Komornik pobrał pieniądze z niezablokowanego konta bankowego?!

Witam. Mam konto w mBanku (Orange Finanse) na koncie tym miałem 2900 zł. Nie miałem zajętego konta przez komornika. 21 czerwca b.r. zauważyłem po zalogowaniu się do internetowej bankowości, że bank zrobił przelew na kwotę 1100 zł plus opłata za przelew 30 zł na konto komornika.

Jest podana sygnatura akt jakiejś sprawy, ale do dzisiaj tj. 24 czerwca nie otrzymałem żadnej informacji od komornika, czego dotyczy sprawa. Proszę o poradę, czy mogę odzyskać pieniądze, które bank przelał na konto komornika?


Komornik pobrał pieniądze z konta

Zasady egzekucji z rachunku bankowego reguluje Kodeks Postępowania Cywilnego. Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych. To, co musisz wiedzieć, to fakt, że komornik zawsze najpierw zajmuje konto bankowe, a dopiero później informuje dłużnika o zajęciu tego konta bankowego.

Dzieje się to w tej kolejności, a nie w innej, ponieważ gdyby komornik informował dłużników, przeciwko którym wszczęto egzekucję komorniczą, że zamierza zająć konto bankowe o numerze…… to nie jeden dłużnik w celu ochrony środków zgromadzonych na tym rachunku bankowym, szybko opróżniłby to konto bankowe i komornik takim sposobem nie wyegzekwowałby od dłużnika żadnych pieniędzy.

A więc egzekucja z rachunku bankowego zaczyna się od wysłania przez komornika zawiadomienia do danego banku, że zajmuje on rachunek bądź rachunki bankowe dłużnika. Jasno o tym mówi art. 889:

Art. 889. Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika

§ 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika:

1) przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności

Jak komornik szuka kont bankowych dłużnika?

Komornik, aby znaleźć wszelkie konta bankowe dłużnika, przeciwko któremu została wszczęta egzekucja komornicza, posługuje się systemem OGNIVO. Więc założenie nowego konta bankowego nie zda się na nic, bo komornik prędzej czy później i tak to konto bankowe zablokuje.

Komornik ma prawo zająć nie tylko zwykły rachunek bankowy, ale i konto oszczędnościowe, czy konto bankowe prowadzone w innej niż polski złoty walucie. Jasno o tym mówi:

Art. 8891. Zajęcie rachunku bankowego dłużnika prowadzonego w walucie obcej

§1. Jeżeli zajęto rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej, bank przekazuje komornikowi należność w walucie polskiej przeliczonej według kursu kupna waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania należności komornikowi.

Ile komornik może zająć podczas egzekucji z rachunku bankowego? Ochronę środków pieniężnych na rachunkach bankowych przed zajęciem komorniczym reguluje art. 54 Prawa bankowego i mówi on, że:

1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę…

Skoro więc w 2018 roku minimalna krajowa wynosi 2100 zł brutto, to komornik na rachunku bankowym musi dłużnikowi co miesiąc pozostawić 1575 zł. Jak wyliczyć kwotę wolną od zajęcia? to proste wystarczy: 2100 zł brutto (minimalna krajowa) x 75% = 1575 zł <— kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego.

Jak w skrócie wygląda zajęcie konta bankowego przez komornika?

Aby dokonać egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego, komornik najpierw przesyła do banku, w którym dłużnik prowadzi rachunek bankowy, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności, następnie komornik wzywa bank, aby ten zablokował konto bankowe dłużnika i nie wypłacał dłużnikowi żadnych kwot z zajętego rachunku bankowego, lecz przekazał ją na konto komornika.

Następnie komornik zawiadamia dłużnika o zajęciu konta bankowego. Komornik dołącza do zawiadomienia odpis zawiadomienia skierowanego do banku.

Art. 889. §1
2) komornik zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego i odpis zawiadomienia, skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy.

Egzekucja z konta bankowego, której doświadczyłeś, jest zgodna z prawem i odzyskanie zajętych przez komornika pieniędzy nie jest możliwe. Wkrótce powinieneś otrzymać powiadomienie od komornika o zajęciu konta bankowego.

Wybrane artykuły specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

6 komentarzy w “Komornik pobrał pieniądze z niezablokowanego konta bankowego?!”
 1. Oczywiście, zgadzam się z interpretacją problemu, z tym że na koncie o którym mowa były pieniądze przyznane mi przez ZUS z tytułu jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy (właśnie te 2900 zł)… Art. 831 kpc chyba określa tą sytuację trochę inaczej.

  1. Janina Gołębiecka

   Zgadza się, art 831 K.p.c. ustęp 5 § 1. Nie podlegają egzekucji: ” 5) świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów;”

   Jeśli masz zajęte przez komornika konto bankowe, to pieniądze które się na nim znajdują lub które dopiero na nie wpłyną, tracą swoją tożsamość, komornik nie wie skąd tak naprawdę pochodzą środki pieniężne znajdujące się na Twoim koncie bankowym, bo komornik nie ma dostępu do historii wpłat na Twoim rachunku. Musisz teraz udać się do komornika i udowodnić, ze zajęte przez niego środki pieniężne pochodzą z odszkodowania. Taki bowiem obowiązek ciąży na dłużniku. Najlepiej jakbyś wziął ze sobą decyzję o przyznaniu odszkodowania, a także wyciąg z zajętego konta bankowego, gdzie widać jak pieniądze te wpływają na Twoje konto bankowe.

 2. Bardzo dziękuję. Ta odpowiedź wyczerpuje moje ewentualne, dalsze pytania.

 3. Czy komornik może zająć pieniądze na koncie bankowym z kredytu gotówkowego w całkowitej kwocie zadłużenia?

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Adrian, jeśli Twoje długi mają charakter alimentacyjny, to komornik z konta dłużnika alimentacyjnego, może zająć całą kwotę znajdującą się na jego koncie. Jeśli natomiast Twój dług jest za coś zupełnie innego, to komornik ma obowiązek co miesiąc pozostawić Ci kwotę wolną od zajęcia z rachunku bankowego, która na 2018 rok wynosi 1575 zł (75% minimalnej krajowej brutto).

 4. W miesiącu lutym 2019r. otrzymałem dwa przelewy z tytułu wynagrodzenia za pracę w wysokości 1633 PLN każdy. Po otrzymaniu drugiego z nich na koncie miałem 1440 PLN. Gdy przyszedł drugi przelew komornik zajął mi 1565 PLN. Egzekucję mam z powodu niespłaconego kredytu. A zarabiam najniższą krajową. Co mam robić skoro komornik zostawił mi z drugiej wypłaty niespełna 50zł na życie??

Comments are closed.