Jak pozbyć się komornika za alimenty wpłacając 6-krotność do depozytu sądowego?

Forum prawneKategoria: AlimentyJak pozbyć się komornika za alimenty wpłacając 6-krotność do depozytu sądowego?
AvatarTomczak zapytał 11 miesięcy temu

Witam.

Płacę alimenty i mam komornika. Spóźniłem się raz z alimentami o jeden dzień, była żona nasłała na mnie komornika, który oprócz alimentów pobiera również opłaty komornicze. Jak pozbyć się komornika za alimenty?

Chciałbym wpłacić 6-krotność zabezpieczenia alimentacyjnego do depozytu sądowego, tylko nie wiem jak napisać wniosek do sądu i komornika i od czego w ogóle zacząć.

Jak krok po kroku z tego wybrnąć, bo jeśli chodzi o alimenty, nie mam żadnego zadłużenia na chwilę obecną, lub gdzie można taki wniosek pobrać. Zapłata alimentów poza komornikiem byłaby dla mnie najbardziej opłacalna.

Proszę o pomoc. Adam S.

4 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witaj,

Adamie, instytucja, z której chcesz skorzystać, została opisana w art. 883 kpc., który stanowi, iż:

1. Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności.

2. Jednakże dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję.

Aby móc złożyć pieniądze do depozytu, należy otrzymać zgodę sądu.

Zatem pierwszym krokiem, będzie wniosek do właściwego Sądu Rejonowego (wydział cywilny) o złożenie przyszłych świadczeń alimentacyjnych do depozytu sądowego.

We wniosku, zgodnie z założeniem art. 693 kpc. należy:

1) określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot;
2) przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie;
3) dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony.
4) wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.

Zatem wniosek powinien zostać uzasadniony chęcią uwolnienia się od dalszej egzekucji komorniczej, która w Twoim mniemaniu jest niecelowa (opóźnienie tylko jeden dzień i tylko w jednej racie alimentacyjnej) oraz generuje dodatkowe koszty.

Osobą umocowaną do podjęcia depozytu ma być komorniki prowadzący egzekucję.

Po uzyskaniu zgody Sądu na złożenie depozytu należy wpłacić pieniądze, a następnie złożyć wniosek do komornika o umorzenie egzekucji.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Avatarmagda.c odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam, od 2016 płacę alimenty na dwoje dzieci 21 lat i 18. Nigdy nie było z mojej strony zwłoki z przelewem alimentów. W miesiącu styczniu 2020 przelew został opóźniony o 10 dni – poślizg niestety, sprawa została podana do komornika, który wszczął postępowanie egzekucyjne i zajął mojej pobory w celu ściągania alimentów. Niestety nie jestem w stanie dogadać się z wierzycielem alimentacyjnym, aby zaniechał czynności i wycofał komornika z alimentów. Moje pytanie jest takie: chciałabym złożyć odpowiedni wniosek do sądu o umorzenie wszczętego postępowania komorniczego? jak miałby on wyglądać? jak pozbyć się komornika za alimenty?

Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witaj,

jeśli rzeczywiście Twoje dzieci nie ustąpią i nie cofną wniosku egzekucyjnego,  a skoro są już pełnoletnie, to działają we własnym imieniu, nie zaś za pośrednictwem matki, to pozostaje tylko jedna droga by pozbyć się komornika za alimenty.

Należy złożyć zabezpieczenie alimentacyjne w kwocie sześciu miesięcznych rat alimentacyjnych, o czym traktuje art. 883 kpc., w brzmieniu:

“§ 1. Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności.

2. Jednakże dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję.”

Zatem to, co należy zrobić, to udać się do sądu i wpłacić na depozyt równowartość sześciomiesięcznych świadczeń alimentacyjnych, a następnie z potwierdzeniem wpłaty udać się do komornika z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 883 kpc.

Chcę dodać, że różne sądy, prowadzą różną praktykę –  niektóre do przyjęcia depozytu wymagają zgody sądu. Dlatego musisz zapytać we właściwym Ci sądzie, czy wymagana jest taka zgoda. Jeśli tak, będziesz musiał złożyć wniosek do wydziału cywilnego o wyrażenie zgody na złożenie depozytu.

Jednak, gdyby sąd żądał od Ciebie zgody, możesz powołać się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie sygn. akt III CZP 153/2007, w której wskazano, że do złożenia przez dłużnika w toku egzekucji świadczenia do depozytu sądowego na podstawie art. 883 § 2 kpc. nie jest wymagane zezwolenie sądu przewidziane w art. 693 [2] § 1 kpc.

Avatarzibi odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam, po latach wyrzeczeń udało mi się spłacić na dzień dzisiejszy komornika na zero, ale zostały mi zasądzone alimenty, ok to rozumiem, słyszałem, że sposób na pominięcie komornika, to wpłacenie zabezpieczenia 6 miesięcy kwoty alimentów i wpłacanie ich bezpośrednio do córki, bo jest już pełnoletnia. Moja prośba, czy mogła by Pani naszkicować jak takie pismo ma wyglądać? Pozdrawiam

Twoja odpowiedź