Ugoda z bankiem została wypowiedziana, mogę podpisać nową ugodę?

Forum prawneKategoria: DługiUgoda z bankiem została wypowiedziana, mogę podpisać nową ugodę?
Budm zapytał 4 lata temu

Bank zerwał ugodę, czy jest szansa podpisać nową ugodę? Kredyt w banku zaciągnięty został w 2009 roku. W 2017 został wypowiedziany z powodu opóźnień w spłacie przez ciężką sytuację życiową. Bank zgodził się podpisać ugodę. Ugoda wyglądała tak, jakbym od nowa podpisał umowę na tą samą kwotę, którą wziąłem w 2009.

Niestety powstały w ostatnich miesiącach opóźnienia i ugoda z bankiem została zerwana. Bank oczekuje spłaty zadłużenia tj. 260 tys. w ciągu 7 dni. Sprawa jest świeża. Pismo z banku dostałem dzisiaj.

Czy jest możliwość podpisania ponownej ugody z bankiem? z pisma wynika, że odsetki karne wynoszą około 100 zł dziennie (pismo od zewnętrznej firmy: Kancelaria KOKSZTYS, które otrzymałem dzień wcześniej…).

Zabezpieczeniem kredytu jest mój dom rodzinny, w którym mieszkam z moją mamą i moim synkiem. Co robić dalej? Czy po zerwaniu ugody z bankiem jest szansa na podpisanie drugiej? Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc,

pozdrawiam.

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Oczywiście możesz próbować podpisać z bankiem kolejną ugodę, jednak raczej nie będzie to możliwe. Zapewne bank wypowiedział Ci kredyt, skoro żąda od Ciebie spłaty całego pozostałego do spłaty kredytu.

Co daje ugoda z bankiem? przede wszystkim bezpieczeństwo, że podczas terminowej spłaty zadłużenia w ratach, na które zgodziliśmy się z bankiem, nie grozi nam ani wypowiedzenie kredytu i konieczność natychmiastowej jego spłaty, ani nie grozi nam postępowanie egzekucyjne.

Obawiam się, że podpisana z bankiem ugoda była Twoją jedyną szansą na polubowne załatwienie sprawy i teraz czeka Cię już tylko windykowanie, a następnie sprawa w sądzie oraz wszczęcie egzekucji komorniczej.

Jeśli napotkałeś na problemy finansowe i nie mogłeś wywiązać się z ugody z bankiem, trzeba było negocjować warunki ugody. Jeśli bank odpowiednio szybko otrzymałby od Ciebie informacje, że Twoja sytuacja finansowa pogorszyła się, to bank ponownie zbadałby sprawę i przyczyny złej sytuacji finansowej i podjąłby decyzję co dalej.

Niestety zlekceważyłeś komunikację z bankiem, co skutkowało natychmiastowym wypowiedzeniem kredytu.

Na czym polega ugoda z bankiem? jeśli problemy kredytobiorcy są przejściowe, to bank najczęściej zawiera z klientem aneks do wcześniej podpisanej umowy kredytowej, obniżając np. raty kredytu. Jeśli natomiast problemy finansowe mają charakter stały (np. trwała niezdolność do pracy), to bank zawiera ugodę z klientem określając dalsze warunki spłaty kredytu.

Przestroga dla innych:

Nawet czasami wypowiedzenie umowy kredytowej nie oznacza od razu, że już wszystko stracone. Tutaj wszystko w dużej mierze zależy od polityki danego banku.

Jedne banki są mniej przychylne, a drugie bardziej idą kredytobiorcy na rękę. Zawsze warto starać się o podpisanie ugody z bankiem, a jeśli będziemy bierni i nie podejmiemy żadnych działań, a przy tym będziemy ignorować telefony i korespondencje z banku, to najprawdopodobniej bank prędzej czy później wystąpi do sądu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, a następnie skieruje sprawę do komornika, wszczynając egzekucję komorniczą.

Co po wypowiedzeniu ugody z bankiem?

Myślę, że jeśli nie spłacisz kredytu w całości w wyznaczonym przez bank terminie, to sprawa zostanie skierowana do firmy windykacyjnej, celem wyegzekwowania od Ciebie należności, jeśli firma windykacyjna nie będzie w stanie „wyciągnąć” od Ciebie pieniędzy na spłatę kredytu, to bank pójdzie do sądu, aby uzyskać sądowy nakaz zapłaty, dzięki któremu będzie mógł złożyć u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Komornik przystąpi więc do działań komorniczych i zapewne w pierwszej kolejności będzie próbował zająć nieruchomość obciążoną kredytem, którego nie spłaciłeś. Mowa tu oczywiście o komorniczej licytacji nieruchomości.

Podsumowując: ugoda z bankiem to niemal świętość, nie można doprowadzić do sytuacji, że bank rozwiązuje ugodę, bo nic dobrego kredytobiorcę dalej nie czeka. Mimo wszystko trzymam za Ciebie kciuki!

Artykuły warte przeczytania: