Wniosek o dobrowolne zrzeczenie się praw rodzicielskich PDF

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWniosek o dobrowolne zrzeczenie się praw rodzicielskich PDF
Jola zapytał 2 lata temu

Potrzebny mi jest wzór wniosku o dobrowolne zrzeczenie się praw rodzicielskich do dziecka. Długo nad tym myślałam, a sytuacja jest naprawdę skomplikowana i napięta i w końcu zdecydowałam, że napiszę wniosek o zrzeczenie się praw rodzicielskich dla dobra dziecka. Mam problem alkoholowy i nie tylko, przez co mocno cierpi moje dziecko.

Próbowałam wyjść z nałogu, ale żadna próba nie powidła się, na czym cierpi moja córka. Proszę napisać, jak długo trwa i jak przebiega zrzeczenie się praw do dziecka. Chcę poprosić także o wzór pisma, czy też oświadczenie o zrzeczeniu się praw do dziecka, którym będę mogła się wesprzeć przy sporządzaniu pisma do sądu. Dziękuje. Jola.

3 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Jeśli chcesz zrzec się praw do córki, to wiedz, że kodeks rodzinny nie przewiduje takiej opcji wprost, możesz natomiast zostać pozbawiona praw rodzicielskich przez sąd na swój własny wniosek. Gotowy do wypełnienia wzór wniosku pobierzesz poniżej:

Wniosek o dobrowolne zrzeczenie się praw rodzicielskich wzór

wniosek-o-dobrowolne-zrzeczenie-sie-praw-rodzicielskich-pdf-doc-wzor

Wniosek o dobrowolne zrzeczenie się praw rodzicielskich PDF

Czyli, aby zrzec się praw do dziecka, należy złożyć do sądu rodzinnego pismo, w którym (w formie oświadczenia) poprosisz sąd o odebranie Ci przysługujących praw do dziecka. Sąd wtedy zdecyduje, czy Twoja sytuacja i uzasadnienie, na które się powołujesz – jest wystarczające do odebrania praw do córki.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Rodzinnego Art. 111. Pozbawienie władzy rodzicielskiej:

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

§ 1a. Sąd może pozbawić rodziców  władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały  przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności, gdy rodzice  trwale nie interesują się dzieckiem.

Kiedy można odebrać rodzicom prawa rodzicielskie?

Władzę rodzicielską sąd odbierze rodzicowi w 3 przypadkach, a więc kiedy:

  • rodzic nie może wykonywać władzy rodzicielskiej z powodu trwałej przeszkody (np.: alkoholizm, nadużywanie narkotyków, popełnianie przestępstw, uchylanie się od płacenia alimentów, głęboka niepełnosprawność, itd.);
  • rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej;
  • rodzic rażąco zaniedbuje swoje rodzicielskie obowiązki poprzez zerwanie więzi z dzieckiem, brak zainteresowania się losami dziecka, itd.

Co więcej, dobrowolne zrzeczenie się praw rodzicielskich przez ojca lub matkę jest możliwe również w sytuacji gdy rodzic trafia do więzienia na długi okres czasu.

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się praw rodzicielskich?

Pismo do sądu powinno spełniać szereg formalnych wymagań, aby zostało potraktowane i rozpatrzone zgodnie z oczekiwaniami rodzica składającego taki wniosek. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz w górnej części niniejszego wątku.

Pismo dotyczące zrzeknięcia się praw rodzicielskich musi zawierać co najmniej:

  • dane sądu,
  • nagłówek,
  • szczegółowe dane rodzica,
  • szczegółowe dane dziecka,
  • jasne oświadczenie woli,
  • zgodę na adopcję lub przysposobienie dziecka,
  • własnoręczny podpis rodzica, które chcesz zrzec się praw do dziecka.

Podobne wzory pism:

Jola odpowiedział 2 lata temu

bardzo dziękuję za pomoc, pismo pobrałam.

R.K. odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry,

mam takie pytanie: czy mogę zażądać od ojca dziecka zrzeczenia się praw do naszego synka, a ja w zamian zrezygnuję z dochodzenia zaległych alimentów, które ojciec zalega już kilka lat, a ich kwota jest ogromna?

Ojciec dziecka ukrywa się za granicą, nie chce płacić alimentów, nie ma kontaktów z dzieckiem dlatego gdyby się zrzekł praw do niego, to mi byłoby na rękę i dziecku, a także jego ojcu, który i tak ma nas gdzieś. Czy tak mogę zrobić?