Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej – WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej – WZÓR
Ilona zapytał 4 lata temu

Jak wpisać nowych właścicieli nieruchomości do księgi wieczystej? odziedziczyliśmy nieruchomość, wiemy już, że musimy dysponować prawomocnym orzeczeniem sądowym (właśnie na nie czekamy). Co dalej? jakie kroki musimy dopełnić w dalszym toku sprawy? czy będą jeszcze jakieś koszty? jeśli tak, to jakie? i jak wypełnić wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej?

3 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam serdecznie,

jeszcze niedawno wydziały cywilne sądów rejonowych rozpoznające sprawy spadkowe z urzędu przesyłały do wydziałów ksiąg wieczystych prawomocne postanowienia spadkowe, na podstawie których dochodziło do ujawnienia zmian w prawie własności w prowadzonych dla danej nieruchomości księgach wieczystych.

Dziś więcej obowiązków spoczywa na samych spadkobiercach, którzy zobowiązani są złożyć stosowny wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej, uiścić opłatę skarbową od wniosku i załączyć do niego odpis prawomocnego orzeczenia spadkowego.

Powyższe przekłada się na to, że po otrzymaniu odpisu postanowienia, należy złożyć we właściwym wydziale ksiąg wieczystych sądu, który prowadzi księgę dla odziedziczonej nieruchomości wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

Przedmiotowy wniosek funkcjonuje pod nazwą KW-WPIS. We wniosku należy ujawnić wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, tak jak to wynika z postanowienia spadkowego oraz podać ich dane wraz z numerami PESEL. Wzór wypełnionego wniosku pobierzesz poniżej:

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej wzór

Wniosek-o-wpis-spadkobiercow-do-ksiegi-wieczystej-wzor-doc-pdf

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej WZÓR

Wniosek o ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej podlega opłacie skarbowej w wysokości 150 zł, którą należy uiścić w kasie sądu, w znakach skarbowych (te naklejamy na wniosku) lub przelewem na rachunek danego sądu (do wniosku wówczas załączamy wydruk z rachunku bankowego, przelew pocztowy lub bankowy wskazując na dokonanie płatności).

Po złożeniu niniejszego wniosku bez braków formalnych sąd dokona zmian w księdze wieczystej, o czym listownie informuje spadkobierców.

Na koniec dodam jeszcze, że należy pamiętać o zgłoszeniu faktu nabycia spadku w US. Jest to czynność związana z rozliczeniem podatku od spadków i darowizn. Czynności skarbowe powinny zostać dokonane w ciągu 6 miesięcy od nabycia spadku.

Natomiast z wnioskiem do ksiąg wieczystych nie należy zwlekać, bowiem ustawa o księgach wieczystych i hipotece nakłada na właściciela nieruchomości, czyli również nabywcę nieruchomości w drodze spadkobrania obowiązek niezwłocznego złożenie wniosku o ujawnienie swego prawa.

Podobne wpisy:

Ola odpowiedział 3 lata temu

Jest gdzieś jakaś instrukcja wypełniania wniosku kw-wpis spadek

Marek K. odpowiedział 3 lata temu

Witam, chodzi o wpis spadkobierców do księgi wieczystej, przez dziedziczenie spadku stałem się współwłaścicielem domu i działki. Co zrobić żeby wpisać się jako spadkobierca do KW?