Zobacz jak wyjść z długów! jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze!

Każdy dług jest zły! ZOBACZ jak wyjść z długów, jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze na spłatę zadłużenia! Jak się pozbyć długów komorniczych. Co to jest pętla zadłużenia – jak jej uniknąć i jak wyjść z zadłużenia!

Gdzie mam złożyć skargę na działania komornika? + wzór

Otrzymałam pismo od komornika pt. zawiadomienie dłużnika o zajęciu rachunku bankowego i zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego bez wcześniejszych pism, że mam cokolwiek zapłacić, bank od razu zajął z mojego konta odpowiednią kwotę i wysłał do komornika.

Podczas rozmowy tel. z komornikiem i pytaniem do niego gdzie są wcześniejsze monity, zasłania się pocztą i bezczelnie mówi że mam iść na pocztę. Gdzie mam złożyć skargę na działania komornika?


Jak wygląda egzekucja z rachunku bankowego?

Zajęcie konta bankowego przez komornika, to jedna z najczęstszych form egzekwowania długu, bo jest to bardzo szybki dla komornika sposób. Egzekucja z konta bankowego, to tak naprawdę egzekucja z wierzytelności na nim się znajdujących.

  1. Najpierw komornik przesyła do banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, bank ma prawny obowiązek zablokować konto dłużnika i przekazać komornikowi całą kwotę na nim zgromadzoną z pominięciem oczywiście kwoty wolnej od zajęcia z konta bankowego, która wynosi 1575 zł. (75% minimalnej krajowej brutto).
  2. W drugim kroku, komornik zawiadamia pisemnie dłużnika o dokonanym zajęciu wierzytelności zgromadzonej na jego rachunku bankowym.

Od chwili kiedy komornik zajął Twoje konto bankowe, każda kwota, która wpłynie na Twój rachunek bankowy, będzie zajęta przez komornika, a więc zajęcie konta bankowego, dotyczy również przyszłych kwot, które na to konto bankowe dopiero wpłyną, chyba że, dług u komornika został już w całości spłacony przy pierwszym zajęciu wierzytelności.

Odnośnie teraz pytania o monity, to komornik nie wysyła żadnych monitów, bo nie ma takiego obowiązku. Monity wysyłają wierzyciele, albo firmy windykacyjne, które działają na zlecenie wierzyciela.

Od komornika dostaje się jedynie pismo o zajęciu danego składnika majątku czy świadczenia. Wobec tego, bezzasadne będzie składanie skargi na komornika, ale oczywiście, jeśli czujesz, że mimo wszystko Twoje prawa zostały pogwałcone, to skargę na komornika składasz do komornika, który dokonał danej czynności.

Art. 767. Skarga na czynności komornika

§ 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Komornik będzie miał wtedy 3 dni robocze na odniesienie się do Twojej skargi, po tym czasie, jeśli komornik zdecyduje uchylić swoje działania wobec Ciebie, to szkoda zostanie naprawiona, a sprawa zostanie uznana za zamkniętą.

Jeśli jednak komornik wciąż będzie uważać, że nie popełnił błędu w swoim fachu, to sprawa trafi do sądu i sąd ostatecznie zdecyduje, czy Twoje prawa jako dłużnika, zostały w jakiś sposób naruszone.

Wzór skargi na komornika znajdziesz w dziale WZORY PISM. Bez względu na to jaką podejmiesz decyzję, trzymam za Ciebie kciuki. Gorąco pozdrawiam!

Skarga na czynności komornika – wzór

Artykuły, które musisz przeczytać:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...


1 Comment

  1. Mateusz Rybak

    Dobrze wiedzieć co robić, gdy dojdzie do takiej sytuacji :)

NAPISZ KOMENTARZ