Jak uniknąć wyjawienia majątku w 2022 roku?

Dzień dobry, jak uniknąć wyjawienia majątku, którego domagać może się mój wierzyciel? Mam dług za niespłaconą pożyczkę, nie mam majątku, domu, mieszkania, samochodu itd. ale pracuję na czarno.

Miałem już jedno postępowanie komornicze, ale zostało umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji. Wierzyciel wygraża się, że złoży do komornika wniosek o wyjawienie majątku.

Co robić? jak uniknąć tego wyjawienia? bo jeśli do niego, to z tego, co wiem, będę musiał pod przysięgą w sądzie zeznawać i to, że pracuję na czarno, będę musiał wyjawić, a co, jeśli nie stawię się w sądzie? i jak w ogóle przebiega sprawa o wyjawienie majątku?


Jak uniknąć wyjawienia majątku?

jak-uniknac-wyjawienia-majatku

Sądowe wyjawienie majątku – krok po kroku

Dzień dobry, na temat wyjawienia majątku przeczytać możemy w art. 913 i następnych ustawy kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z założeniem ustawodawcy po umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez komornika z uwagi na bezskuteczność podjętych działań (bezskuteczność egzekucji) przed złożeniem kolejnego wniosku do komornika o ściągnięcie należności wierzyciel ma prawo żądać wyjawienia majątku.

Jak wskazuje art. 914 niniejszej ustawy, z wnioskiem o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku wierzyciel występuje do sądu właściwości ogólnej dłużnika, dołączając m.in. odpis protokołu zajęcia lub inne dokumenty uzasadniające obowiązek wyjawienia majątku, a jeżeli wniosek złożono przed wszczęciem egzekucji również tytuł wykonawczy.

Wniosek o wyjawienie majątku

wniosek-o-wyjawienie-majątku-wzór

Wniosek o wyjawienie majątku – wzór

Po otrzymaniu prawidłowego wniosku wierzyciela o zobowiązanie dłużnika do wyjawienia swojego majątku sąd wyznacza termin posiedzenia, na które wzywa strony (dłużnik, wierzyciel).

Wyjawienie majątku niestawiennictwo

Stawiennictwo dłużnika do sądu w celu złożenia wykazu majątku lub przyrzeczenia jest co do zasady obowiązkowe dlatego, jeśli ten nie stawi się w wyznaczonym dniu i godzinie lub pomimo stawienia się nie złoży, lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca (tak art. 916 § 1 kpc).

W większości spraw w przypadku niestawienia się dłużnika w sądzie pomimo prawidłowego doręczenia mu wezwania, przewodniczący sporządza nakaz doprowadzenia dłużnika na kolejny termin. Nakaz realizuje Komenda Policji właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Doprowadzenie dłużnika przez Policję

W przypadku zatrzymania dłużnika przez Policję w zamiarze doprowadzenia go do sądu ma on możliwość uchylenia się od aresztu składając wykaz i przyrzeczenie.

Zgodnie z zasadą przewidzianą w art. 917 kpc. dłużnik może złożyć wykaz i przyrzeczenie w każdej chwili. A wypadku, gdy zastosowano wobec niego areszt, może domagać się stawienia go przed sąd w celu złożenia wykazu i przyrzeczenia. Wówczas sąd nie wzywając wierzyciela, niezwłocznie przyjmie wykaz i odbiera przyrzeczenie, po czym zwalnia dłużnika z aresztu.

Nieobecność wierzyciela nie pozbawia go jednak prawa czynnego uczestnictwa w zainicjowanym postępowaniu o wyjawienie majątku. Wierzyciel może bowiem żądać ponownego wezwania dłużnika w celu osobistego zadania mu pytań dotyczących jego majątku.

Wyjawienie majątku – co dalej?

Sądowe wyjawienie majątku ma na celu odszukanie majątku dłużnika, z którego komornik mógłby realizować zajęcie w toku ewentualnej egzekucji. Dlatego oprócz wypełnionego formularza wykazu majątku, dłużnik ma obowiązek odpowiedzieć na zadawane mu przez przewodniczącego pytania oraz na pytania wierzyciela, jeśli ten jest obecny w sądzie.

Wierzyciel ma prawo wnioskować, by sąd pod jego nieobecność zadał dłużnikowi pytania przez niego przygotowane. Listę pytań wierzyciel może złożyć wraz z wnioskiem lub przesłać w kolejnym czasie.

Do najczęściej zadawanych pytań w czasie wyjawienia majątku dłużnika należą te odnośnie posiadanych przez niego nieruchomości, majątku ruchomego podlegającemu egzekucji, źródeł dochodu oraz utrzymania.

Sądowe wyjawienie majątku, a odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia

Dłużnik, który na wyznaczony termin wyjawienia majątku przyjedzie z wypełnionym formularzem wykazu majątku, złoży oświadczenia oraz odpowie na pytania przewodniczącego i ewentualne pytania wierzyciela nie powinien bać się negatywnych skutków prawnych i czy odpowiedzialności karnej, nawet jeżeli jego dochód pochodzi z pracy na czarno.

Natomiast dłużnik, który zastanawia się, czy przed sądem chcę prawdziwie wyjawić swój majątek, musi wiedzieć, że przed złożeniem przyrzeczenia sąd poucza go o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.

Zgodnie z zasadą przewidzianą w art. 233 ustawy kodeks karny, która znajdzie zastosowanie również dla dłużnika w związku ze składanym wyjawieniem majątku – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Wyjawienie majątku, a praca na czarno

Dochód również z pracy na czarno, jako wierzytelność przysługująca dłużnikowi powinien zostać przez niego wyjawiony. Należy jednak pamiętać, że każde wynagrodzenie za pracę w wysokości nieprzekraczającej kwoty wolnej od zajęcia (obecnie 1 633,78 zł na rękę) nie podlega egzekucji.

Podsumowanie

Na zakończenie i podsumowanie instytucji sądowego wyjawienia majątku postaram się odpowiedzieć po kolei na pytania, które zadałeś.

Jak uniknąć wyjawienia majątku?

Wierzyciel ma prawo złożyć do sądu wniosek o zobowiązanie dłużnika do wyjawienia majątku, tym bardziej w sytuacji, kiedy prowadzone wcześniej postępowanie komornicze zostało umorzone na skutek bezskuteczności egzekucji.

Aby uniknąć wyjawienia majątku, warto podjąć negocjacje z wierzycielem. Zawarcie ugody w przedmiocie ratalnej spłaty długu w przypadku dłużnika, który posiada dochód, a który w przyszłości chce móc normalnie pracować, może być najlepszym rozwiązaniem.

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

 • Sądowe wyjawienie majątku polega na złożeniu przez dłużnika wykazu majątku na przesłanym mu poprzednio przez sąd urzędowym formularzu oraz odpowiedzi na zadawane pytania, które mają doprowadzić do ustalenia jego majątku, z którego możliwa jest egzekucja komornicza.
 • Dłużnik składa wykaz majątku oraz wyjawia majątek pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.
 • Niestawiennictwo w sądzie w celu złożenia wykazu majątku oraz wyjawienia majątku skutkować może nakazaniem przymusowego doprowadzenia dłużnika przez Policję, oraz nałożeniem na niego kary grzywny.
 • Dochód z pracy na czarno powinien zostać przez dłużnika wyjawiony. Jeśli obawiasz się terminu „praca na czarno”, możesz go zastąpić np. zwrotem „praca dorywcza”.

A teraz kilka słów ode mnie i mam nadzieję, że zmotywują cię do przemyśleń, czy życie z długami jest w porządku? czy jednak lepiej podjąć starania, by coś w swoim życiu zmienić?

Pamiętaj, że przez czas, kiedy jeszcze nie doszło do sądowego wyjawienia majątku, możesz zastanowić się nad możliwością spłaty zadłużenia i poprawy swojej sytuacji materialnej poprzez podjęcie pracy, z której będziesz w stanie w końcu uregulować zobowiązania.

Zastanów się, czy praca na czarno to dobre rozwiązanie. Pomyśl też, czy taką formę zarobkowania warto kontynuować. Jeżeli jednak pracujesz na czarno, by uniknąć obowiązku spłaty długów, to nie jest to pomysł dobry na przyszłość.

Wiedz, że jeśli nawet teraz uda ci się uciec przed odpowiedzialnością za spłatę pożyczki, to kiedyś przyjdzie czas, że wierzyciel znajdzie majątek, z którego egzekucja będzie możliwa. Być może będzie to dopiero emerytura.

Ale pomyśl – lepiej uporać się ze starym długiem, teraz kiedy masz możliwości zarobkowe, niż kiedy będziesz zdany jedynie na emeryturę od państwa, którą solidnie pomniejszy komornik. Zamiast więc zastanawiać się nad tym, jak uniknąć wyjawienia majątku, spróbuj znaleźć sposób, aby dług swój spłacić.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 3,86 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

3 komentarzy w “Jak uniknąć wyjawienia majątku w 2022 roku?”
 1. Witam, dobry wieczór. Mam pytanie: kiedy zarabiam najniższą krajowa 1633 zł netto, czy komornik może ci zablokować konto bankowe, oczywiście jest to umowa o pracę, mam kilka niespłaconych chwilówek, czy Sąd przez wierzyciela może mnie na rozprawę wezwać, żeby złożyć wyjaśnienia, a jak nie stawię się, czy mi coś grozi?

 2. Witam, zostałem wezwany przez Sąd Rejonowy w Wołominie na rozprawę, na której mam wyjawić swój majątek. Pismo z Sądu odebrała moja mama. Ja jestem obywatelem austriackim i mam stałe miejsce zamieszkania w Austrii. Nie mam miejsca zamieszkania w Polsce. Kilka lat temu prowadziłem w Polsce działalność gospodarczą i adres zamieszkania mojej mamy podawałem jako adres do korespondencji.

  Moje pytania są następujące:

  1. Czy doręczenie pisma z Sądu na adres, pod którym nie jestem zameldowany, było doręczeniem skutecznym?

  2. Czy Sąd Rejonowy w Wołominie jest Sądem właściwym, przed którym powinienem wyjawić majątek, pomimo faktu, że jestem obcokrajowcem i zamieszkuję na stałe w Austrii?

  3. Czy jeżeli nie stawię się na rozprawę, mogę zostać w Polsce aresztowany np. kiedy przyjadę i będę odwiedzał moją mamę?

 3. Dostałam pismo od komornika o szczęściu postępowania egzekucyjnego, czy to jest już zajęcie konta bankowego? przebywam teraz obecnie od kwietnia na L4, na konto mi wpływa 1350 zł, ile komornik mi może zostawić na życie? czy może mi zablokować całkowicie konto? dostałam też wniosek o wyjawienie majątku, jaki posiadam, ale nic nie posiadam, teraz będę stawać na komisje o świadczenie rehabilitacyjne, mąż obecnie nie pracuje ponad dwa lata.

Comments are closed.