Odwołanie od operatu szacunkowego wzór

Forum prawneKategoria: KomornikOdwołanie od operatu szacunkowego wzór
irenka_451 zapytał 4 lata temu

Chodzi o skargę na operat szacunkowy nieruchomości przeznaczonej do licytacji komorniczej.

Z tytułu niespłaconego kredytu mam zajęcie komornicze z wynagrodzenia oraz zajęcie nieruchomości.

W dniu 10 lipca było podpisanie operatu szacunkowego nieruchomości. Na podpisaniu nie było przedstawiciela banku, ani biegłego dokonującego wyceny.

Czy tak może być? jak liczy się termin złożenia skargi na kwotę wyceny.

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Dzień dobry,

jak wskazuje art. 950 ustawy kodeks postępowania cywilnego:

Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zatem jeżeli dłużnikowi znana jest data ukończenia opisu i oszacowania, to od niej powinien liczyć bieg terminu do złożenia skargi.

Jeśli strona nie otrzymała innych informacji, niż zawiadomienie o terminie opisu i oszacowania powinna czekać na zawiadomienie o ukończeniu oszacowania.

W tym czasie może podejmować kontakt z kancelarią komorniczą, celem ustalenia szczegółów sprawy i ustalenia daty zakończenia czynności.

Natomiast, co do podniesionej w zapytaniu kwestii braku obecności pełnomocnika wierzyciela (zobacz: jak napisać pełnomocnictwo) i biegłego w czynności egzekucyjnych, to wydaje mi się, że mowa o samych oględzinach nieruchomości.

Jeśli tak jest, to nie widzę okoliczności uderzających w zasady prowadzenia postępowania egzekucyjnego, bowiem zgodnie z obowiązującymi normami opisu nieruchomości dokonuje samodzielnie komornik sądowy i w celu sporządzenia opisu nieruchomości komornik przeprowadza oględziny nieruchomości.

To właśnie do komornika sądowego należy ocena stanu i specyfiki nieruchomości w aspekcie konieczności skorzystania z opinii biegłego. Same informacje uzyskane od rzeczoznawcy mogą stanowić sumę oszacowania.

Podsumowując:

nieobecność biegłego w opisie i oszacowaniu nie może stanowić podstaw złożenia skargi na sumę oszacowania.

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości może dotyczyć jednak m.in. obniżenia ceny nieruchomości, brak doręczenie zawiadomienia o terminie opisu i oszacowania oraz terminu ukończenia czynności.

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

skarga-dluznika-na-opis-i-oszacowanie-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości wzór

Warto przeczytać:

Wioletta odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry, chodzi o operat szacunkowy wartości nieruchomości. Jutro – 21.12.21 r. na godzinę 10 mąż jest umówiony na wizję lokalu z biegłym i komornikiem w celu oszacowania wartości nieruchomości. Dług jest niewielki w stosunku do wartości mieszkania, bo opiewa na kwotę ok. 18 000 zł, z czego w ostatnich dwóch tygodniach spłaciliśmy 6 000 i staramy się spłacić więcej wpłacając nawet małe kwoty na konto wierzyciela – Spółdzielni.

Wartość tego mieszkania wg naszej orientacji to 250 000 – 300 000 zł. Jesteśmy w stanie spłacić ten dług, lecz potrzebujemy więcej czasu. Jeśli operat szacunkowy będzie naszym zdaniem zaniżony, to czy podejmą się Państwo napisania ewentualnego zaskarżenia tego operatu?

Bardzo proszę o odpowiedź. Idę teraz porozmawiać z komornikiem w kancelarii w celu rozeznania jak to ta wizja lokalna będzie przebiegać. Pozostaję z szacunkiem, Wioletta

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam Panią,

na wstępie wyjaśnię, iż zajmuję się wyłącznie udzielaniem odpowiedzi na pytania naszych czytelników, dlatego nie mogę przyjąć zlecenia, o które Pani pyta.

Niemniej mam nadzieję, że sprawę długu w spółdzielni uda się Państwu szybko wyjaśnić. Pragnę nakłonić Państwa do kontaktu z prezesem spółdzielni celem ustalenia, czy istnieje możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego z mieszkania. U moim odczuciu bowiem przystąpienie do opisu i oszacowania nieruchomości jest  niecelowe i wygeneruje znaczne, dodatkowe koszta które jak dłużnicy w sprawie będziecie musieli Państwo pokryć.

Za zawieszeniem postępowania z nieruchomości przemawiają tj. okoliczności, jak:

  • wysokość zobowiązanie, które jest stosunkowo niewielkie
  • spłata długu – w miarę możliwości regulujecie Państwo zobowiązanie
  • w ostatnim czasie została wpłacona spora suma na poczet należności
  • regulację art. 952(1)§ 2 kpc – licytację z nieruchomości można wyznaczyć jeśli wartość zobowiązania wynosi nie mniej niż 1/20 wartości oszacowania nieruchomości
  • regulację art. 952(1)§ 5 kpc – licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Dodam, że o ile trzy pierwsze punkty mogą być inaczej interpretowane przez prezesa spółdzielni, to już dwa ostatnie nie są niczyim wymysłem, lecz wynikają wprost z przepisów ustawy.

Nakłaniam więc Państwa jeszcze raz, by porozmawiać z prezesem Spółdzielni mieszkaniowej, wyjaśniając mu, że od opisu i oszacowania nieruchomości do jej licytacji długa droga – w tym momencie licytacja z mieszkania i tak nie może się odbyć, dlatego warto dać Państwu szansę na ugodową spłatę długu.

Na koniec odnośnie samej kwoty oszacowania. Oczywiście stronom postępowania egzekucyjnego przysługuje skarga na opis. Dlatego jeśli przyjęta przez biegłego kwota będzie wydawać się Państwu zaniżona, zasadne będzie złożenie skargi.

To, co należy starać się uzyskać, to możliwość zablokowania licytacji przy uwzględnieniu regulacji z art. 952(1) § 2 kpc.