Choroba psychiczna, a unieważnienie pożyczki – da się?? [PORADNIK]

Syn jest osobą niepełnosprawną, niewidomą chorą psychicznie – schizofrenia. Wziął za wiele kredytów konsumpcyjnych oraz chwilówek, których nie jest władny spłacać. Wysłał do wierzycieli wnioski o rozłożenie na raty powstałych zaległości w spłatach, proponując ratę w kwocie, którą może comiesięcznie uiszczać.

Wierzyciele nie wyrazili zgody. Syn jest nękany telefonami, groźbami, wizytami tzw. windykatorów terenowych. Starał się o jeden kredyt konsolidacyjny, ale wszystkie podmioty finansowe odmówiły – zła historia w BIK.

Co robić? Zaznaczam, iż zostało sporządzone pełnomocnictwo do reprezentowania mego syna w sprawach finansowych – kredyty, umowy, windykacja tychże itp. – akt notarialny.


Choroba psychiczna, a unieważnienie pożyczki

Witam, to co Pani pisze, jest trudne do wyobrażenia. Zastanawiam się, co takiego się stało, kto kierował Pani synem, że ten zaciągał kolejne zobowiązania  – kredyty, chwilówki. Czy rzeczywiście Pani syn wiedział, co robi, czy też stał się narzędziem w czyichś rękach?

Pani syn jest nie tylko osobą niewidomą, ale także choruje na poważną, nieuleczalną chorobę psychiczną, jak więc doszło do sytuacji, w której banki i firmy pożyczkowe przyznawały mu kolejne pożyczki?

Czy Pani syn był zorientowany, wiedział jakie zobowiązania na siebie bierze i czy jego zdolność kredytowa była rzetelnie badana? Myślę, że to wszystko należy rozważyć, by móc rozwiązać jego problemy.

Choroba psychiczna – schizofrenia, a unieważnienie umowy pożyczki

Tak jak napisałam powyżej, Pani syn jest poważnie chory, nigdy też nie stanie się osobą zdrową psychicznie. Prawidłowe leczenie, odpowiednio dobrane leki i dawki mogą ułatwić mu normalne funkcjonowanie, ale wystarczy naprawdę niewiele, by jego stan psychiczny uległ pogorszeniu.

Choroby psychiczne bardzo często zakłócają swobodne, trafne myślenie. Stan umysłu jest rozchwiany, a chory nie odróżnia tego, co jest dla niego właściwe, a co nie.

Wielokrotnie osoby chore m.in. na schizofrenię podejmują błędne decyzje, zaciągając pożyczki, których nie potrafią spłacić, ale również padają ofiarą innych osób, „naciągaczy” którzy wykorzystując trudną sytuację chorego i czerpią z niego zyski, podkładając mu dokumenty do podpisu, rejestrując na niego firmy, zaciągając zobowiązania…

Przepisy prawa cywilnego wprost mówią o możliwości uchylenia się od obowiązku wykonania zobowiązania m.in. w przypadku gdy mamy do czynienia z wadą oświadczenia woli.

Unieważnienie zawartych umów pożyczkowych może mieć miejsce, kiedy strona znajdowała się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to również choroby psychicznej.

Zatem jeśli Pani syn, z uwagi na swoją chorobę w dacie zawierania konkretnych umów znajdował się w stanie, kiedy nie widział, co podpisuje, można starać się o unieważnienie pożyczek i kredytów.

Nie chce wypowiadać się w kwestii banków, jednak jeśli chodzi o firmy pożyczkowe, gdzie udzielane są tzw. chwilówki, wiem, że pracujących tam ludzi „mało obchodzi” sytuacja pożyczkobiorcy.

Mogę zatem domniemywać, że syn wielokrotnie otrzymywał wsparcie finansowe, podpisując druki, których nie znał, nie tylko przez stan umysłu, ale również z uwagi na to, że nie mógł w treść tych umów zagłębić się samodzielnie, jest przecież osobą niewidomą.

Zadam zatem kolejne pytanie:

Czy kiedy syn zaciągał pożyczki była z nim osoba godna zaufania?

Na to również należy zwrócić uwagę!

Powództwo o unieważnienie zawartych umów pożyczkowych wnosi się do sądu cywilnego. Jeżeli jednak  było tak, że syn stał się ofiarą innych ludzi, którzy pomogli mu pobrać kolejne pożyczki, a później sami lub razem z synem pieniądze te wydawali, to może o sprawie powinien zostać poinformowany również prokurator!

Ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie

Pisze Pani o umowie pełnomocnictwa, ale nie wiem czemu ma ona służyć? Banki oraz firmy pożyczkowe żądają i żądać będą zwrotu pożyczonych pieniędzy z odsetkami i kosztami. W przypadku braku wpłaty prowadzić będą „nachalną” windykacje, a z czasem skierują sprawę do sądu.

Jeśli ma Pani siłę, to proponuje założenie sprawy o ubezwłasnowolnienie syna. Tylko wyrok sądu ograniczający syna w zdolności do czynności prawnych może ochronić go przed zaciąganiem kolejnych zobowiązań.

O ubezwłasnowolnieniu pisaliśmy już wielokrotnie:

Choroba psychiczna, a upadłość konsumencka

Inną możliwością pozbycia się długów jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Być może sąd z tzw. względów humanitarnych przychyli się do wniosku syna. Jego sytuacja jest przecież trudna, a z uwagi na chorobę nie można mówić o tym, że w przyszłości będzie on miał większe możliwości i szansę na spłatę zadłużenia.

W tym miejscu warto przeczytać:

Podsumowując

Chciałabym Pani pomóc, nie znam jednak szczegółów sprawy, nie wiem, co zadziało się w życiu syna, czy była to wyłącznie choroba, zagubienie, czy wpływ osób trzecich, jego sytuacja materialna jest teraz bardzo skomplikowana.

  • Jednak jeśli ma Pani podejrzenia, że syn ma długi, które mogły powstać, przez to, że nie działał świadomie, to proszę zastanowić się nad złożeniem pozwu o uznanie zawartych umów za nieważne.
  • Jeśli pracownicy firm windykacyjnych będą nadal zakłócać Państwa spokój, należy „postraszyć” ich złożeniem zawiadomienia na Policję. Za każdym razem proszę ich informować, że syn jest chory i mógł paść ofiarą oszustwa.
  • Jeżeli posiada Pani wiedzę, że syn mógł zostać „wykorzystany finansowo” przez osobę trzecią, proszę zastanowić się nad zgłoszeniem sprawy do prokuratury.

To o czym chce jeszcze napisać, to rozważenie możliwości ubezwłasnowolnienia syna. Jeżeli jego stan zdrowia jest ciężki, a syn trudny do współżycia – wyrok sądu może stać się dla Państwa tzw. parasolem ochronnym.

Jeżeli Pani jest najbliższą osobą dla syna, może warto pomyśleć również o jakimś domu pomocy, w którym syn mógłby  stale mieszkać? Wiem, że takie miejsca źle się kojarzą, ale proszę mi uwierzyć, są i dobre ośrodki, gdzie chorzy znajdują towarzystwo i zajęcia na swoim poziomie.

Być może w sprawach, o których napisałam powyżej, będzie Pani potrzebowała fachowej pomocy prawnej. Proszę pamiętać, że w każdej gminie działają nieodpłatne punkty takiej pomocy.

Jeżeli nie stać Państwa na prywatną pomoc adwokata, może Pani spróbować właśnie w takim punkcie. W sytuacji założenia którejkolwiek sprawy, czy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, czy też uznanie czynności prawnej za nieważną myślę, że sąd na wniosek syna przyzna mu pełnomocnika z urzędu, jednak do napisania pozwu, czy wniosku może przydać się profesjonalna pomoc.

Życzę powodzenia i mam nadzieje, że dacie sobie Państwo radę! Wszystkiego dobrego!

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 3,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze