Odwołanie od operatu szacunkowego wzór

Forum prawneKategoria: KomornikOdwołanie od operatu szacunkowego wzór
Avatarirenka_451 zapytał 4 miesiące temu

Chodzi o skargę na operat szacunkowy nieruchomości przeznaczonej do licytacji komorniczej.

Z tytułu niespłaconego kredytu mam zajęcie komornicze z wynagrodzenia oraz zajęcie nieruchomości.

W dniu 10 lipca było podpisanie operatu szacunkowego nieruchomości. Na podpisaniu nie było przedstawiciela banku, ani biegłego dokonującego wyceny.

Czy tak może być? jak liczy się termin złożenia skargi na kwotę wyceny.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Dzień dobry,

jak wskazuje art. 950 ustawy kodeks postępowania cywilnego:

Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zatem jeżeli dłużnikowi znana jest data ukończenia opisu i oszacowania, to od niej powinien liczyć bieg terminu do złożenia skargi.

Jeśli strona nie otrzymała innych informacji, niż zawiadomienie o terminie opisu i oszacowania powinna czekać na zawiadomienie o ukończeniu oszacowania.

W tym czasie może podejmować kontakt z kancelarią komorniczą, celem ustalenia szczegółów sprawy i ustalenia daty zakończenia czynności.

Natomiast, co do podniesionej w zapytaniu kwestii braku obecności pełnomocnika wierzyciela (zobacz: jak napisać pełnomocnictwo) i biegłego w czynności egzekucyjnych, to wydaje mi się, że mowa o samych oględzinach nieruchomości.

Jeśli tak jest, to nie widzę okoliczności uderzających w zasady prowadzenia postępowania egzekucyjnego, bowiem zgodnie z obowiązującymi normami opisu nieruchomości dokonuje samodzielnie komornik sądowy i w celu sporządzenia opisu nieruchomości komornik przeprowadza oględziny nieruchomości.

To właśnie do komornika sądowego należy ocena stanu i specyfiki nieruchomości w aspekcie konieczności skorzystania z opinii biegłego. Same informacje uzyskane od rzeczoznawcy mogą stanowić sumę oszacowania.

Podsumowując:

nieobecność biegłego w opisie i oszacowaniu nie może stanowić podstaw złożenia skargi na sumę oszacowania.

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości może dotyczyć jednak m.in. obniżenia ceny nieruchomości, brak doręczenie zawiadomienia o terminie opisu i oszacowania oraz terminu ukończenia czynności.

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

skarga-na-oszcowanie-komornika-nieruchomosci-ruchomosci
Skarga dłużnika na opis i oszacowanie nieruchomości

Warto przeczytać:

Twoja odpowiedź