Gdzie spłacać zadłużenie alimentacyjne? do Funduszu czy komornika?

Forum prawneKategoria: AlimentyGdzie spłacać zadłużenie alimentacyjne? do Funduszu czy komornika?
Tonio zapytał 4 lata temu

Od kilku lat przebywam za granicą i przez ten czas nie płaciłem alimentów, ale chciałbym zacząć spłacać dług alimentacyjny. Tylko nie wiem, gdzie powinienem płacić, do komornika czy na fundusz.

Dodam, że była partnerka pobiera obecnie alimenty z FA. Wiem, że kiedyś można było płacić bezpośrednio na fundusz, ale ostatnio słyszałem, że teraz wszystko idzie przez komornika czy to prawda?

Dzwoniłem do funduszu alimentacyjnego, aby zapytać, to pani mi mówi, że zadłużenie mam u nich, ale mam wpłacać do komornika, bo on nalicza odsetki od alimentów.

Dziwne to jak dług może być w jednym miejscu a odsetki naliczane gdzie indziej? Powiem szczerze, że nie rozumiem tego.

Chciałbym, aby ktoś mi to dokładnie to wyjaśnił. Co i jak.

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

musisz odróżnić dwóch wierzycieli, których w tym momencie posiadasz.

Pierwszy, to dziecko uprawnione do alimentacji i reprezentowane przez matkę, jako przedstawiciela ustawowego, która złożyła do komornika wniosek o egzekucję długu alimentacyjnego.
Drugi wierzyciel, to Gmina, w której dziecko zamieszkuje i która wypłaca na wniosek matki dziecka tzw. świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Aby uzyskać alimenty z FA, spełnić należy pewne przesłanki przewidziane w przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przede wszystkim kryterium dochodowe – dochód na jednego członka w rodzinie nie może przekroczyć podanej kwoty. Jednakże najważniejsza przesłanka, to bezskuteczność egzekucji świadczenia alimentacyjnego, czyli niemożność ściągnięcia przez komornika alimentów od zobowiązanego rodzica przez okres m.in. dwóch miesięcy.

Sprawy przedstawiają się zatem tak, że matka Twojego dziecka, aby móc pobierać alimenty z FA, musiała złożyć do komornika wniosek egzekucyjny. Komornik, co do zasady ma ściągać od Ciebie alimenty w ustalonej przez sąd kwocie, bo działa jedynie na rzecz dziecka.

Fundusz Alimentacyjny może złożyć we własnym zakresie wniosek o ściągnięcie długu. Komornik, o którym Ty wspominasz, nie działa jednak na zlecenie Gminy, jednak to do niego powinieneś dokonać wpłaty bieżących alimentów i zaległości w wysokości różnicy pomiędzy alimentami należnymi a tymi, które dziecku wypłaca FA.

Tu muszę Ci wyjaśnić, że z FA można pobierać świadczenie do kwoty 500 zł miesięcznie na jedno dziecko. Jeśli więc alimenty, które masz płacić na dziecko, wynoszą np. 800 zł, to każdego miesiąca jesteś winny matce dziecku 300 zł, a FA 500 zł. Jeśli alimenty są niższe, to Twoim wierzycielem będzie FA za czas, w którym matka pobierała alimenty zastępcze i dziecko za czas, kiedy alimentów Gmina nie wypłacała.

Co więc powinieneś robić, by zacząć regulować swój obowiązek alimentacyjny. Po pierwsze należy zadbać o płatność bieżących rat. Te możesz uiszczać bezpośrednio do rąk matki lub wskazany przez nią rachunek bankowy. W takim przypadku zostanie ona zobowiązana do zgłoszenia tej okoliczności do FA, który wstrzymuje wypłaty świadczenia zastępczego, przez co nie będzie Ci rósł nowy dług.

A odnośnie zaległości zasadnym będzie kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który wypłaca alimenty i ustalenie, w jakiej wysokości jest zadłużenie i czy istnieje możliwość spłaty długu w ratach. Zasadnym będzie również kontakt z komornikiem i tu również ustalenie, w jakiej wysokości są długi alimentacyjne.

Ściśle powiązane artykuły:

Studentka1212 odpowiedział 4 lata temu

Gdzie sprawdzić ile mam do zapłaty zaległych alimentów, bo nie byłam na sprawie sądowej, wiem, że mam zasądzone 250 zł, płacę alimenty odkąd wiem, proszę o poradę, bo nie wiem gdzie zasięgnąć informacji to pilna sprawa. Powinnam się udać do sądu obojętnie w jakim mieście? Co grozi za nie interesowanie się sprawą? pozdrawiam.