Jak napisać wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

Forum prawneKategoria: RóżneJak napisać wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej
Zgz zapytał 3 lata temu

Witam.

W marcu tymczasowo odebrano prawa mojej mamie do nieletniego brata który przebywa u mnie. Mama ma problem z alkoholem. Podjęła ona leczenie na detoksie, chodzi na terapię i ma wszytą wszywkę, a także podjęła nową pracę.

Mama jak nie piła, zawsze się bratem zajęła dobrze, nigdy nie było problemu. Mieli ze sobą zawsze dobry kontakt, ponieważ on się z mamą tylko wychowywał – ojciec nie mieszka z nimi, rodzice są po rozwodzie, ojciec alkoholik.

Brat tęskni za mamą bardzo i płacze, że chce do niej wrócić, utrzymują kontakt telefoniczny i spotykają się na weekendy u mnie w domu. Dziecko chce wrócić do mamy. Chciałam zapytać, co mama ma zrobić, by przyspieszyć proces oddania jej praw rodzicielskich, i jak napisać wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej do sądu. Ile może potrwać taki proces? Dziękuję za odpowiedź

7 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli mama chce odzyskać władzę rodzicielską, musi wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o przywrócenie władzy rodzicielskiej, którego wzór pobierzesz poniżej:

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

wniosek-o-przywrocenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor-pdf-doc

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej wzór

Ma ona duże szanse na odzyskanie syna, dlatego jeśli oboje tego pragną, nie należy tracić czasu.

W tym momencie mama musi przygotować i złożyć w sądzie wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej. W uzasadnieniu wniosku podnieść należy wszystkie argumenty, które są na jej korzyść. Jak podałaś będzie to:

 • podjęcie leczenie
 • znalezienie pracy
 • tęsknota za synem
 • dobre więzi jakie łączą matkę z dzieckiem
 • realizowanie kontaktów
 • chęć powrotu dziecka do matki.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie, m.in. od lekarza rodzinnego o podjętym leczeniu antyalkoholowym, zaświadczenie, że bierze ona udział w mitingach dla alkoholików, zaświadczenie od pracodawcy lub umowę o pracę.

Jesteś za mamą i chcesz, by brat wrócił pod jej opiekę, a dodatkowo masz wiedzę na temat ich relacji, dlatego mama powinna złożyć wniosek o przesłuchanie Cię w charakterze świadka. Jeśli zeznasz na jej korzyść, będzie ona miała szansę już po pierwszej sprawie odzyskać syna.

Pytałaś również, ile czasu może potrwać postępowanie. Otóż jeśli mama zgromadzi mocny materiał dowodowy w postaci zaświadczeń, o których pisałam wyżej, sąd może wydać wyrok po pierwszej rozprawie. Niemniej, kiedy ta zostanie wyznaczona, zależeć będzie od wielkości sądu.

W mniejszych miastach na sprawy rodzinne nie czeka się długo, bo około miesiąca. W dużych miastach niestety jest inaczej i pierwsza rozprawa może zostać wyznaczona nawet za kilka miesięcy. Dlatego, jeśli zależy Wam na szybkim powrocie dziecka do matki, należy zająć się sprawą bez zbędnej zwłoki.

Powodzenia!

Podobne wzory pism:

M. odpowiedział 3 lata temu

Ile dokumentów potrzebnych jest do wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Jakie to dokumenty są i jaka jest opłata sądowa. Czy może mi pani mecenas pomóc? Uczestnicy to mój syn i były mąż który też ma ograniczoną władzę rodzicielską i byli teście którzy są rodziną zastępczą. W uzasadnieniu piszę ja, że przyczyna ustała. Jestem zdrowa i pracuję i mogę sprawować władzę rodzicielską samodzielnie. Świadkowie lekarz psychiatra który mnie ma pod kontrolą i lekarz rodzinny.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

na wstępie muszę wyjaśnić, iż do wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej należy załączyć jedynie te dokumenty, które mogą faktycznie coś do sprawy wnieść.

wniosek-o-przywrocenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor-pdf-doc

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej wzór

W sprawie o przywrócenie władzy rodzicielskiej są to bezsprzecznie dokumenty potwierdzające poczynione przez rodzica postępy. W zależności od powodów pozbawienia władzy rodzicielskiej może to być:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub umowa o pracę
 • decyzja o przyznaniu mieszkania socjalnego lub umowa najmu mieszkania
 • zaświadczenia o podjętej terapii
 • opinia psychologiczna.

Trzeba zwrócić również uwagę na okoliczność, że każda sprawa jest inna, dlatego inny będzie też materiał dowodowy. Dla wyjaśnienia – jeśli rodzic ma np. dozór kuratora, powinien poprosić go o wydanie opinii na swój temat.

Dodać należy, że im więcej dokumentów potwierdzających pozytywne przesłanki przywrócenia władzy rodzicielskiej, tym większa szansa korzystnego zakończenia sprawy.

Wypada mi również odnieść się do Twoich planów powołania na świadków lekarzy – uważam, że jest to zbędna fatyga. Jeśli masz możliwość otrzymania zaświadczeń od tych lekarzy, to one powinny wystarczyć.

Natomiast powołanie „zapracowanych” lekarzy na świadków w sprawie może jedynie przeciągnąć ją w czasie. Piszę tak dlatego, że znam wiele spraw, na które nie stawiali się wezwani świadkowie, zasłaniając się ogromem obowiązków zawodowych.

Dla podsumowania napiszę:

 • wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej należy złożyć w Sądzie Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwy ze względu na miejsce zamieszkania syna. Być może będzie to ten sam sąd, który pozbawił Cię władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Jeśli tak, to we wniosku wskazujesz sygnaturę akt poprzedniej sprawy, jeśli inny sąd, to wówczas do wniosku załączyć należy odpis wyroku;
 • wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej należy złożyć w sądzie w dwóch egzemplarzach, a do każdego z nich dołączyć odpowiednie załączniki
 • świadkami w sprawie powinny być osoby, które mają wiedzę na Twój temat oraz mogą wypowiedzieć się odnośnie relacji jakie masz z dzieckiem
 • ilość świadków powinna być ograniczona, tak by sąd mógł ich przesłuchać na jednej rozprawie i szybko wydać orzeczenie końcowe. Co więcej, lepiej złożyć wnioski dowodowe w postaci wiarygodnych dokumentów np. zaświadczeń lekarskich, niż „zarzucać” sąd świadkami, którzy niewiele wniosą do sprawy – zeznania powołanych lekarzy można zastąpić zaświadczeniami
 • opłata od wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej wynosi 100 zł i należy ją uiścić wraz ze złożeniem wniosku (w kasie sądu lub przelewem na rachunek bankowy sądu)
 • w uzasadnieniu wniosku należy podnieść wszystkie korzystne okoliczności – podjęcie zatrudnienia, wyjście z nałogu, dobre relacje z dzieckiem, odpowiednie warunki mieszkaniowe itp.

M.Z. odpowiedział 3 lata temu

Chcę przywrócić władze rodzicielska. Złożyłem wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej i dziś dostałem odpowiedź i nie bardzo wiem co dalej robić i jak to rozumieć. Co dalej z tym robić, nie mam prawnika, miałem asystenta rodziny, gdzie dawno zakończył ze mną pracę i kuratora, lecz jeden z kuratorów był bardzo upierdliwy gdzie byłem zmuszony podjąć pewne kroki i zmienić kuratora.

Czarnulka odpowiedział 3 lata temu

Jak napisać pismo o przywrócenie władzy rodzicielskiej? i jak wysnuć argumenty na przywrócenie władzy rodzicielskiej? W dniu dzisiejszym 21.09.2021. Miałam rozprawę sądową w sprawie dziecka, dziś na rozprawie sądu wydał mi orzeczenie, że pozbywa się mnie praw rodzicielskich, ale kontakty mi udzieli z synem.

Chciałabym również jakoś się odroczyć od tej sprawy oraz jakoś starać się by syn do mnie wrócił, ale bardzo się boje, że nie wygram sprawy.

Syn dla mnie jest najważniejszy, nie daje już sił z powodu tego, że odebrali mi prawa rodzicielskie, czy mam w ogóle jakieś szanse na to, by przywrócić władzę rodzicielską czy już za późno :-[ proszę o pomoc z góry bardzo dziękuję :-[

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

na tym etapie postępowania należy złożyć apelację od wyroku, który zapadł w dniu 21 września. Wcześniej jednak warto poznać argumenty, którymi kierował się sąd, odbierając Ci władzę rodzicielską.

Dlatego zasadne jest złożenie wniosku o przygotowanie i doręczenie uzasadnienia przedmiotowego wyroku. Na złożenie niniejszego wniosku masz tylko siedem dni od daty wydania i ogłoszenia wyroku. Wzór wniosku o uzasadnienie wyroku pobierzesz poniżej:

Wniosek o uzasadnienie wyroku wzór

Natomiast po otrzymaniu uzasadnienia, należy przygotować apelację, a w niej próbować odeprzeć zarzuty przez które odebrano Ci dziecko. Krok po kroku należy prześledzić uzasadnienie wyroku i opisać swoją wersję.

Niemniej nie możesz być gołosłowna. Na poparcie swoich racji musisz wskazać odpowiednie dowody. Mogą to być zeznania świadków, zaświadczenia ze szkoły, od lekarza – w zależności jakie były powody podjęcia się przez sąd sprawy o odebranie władzy rodzicielskiej.

Dodam, że aby apelacja była skuteczna, musisz wykazać, że dajesz gwarancję odpowiedniej opieki nad dzieckiem. Musisz przekonać sąd, że dziecku będzie najlepiej przy Tobie i że należycie zadbasz o jego wychowanie.

Odnośnie szansy na korzystne rozpoznanie sprawy, to zależeć ona będzie od postawy, którą reprezentujesz.
Od siebie muszę dodać, że dość rzadko dochodzi do sytuacji, gdy dziecko odbierane jest matce. Zazwyczaj sądy dają szanse rodzicom, nakładając na nich np. dozór kuratora.

Z uwagi na powyższe jestem pewna, że jeśli postarasz się wprowadzić w swoje życie, pewne zmiany na pewno odzyskasz dziecko.

Powodzenia!

Mariusz odpowiedział 3 lata temu

Chodzi o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Moja i żony córka jest umieszczona od małego od 8 lat w pieczy zastępczej spokrewnionej u moich rodziców, od stycznia 2021 mamy z żoną codziennie kontakty sądowe z córką jako rodzice biologiczni, uczęszczamy od 2 lat na terapię rodzinną do PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), mamy asystenta rodziny, czy mamy duże szanse na odzyskanie naszej córki? i jeszcze odbieramy córkę ze szkoły i 2 razy w miesiącu mamy kontakty sądowe weekendowe i wszystkie święta kościelne i państwowe.