Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

W dzisiejszym wpisie zamieszczam wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości, wniosek wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać do komornika, lub wniosek przekazać komornikowi osobiście w kancelarii komorniczej.


Opis i oszacowanie nieruchomości

Złożenie wniosku o opis i oszacowanie nieruchomości to kolejny etap podczas egzekucji z nieruchomości.

Jeśli dłużnik nie spłacił długu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pisma od komornika, musisz złożyć wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości, jest to kolejny etap toczącego się postępowania egzekucyjnego. Sprawdzony wniosek możesz pobrać poniżej:

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

wniosek-o-dokonanie-opisu-i-oszacowania-nieruchomosci

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

Zgodnie z art. 945 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego:

„O terminie opisu i oszacowania komornik zawiadamia znanych mu uczestników. Komornik wzywa ponadto przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym i w lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa”

Dokonując opisu i oszacowania domu czy mieszkania lub innej nieruchomości, komornik lub biegły sądowy zobowiązany jest do sporządzenia protokołu, w protokole znajdą się wszystkie elementy powiązane z wycenianą nieruchomością.

To, co jeszcze warto wspomnieć, to każdy opis i oszacowanie nieruchomości podlega zaskarżeniu przez wierzyciela i dłużnika, a termin na zaskarżenie opisu i oszacowania to dwa tygodnie od daty sporządzenia opisu.

Skarga na opis i oszacowanie wzór

skarga-dluznika-na-opis-i-oszacowanie-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości wzór

Obwieszczenie o licytacji

Następnym krokiem będzie publiczne obwieszczenie o licytacji. I tak jak mówi art. 952 Kodeksu postępowania cywilnego:

Termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni po uprawomocnienia się opisu i oszacowania ani też przed uprawomocnieniem się wyroku, na podstawie którego wszczęto egzekucję.

W obwieszczeniu o licytacji nieruchomości znajdą się takie dane jak:

  • szczegóły dotyczące nieruchomości (adres, metraż, nr. KW itd.),
  • dane dłużnika,
  • czas oraz miejsce komorniczej licytacji,
  • suma oszacowania,
  • cena wywoławcza.

Licytacja i przybicie

To już ostatni etap egzekucji z nieruchomości. Każda osoba, która będzie zainteresowana zakupem nieruchomości, będzie musiała uiścić rękojmię. Kwota rękojmi to 1/10 sumy oszacowania danej nieruchomości.

Jeśli chodzi o cenę wywołania, to będzie to 3/4 (75%) sumy oszacowania w pierwszej licytacji:

Art. 965. Najniższa suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji (cena wywołania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.

Jeśli nie znajdą się kupcy za tą cenę, to na wniosek wierzyciela komornik będzie musiał wyznaczyć drugą licytację, wtedy cena wywołania zmniejsza się do 2/3 (66%) sumy oszacowania.

Każda komornicza licytacja nieruchomości przebiega publicznie w obecności sędziego i pod jego nadzorem. Przetarg na nieruchomość odbywa się ustnie, a zgodnie z art. 978 Kpc.:

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.

Aby nieruchomość została sprzedana, musi nastąpić choćby jedno przybicie.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze