Otrzymałam wezwanie do spłaty pożyczki zmarłego męża?!

Otrzymałam wezwanie do zapłaty pożyczki, która zaciągnął mąż przed śmiercią 19.05.2012, nagle bez żadnego kontaktu wcześniej.

Na dodatek nie jest to pismo wysłane listem poleconym a zwykłym, z terminem 7 dni na zapłatę, bo inaczej wstąpią do sądu o podanie spadkobierców męża, czy mam obowiązek spłacić tę pożyczkę, jeżeli minęło już prawie 6 lat? Poza tym nie mam po mężu żadnego spadku.


Firmy windykacyjne działają w ten sposób, że masowo wysyłają listy do byłych pożyczkobiorców, z prośbą o dokonanie spłaty zadłużenia w całości, nawet jeśli dług, tj. pożyczka w Twoim przypadku – przedawniła się!

Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki

Każda firma windykacyjna stosująca takie metody ściągania długów liczy na niewiedzę i nieświadomość pożyczkobiorcy. Musisz wiedzieć, że przedawnienie roszczenia dochodzonego pozwem sądowym uwzględniane jest na prośbę dłużnika (pozwanego).

Aby podnieść zarzut przedawnienia się długu, musisz wystosować pisemne oświadczenie i wysłać je do właściwego sądu.

Oczywiście możesz również pojawić się rozprawie sądowej i ustnie powiadomić sąd, że dług przedawnił się. Ale zdecydowanie wygodniejsza praktyka, to wysłanie oświadczenia o przedawnieniu się długu – pisemnie.

Jeśli sąd na Twój wniosek sąd odrzuci roszczenie firmy windykacyjnej (oddali je), to koszty rozprawy poniesie oczywiście firma windykacyjna.

Kiedy przedawnia się pożyczka?

Roszczenie o zwrot pożyczki ulega przedawnieniu po 3 latach, licząc od ostatniego dnia, w którym to pożyczka powinna być spłacona.

Uwaga na przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania! a co dokładnie przerywa bieg przedawnienia?

  • zrzeczenie się zarzutu przedawnienia
  • uznanie roszczenia
  • częściowa spłata pożyczki
  • ponowne rozłożenie pożyczki na raty

Wtedy to, bieg przedawnienia pożyczki liczony jest od nowa, czyli muszą minąć kolejne 3 lata, aby dług przedawnił się! Dlatego nigdy nie wolno nic podpisywać, jeśli liczymy na przedawnienie się naszego długu.

Negocjacje z firmą windykacyjną

Dobrym pomysłem jest poinformowanie firmy windykacyjnej o przedawnieniu roszczenia, już na etapie, kiedy wysyła ona Tobie wezwanie do zapłaty, może to spowodować, że wierzyciel “sterujący” firmą windykacyjną – odstąpi od skierowania sprawy na drogę sądową, bo po co narażać się na koszty rozprawy sądowej?

Jeśli masz pewność, że Twój dług lub dług Twojego męża przedawnił się, i masz „gdzieś” kontaktowanie się z windykacją, to możesz ich również totalnie zignorować.

Należy wtedy czekać na pismo z sądu o wszczęciu postępowania i terminie rozprawy sądowej.

Wtedy, tak jak pisałam, wysyłasz na adres sądu, z którego przyszło powiadomienie o rozprawie sądowej, oświadczenie podnoszące zarzut przedawnienia się długu, lub udajesz się w danym dniu na rozprawę, aby powiadomić sąd ustnie o przedawnieniu.

Koniecznie przeczytaj też:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze