząć rozmowę z ZUS-em? czy mogę jakoś uniknąć zwrot renty do ZUS?


Prawo do renty rodzinnej, a obowiązek kontynuowania nauki

Witaj, o uprawnieniu do renty rodzinnej traktuje art. 65 i następny ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku dzieci zdrowych, czyli tych które nie legitymują się orzeczeniem o niezdolności do pracy lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (dzieci własne zmarłego, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione) to w przypadku ukończenia 16 roku życia dla otrzymania renty rodzinnej wymaganym jest kontynuowanie nauki.

Zgodnie bowiem z regulacją zawartą w art. 68 ustęp 1 punkt 2 niniejszej ustawy prawo do renty rodzinnej przysługuje do czasu ukończenia nauki w szkole, jeżeli uprawniony przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia.

Wyjątkiem jest reguła zawarta w kolejnym punkcie przepisu, zgodnie z którą jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Jak widzisz renta rodzinna przysługuje osobie, która ukończyła 16 rok życia tylko wówczas, gdy kontynuuje naukę lub posiada jedno z orzeczeń o których psiałam powyżej.

Uchylenie przez ZUS decyzji o przyznaniu renty rodzinnej

Wiem z doświadczenia, że prawo do renty rodzinnej w praktyce jest znacznie nadużywane. Zapisywanie się do kolejnych prywatnych szkół tylko po to, by uzyskać następne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki jest powszechnym procederem.

Jednak jak widzisz: ZUS posiada możliwości weryfikacji wniosków i w konsekwencji dochodzi do podobnych sytuacji jak twoja – uchylenie decyzji o prawie do renty rodzinnej i orzeczenie obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Decyzja ZUS wydana:

 1. w wyniku przestępstwa
 2. na podstawie dowodów, które okazały się fałszywe
 3. na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego przez osobę pobierającą świadczenie może zostać uchylona i zmieniona jeżeli od dnia jej wydania nie upłynął okres dłuższy niż 10 lat – o czym bliżej w art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli powyżej wskazany okres 10 lat nie upłyną, ty wspominasz o latach 2005 -2007 jako czaso-okresie pobierania świadczenie, to bezwzględnie ZUS miał prawo zmienić uprzednią decyzję, żądając zwrotu nienależnie pobranej renty rodzinnej.

I skoro przyznajesz, że kiedy ZUS wypłacał ci świadczenie, ty nauki faktycznie nie pobierałeś, to roszczenie organu rentowego wydaje się zasadnym, a ty nie posiadasz argumentów aby ze stanowiskiem ZUS- u się nie zgodzić.

Wniosek do ZUS o rozłożenie na raty spłaty nienależnie pobranego świadczenia

Pytasz jednak, jak uregulować niniejszą sprawę. Uważam, że korzystnie dla ciebie będzie podjecie negocjacji w przedmiocie zdjęcia z wynagrodzenia za pracę.

Jeśli jesteś gotów wziąć na siebie odpowiedzialność za spłatę nienależnie pobranej renty rodzinnej, to możesz złożyć we właściwym dla siebie oddziale ZUS wniosek o zdjęcie zajęcia i przyjęcie od ciebie dobrowolnych wpłat w podanej kwocie, którą możesz sam wskazać biorąc pod uwagę swoje możliwości zarobkowe oraz koszty utrzymania.

Proponowana przez ciebie kwota miesięcznych wpłat nie musi być wyższa niż obecnie potrącana jeśli jesteś w stanie wykazać, że twoja sytuacja bytowa jest trudna, a koszty codziennego utrzymania wysokie.

Do wniosku o cofnięcie egzekucji i wyrażenie zgody na dobrowolne wpłaty załączyć możesz kserokopie rachunków i innych zobowiązań, w tym kredytów lub pożyczek jeżeli takowe spłacasz.

Jeżeli organ rentowy przychyli się do twojej prośby, a ty będziesz regularnie spłacał zadłużenie z czasem możesz starać się o umorzenie części długu lub chociażby odsetek.

Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

W tym miejscu chce wspomnieć, iż w myśl zasadzie przewidzianej w art. 138 ustęp 6 ustawy rentowej – organ rentowy może:

 • odstąpić od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części,
 • zmniejszyć wysokość potrąceń, ustaloną zgodnie z art. 140 ust. 4 pkt 1,
 • lub zawiesić dokonywanie tych potrąceń na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności.

Ty nic nie piszesz o swojej sytuacji życiowej, jednak wiedz, że szczególne okoliczności nie zostały przez ustawodawcę sprecyzowane i można przez nie rozumieć, każde zdarzenie które wpłynęło na sytuację materialno-bytową zobowiązanego do zwrotu.

Do szczególnych okoliczności zaliczyć można:

 • poważną chorobę,
 • przewlekłą chorobę,
 • kalectwo,
 • długotrwałe, niezawinione bezrobocie spowodowane min. potrzebą sprawowania osobistej opieki nad osobą bliską,
 • wypadek,
 • klęska żywiołowa.

Aby starać się o umorzenie długu z tytułu nienależnie pobieranej renty rodzinnej, złóż w ZUS-ie poniższy wniosek:

Wniosek o umorzenie nienależnie pobieranych świadczeniach rodzinnych

Wniosek-o-umorzenie-nienależnie-pobranych-świadczeń-rodzinnych

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Trzymam za ciebie wierząc w pomyśle załatwienie sprawy! Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

4 komentarzy w “Nienależnie pobrana RENTA RODZINNA – nie chodziłem do szkoły”
 1. Witam. Chciałam zapytać jak mam postąpić, dostałam pismo od naczelnika urzędu skarbowego w którym pisze, że prowadzi egzekucje na podstawie tytułu wykonawczego dotyczącego należności składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę… Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że nie o składki ZUS tu chodzi, lecz o nienależnie pobrana rentę rodzinną po śmierci mojej mamy.

  Chodziłam do policealnego studium, lecz z powodu choroby taty przerwałam naukę o czym nie powiadomiłam ZUS-u i ZUS wypłacał mi nadal rentę rodzinną. Nadmienię, iż renta przeszła by na mojego tatę który nie wniósł skargi na urząd ze mi ja wypłacił.

  Tata nie żyje niestety, a mnie urząd skarbowy gnębi mimo, że pieniądze które mi by zabrał, trafiły by jak już wcześniej napisałam w całości do rąk mojego taty, pracuję na ½ etatu za najniższa krajowa brutto tj. 1 125 zł brutto. Chce napisać do naczelnika urzędu skarbowego lecz zupełnie nie wiem co i jak mam napisać.

  1. Janina Gołębiecka

   Spróbuj umorzyć nienależnie pobieraną rentę rodzinną składając wniosek, którego wzór zamieściłam u góry w artykule. Nie ma innej drogi…

 2. Nienależnie pobrana renta rodzinna. Pobierałam rentę rodzinną na siebie i brata (niepełnoletni), uczyłam się, jednak zaniedbałam dostarczenie zaświadczenia (na 1 półrocze szkolne) do ZUS. Przez to ZUS zajął mi rachunek bankowy. Na konto wpływały mi świadczenia które ZUS mi zabrał (1000 zł msc) przez około 6 msc… Kiedy w końcu się za to wzięłam napisałam podanie, dostarczyłam zaświadczenie, ZUS zdjął mi blokadę ale nadal mam -1000… Nie rozumiem dlaczego? Czy mam jakąś szansę na odzyskanie również tamtych pieniędzy które mi pobrali?

 3. Witam. Kończę w maju 22 lata, od roku mam dług w ZUS za nienależne pobieranie renty rodzinnej w kwocie ok. 13 tys. (pobierałam rentę rodzinną) i w tym czasie 3 miesiące chodziłam jedynie do szkoły, chcę się dowiedzieć, czy o te 3 miesiące mogę skrócić zadłużenie w ZUS? bo jakby nie patrzeć uczęszczałam i mam zaświadczenie z tego okresu. Kolejnymi długami są pożyczki w parabankach około 5 tys. mam nadzieje, że nie więcej (nie jestem w stanie ustalić ile narosły moje długi) chcę wiedzieć, czy mogę odstąpić od odsetek w czasie gdy będę chciała spłacić dług i jak się do tego wszystkiego zabrać i jak spłacić. Dostałam pracę na stacji benzynowej i z tego, co wiem mam komornika, któremu muszę oddać ok. 1 tys. zł i martwię się, że komornik weźmie więcej albo że coś się stanie. Piszę trochę w chaotycznie, ale dla mnie to wszystko to jest jeden wielki chaos, który bardzo chcę powstrzymać…

Comments are closed.