Otrzymałam wezwanie do spłaty pożyczki zmarłego męża?!

przedawnienie-pozyczki

Otrzymałam wezwanie do zapłaty pożyczki, która zaciągnął mąż przed śmiercią 19.05.2012, nagle bez żadnego kontaktu wcześniej.

Na dodatek nie jest to pismo wysłane listem poleconym a zwykłym, z terminem 7 dni na zapłatę, bo inaczej wstąpią do sądu o podanie spadkobierców męża, czy mam obowiązek spłacić tę pożyczkę, jeżeli minęło już prawie 6 lat? Poza tym nie mam po mężu żadnego spadku.


Firmy windykacyjne działają w ten sposób, że masowo wysyłają listy do byłych pożyczkobiorców, z prośbą o dokonanie spłaty zadłużenia w całości, nawet jeśli dług, tj. pożyczka w Twoim przypadku – przedawniła się!

Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki

Każda firma windykacyjna stosująca takie metody ściągania długów liczy na niewiedzę i nieświadomość pożyczkobiorcy. Musisz wiedzieć, że przedawnienie roszczenia dochodzonego pozwem sądowym uwzględniane jest na prośbę dłużnika (pozwanego).

Aby podnieść zarzut przedawnienia się długu, musisz wystosować pisemne oświadczenie i wysłać je do właściwego sądu.

Oczywiście możesz również pojawić się rozprawie sądowej i ustnie powiadomić sąd, że dług przedawnił się. Ale zdecydowanie wygodniejsza praktyka, to wysłanie oświadczenia o przedawnieniu się długu – pisemnie.

Jeśli sąd na Twój wniosek sąd odrzuci roszczenie firmy windykacyjnej (oddali je), to koszty rozprawy poniesie oczywiście firma windykacyjna.

Kiedy przedawnia się pożyczka?

Roszczenie o zwrot pożyczki ulega przedawnieniu po 3 latach, licząc od ostatniego dnia, w którym to pożyczka powinna być spłacona.

Uwaga na przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania! a co dokładnie przerywa bieg przedawnienia?

  • zrzeczenie się zarzutu przedawnienia
  • uznanie roszczenia
  • częściowa spłata pożyczki
  • ponowne rozłożenie pożyczki na raty

Wtedy to, bieg przedawnienia pożyczki liczony jest od nowa, czyli muszą minąć kolejne 3 lata, aby dług przedawnił się! Dlatego nigdy nie wolno nic podpisywać, jeśli liczymy na przedawnienie się naszego długu.

Negocjacje z firmą windykacyjną

Dobrym pomysłem jest poinformowanie firmy windykacyjnej o przedawnieniu roszczenia, już na etapie, kiedy wysyła ona Tobie wezwanie do zapłaty, może to spowodować, że wierzyciel „sterujący” firmą windykacyjną – odstąpi od skierowania sprawy na drogę sądową, bo po co narażać się na koszty rozprawy sądowej?

Jeśli masz pewność, że Twój dług lub dług Twojego męża przedawnił się, i masz „gdzieś” kontaktowanie się z windykacją, to możesz ich również totalnie zignorować.

Należy wtedy czekać na pismo z sądu o wszczęciu postępowania i terminie rozprawy sądowej.

Wtedy, tak jak pisałam, wysyłasz na adres sądu, z którego przyszło powiadomienie o rozprawie sądowej, oświadczenie podnoszące zarzut przedawnienia się długu, lub udajesz się w danym dniu na rozprawę, aby powiadomić sąd ustnie o przedawnieniu.

Koniecznie przeczytaj też:

Imię:
Andżelika

Oceń nasz artykuł: