Opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika – czy muszę być?

Witam, dostałam pismo od komornika, iż będzie miał miejsce opis i oszacowanie mojej nieruchomości. W związku z tym mam pytanie: jestem po szpitalu, przebywam na l4 i stan zdrowia nie pozwala uczestniczyć mi w opisie i oszacowaniu przez komornika mojej nieruchomości, jakie mogą być tego konsekwencje?

Czy mogę przesunąć termin oszacowania na inny termin? dodam, iż komornik już raz wszedł na mieszkanie z rzeczoznawcą i ponownie mnie wzywa na kolejny termin oszacowania mieszkania. Ponadto jak wygląda opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika?


Dzień dobry. Przebieg egzekucji z nieruchomości począwszy od opisu i oszacowania regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego od 942 wzwyż.

W myśl zasadzie przewidzianej w art. 945 kpc., o terminie opisu i oszacowania komornik zawiadamia znanych mu uczestników. Ponadto przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym oraz lokalu władz gminnych/miejskich i na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej komornik informuje innych uczestników postępowania, o których nie ma wiadomości.

W ten sposób zawiadamiane są również inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

Obowiązek uczestnictwa dłużnika w opisie i oszacowaniu nieruchomości przez komornika

opis-oszacowanie-nieruchomosci-przez-komornika

Zawiadomienia i obwieszczenia powinny trafić do uczestników postępowania oraz innych zainteresowanych osób nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem opisu.

Przepisy prawa nakładają na komorników obowiązek informowania stron postępowania o podejmowanych czynnościach. Żaden przepis jednak nie zmusza dłużnika do stawienia się w miejscu opisu i oszacowania jego majątku.

Przechodząc zatem do odpowiedzi na Pani zasadnicze pytanie – co do zasady nieobecność dłużnika nie ma wpływu na opis i oszacowanie przez komornika należących do niego nieruchomości. Nieobecność dłużnika przy czynnościach związanych z opisem i oszacowaniem nieruchomości nie powinna przynieść dłużnikowi żadnych negatywnych skutków, tj. grzywna za nieobecność.

Jak zaskarżyć opis i oszacowanie nieruchomości?

Tu muszę zaznaczyć jednak, że w myśl zasadzie przewidzianej w art. 950 kpc. termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jedynie w sytuacji, kiedy opis i oszacowanie nieruchomości nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu, termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4 kpc., a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu.

Tego terminu musi Pani bezwzględnie przestrzegać, bez względu na to, czy będzie Pani obecna przy czynnościach komornika, czy też nie stawi się Pani w dniu opisu i oszacowania zajętego mieszkania.

Zachowanie terminu jest ważne, ponieważ po jego upływie straci Pani możliwość zaskarżenia wyceny przygotowanej przez rzeczoznawcę, np. w sytuacji, kiedy stwierdzi Pani, że wycena jest dla niej krzywdząca – wartość mieszkania jest zaniżona.

Czy komornik może wejść do mieszkania pod nieobecność dłużnika

Piszę Pani, że przebywa w szpitalu, a czynność opisu i oszacowania dotyczyć będzie mieszkania. Nie jest to więc nieruchomość „wolna”, po której komornik może poruszać się bez przeszkód, tak jakby to miało miejsce w przypadku działki, czy pola.

Jeśli podczas Pani pobytu w szpitalu mieszkanie, które ma zastać wycenione jest zamknięte, to by uniknąć „wyważenia” drzwi przez komornika należy podjąć z nim kontakt.

Musi Pani wiedzieć, że komornika może otworzyć mieszkanie dłużnika i w asyście Policji przeprowadzić czynności niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.

Dlatego radzę skontaktować się z komornikiem i poprosić o zmianę terminu opisu i oszacowania nieruchomości.

Wniosek dłużnika o zmianę terminu opisu i oszacowania nieruchomości

Zasadne będzie skierowanie do komornika wniosku o zmianę zaplanowanych czynności opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.

Do wniosku warto dołączyć zaświadczenie, że przebywa Pani w szpitalu. W uzasadnieniu wniosku należy wskazać, że mieszanie jest zamknięte.

Myślę, że tak przygotowany wniosek wpływie na przesunięcie terminu opisu i oszacowania Pani mieszkania.

Jeśli, jednak nie jest Pani jedynym domownikiem zajętej  nieruchomości, to komornik może przeprowadzić czynności również pod Pani nieobecność, bez negatywnych tego skutków.

Tylko tak jak już wspomniałam – musi Pani pamiętać o dacie, kiedy czynności zostaną ukończone, tak by ewentualnie móc zaskarżyć przygotowaną przez rzeczoznawcę wycenę.

Jak wygląda opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika?

Pytała Pani również, jak wygląda opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika. Już tłumaczę.

Opis i oszacowanie jest jedną z podstawowych czynności w drodze do sprzedaży majątku dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego.

Pierwszy krok podejmuje jednak wierzyciel, który występuje do organu egzekucyjnego z wnioskiem o egzekucję z nieruchomości.

Dopiero na wniosek wierzyciela komornik ma prawo dokonać zajęcia nieruchomości dłużnika.

I podobnie – komornik czyni kolejny krok, również na wniosek wierzyciela.

Będzie to przystąpienie do opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.

Do opisu i oszacowania dochodzi w miejscu położenia nieruchomości. W wyznaczonym dniu i godzinie komornik spotyka się z rzeczoznawcą oraz uczestnikami postępowania, którzy chcą brać udział w czynności.

Z podjętych czynności komornik przygotowuje protokół, w którym zamieszcza:

1) oznaczenie nieruchomości, jej granice, a w miarę możności jej obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów

2) budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz przynależności nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem

3) stwierdzone prawa i obciążenia

4) umowy ubezpieczenia

5) osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki

6) sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika

7) oszacowanie z podaniem jego podstaw

8) zgłoszone prawa do nieruchomości

9) inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości – tak art. 947 § 1 kpc.

Dodatkowo art. 8091 §1 kpc. nakłada na komornika obowiązek utrwalenia za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk czynności egzekucyjnych dokonywanych przez komornika poza kancelarią.

Opisując w skrócie –  opis i oszacowanie nieruchomości należącej do dłużnika przebiega w ten sposób, że o wyznaczanej godzinie na nieruchomości dłużnika spotykają się komornik, jego pracownik, rzeczoznawca oraz zainteresowane osoby. Komornik spisuje protokół i rejestruje przebieg z czynności, natomiast rzeczoznawca dokonuje oględzin i wykonuje zdjęcia, na podstawie których przygotuje operat szacunkowy.

Podsumowując

Czy komornik może dokonać opisu i oszacowania nieruchomości pod nieobecność dłużnika?

Niestety tak, nawet jeśli nieobecność dłużnika jest usprawiedliwiona, chyba że dłużnik złoży do komornika wniosek o zmianę terminu czynności.

Komornik posiada szereg uprawnień, by prowadzić skuteczną egzekucję. Komornika ma prawo wejść do domu lub mieszkania dłużnika pod jego nieobecność, a kiedy stwierdzi, że wymaga tego dobro prowadzonego postępowania, może zatrudnić ślusarza, by ten otworzył zaryglowane drzwi.

Dłużnik, który  nie ma możliwości uczestniczyć w czynnościach postępowania, nie traci prawa do zaskarżenia wydanych postanowień, w tym prawa do wniesienia zarzutów do przygotowanej przez rzeczoznawcę wyceny. Musi jednak zachować dwutygodniowy termin, o którym mowa w art. 950 kpc.

Wzory pism, które mogą Ci się przydać:

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

skarga-dluznika-na-opis-i-oszacowanie-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości wzór

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

wniosek-o-dokonanie-opisu-i-oszacowania-nieruchomosci

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia nieruchomości

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia nieruchomości

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia nieruchomości

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

Wniosek-o-wszczęcie-egzekucji-z-nieruchomości-wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze