Licytacje komornicze – co należy wiedzieć, zanim weźmiesz udział?

Licytacje komornicze to bez wątpienia niezwykle atrakcyjny i zarazem cieszący się coraz większą popularnością sposób nabywania różnego rodzaju dóbr materialnych, od sprzętu RTV i AGD aż po samochody czy nieruchomości.

Niemniej jednak ta wysoce specyficzne forma „zakupów” nadal nie jest w Polsce czymś tak powszechnym, niemal codziennym, jak ma to miejsce w przypadku wielu innych państw, gdzie obywatele właściwie standardowo szukają możliwości nabywania dóbr materialnych właśnie drogą licytacji komorniczej.

Udział w licytacjach komorniczych naprawdę nie jest niczym skomplikowanym i co więcej, nie jest to możliwość uwarunkowana spełnieniem jakichś specjalnie wygórowanych wymogów formalnych.

Jak więc dokładnie przedstawia się mechanizm działania licytacji komorniczych? Jakiego rodzaju dobra materialne można nabyć w ten sposób? I wreszcie, o czym przede wszystkim należy wiedzieć, zanim zdecydujemy się na wzięcie udziału w aukcji organizowanych przez komornika?

Przyjrzyjmy się każdej z tej kwestii nieco dokładniej i postarajmy się udzielić możliwie jak najbardziej wyczerpujących odpowiedzi na powyższe pytania.


Licytacje komornicze: podstawowe informacje

licytacja-komornicza

Jak już sama nazwa wskazuje, podczas licytacji komorniczych mamy możliwość zakupienia różnego rodzaju dóbr materialnych, które zostały zajęte przez komornika. Jeżeli chodzi o spektrum dostępnego „towaru”, to co do zasady nie istnieją tutaj właściwie żadne istotne ograniczenia: podczas licytacji komorniczych możemy kupować zarówno przedmioty o jak najbardziej przyziemnym przeznaczeniu, jak i chociażby telewizory, lodówki, konsole do gier czy komputery, ale także samochody, domy lub mieszkania.

Zdarza się również, chociaż są to znacznie rzadsze przypadki, że licytowany jest majątek naprawdę nietypowy, jak na przykład maszyny rolnicze lub inny sprzęt o przeznaczeniu specjalistycznym. Licytacja komornicza jest każdorazowo organizowana przez komornika, który osobiście dokonał zajęcia konkretnego majątku.

Co będzie licytowane na aukcji komorniczej?

Co bardzo ważne, zanim weźmiemy udział w konkretnej licytacji, możemy dokładnie sprawdzić, jakiego rodzaju sprzęt będzie dostępny w jej trakcje. Wystarczy odwiedzić serwis internetowy prowadzony przez Krajową Radę Komorniczą, czyli stronę licytacje.komornik.pl. Następnie musimy znaleźć odpowiedniego komornika oraz informację na temat daty, oraz miejsca organizacji licytacji komorniczej.

licytacje-komornicze
Wyszukiwarka licytacji komorniczych w całej Polsce

Najczęściej wspominana strona oferuje nam również informacje w zakresie spisu dóbr materialnych, które będą podlegać licytacji. Co również bardzo ważne, komornikom zależy na tym, aby sprzedaż prowadzona poprzez licytacje komorniczą była możliwie jak najbardziej efektywna.

Co to oznacza dla osoby biorącej udział w aukcji?

Wspominane spisy przedmiotów bardzo często przypominają ofertę sklepów internetowych: oprócz samej informacji na temat dostępnego „asortymentu”, możemy znaleźć również zdjęcia sprzętu lub nieruchomości, ich dokładne opisy oraz inne, ważne z punktu widzenia potencjalnego nabywcy informacje.

licytacje-komornicze-online

Należy jednak zaznaczyć, że opisywany stan rzeczy nie ma charakteru obligatoryjnego dla komornika. Ten ostatni jest prawnie zobowiązany jedynie do zamieszczenia informacji na temat daty oraz miejsca przeprowadzenia aukcji komorniczej.

Natomiast to, czy oprócz tego komornik postanowi zamieścić również bardziej szczegółowe informacje dotyczące licytacji, zależy już tylko i wyłącznie od jego uznania.

opis-przedmiotu-licytowanego-na-aukcji-komorniczej

Warunki, jakie trzeba spełnić

Z oczywistych względów, zarówno przebieg aukcji komorniczych, jak i też warunki wzięcia udziału w takiej aukcji znacząco różnią się od zakupów na przykład w sklepach internetowych.

Warunki wykluczające z udziału w licytacji komorniczej

Zacznijmy od warunków negatywnych, czyli kryteriów, które TRZEBA spełniać, jeżeli chcemy wziąć udział w licytacji organizowanej przez komornika. Z aukcji komorniczych w sposób automatyczny wyłączone są następujące osoby:

 1. Dłużnik
 2. Komornik
 3. Małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo (dłużnika lub komornika)
 4. Osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym
 5. Licytanci, którzy nie spełnili warunków poprzedniej licytacji.

Informacje zawarte w punktach od 1 do 4 są klarowne i nastręczają żadnych trudności interpretacyjnych. Po prostu nie możemy wziąć udziału w licytacji komorniczej, jeżeli sprzedaży będzie podlegał nasz własny majątek, który został uprzednio zajęty przez komornika.

Nie możemy wziąć udziału w licytacji komorniczej również wówczas, gdy licytowane będą dobra należące uprzednio do naszego małżonka, naszych dzieci, rodziców lub rodzeństwo.

Z możliwości udziału w aukcjach komorniczych automatycznie wykluczony jest również komornik, a także jego rodzina.

W sposób nieco bardziej skomplikowany przedstawia się punkt numer 5. Mówiąc najkrócej, jeżeli już w przeszłości zdarzyło się nam brać udział w licytacjach komorniczych, lecz na przykład po dokonaniu zakupu danego dobra nie uiściliśmy opłaty, będzie to skutkować swoistym „banem”, który uniemożliwi nam uczestnictwo w kolejnych licytacjach komorniczych.

Warunki, które muszą być spełnione

Aby móc wziąć udział w licytacji organizowanej przez komornika, przede wszystkim MUSIMY uiścić rękojmię (wadium) za przedmiot lub nieruchomość, które będziemy chcieli nabyć. To kolejny istotny czynnik różnicujący, który sprawia, że licytacje komornicze przypominają zwykłe zakupy tylko w bardzo ograniczonym stopniu.

Mówiąc dokładniej, licytacja komornicza nigdy nie jest czymś w rodzaju otwartej giełdy, na którą możemy po prostu wejść z ulicy, a następnie brać udział w licytacjach kolejnych przedmiotów.

Przed przystąpieniem do licytacji komorniczej należy więc dokładnie przejrzeć spis rzeczy, które będą licytowane oraz wybrać to spośród nich, które będziemy chcieli nabyć.

Ile wynosi rękojmia (wadium)?

 • Dla ruchomości, których wartość nie przekracza kwoty 500 złotych, wysokość rękojmi wynosi 10%.
 • Dla ruchomości, w przypadku których szacowana wartość jest wyższa, niż 500 złotych, wysokość rękojmi wynosi 20%.
 • W przypadku nieruchomości wysokość rękojmi wynosi 10%, niezależnie od wstępnej wyceny danego domu, mieszkania lub nieruchomości innego rodzaju.

Oznacza to, że jeżeli na przykład będziemy chcieli nabyć podczas aukcji sprzęt RTV o szacowanej wartości 5 tysięcy złotych, warunkiem wzięcia udziału w aukcji będzie uprzednie uiszczenie rękojmi w wysokości 20% wartości licytowanego sprzętu, czyli w tym wypadku 1 tysiąca złotych.

Co bardzo ważne: uiszczenie rękojmi przed wzięciem udziału w licytacji organizowanej przez komornika stanowi konieczny, całkowicie obligatoryjny warunek możliwości nabycia danego sprzętu. Kolejna ważna informacja to fakt, że w przypadku, gdy w przebiegu aukcji nie uda się nam nabyć danej rzeczy, wpłacona przez nas rękojmia oczywiście zostanie nam zwrócona.

W tym miejscu odsyłam Cię do podstawy prawnej: Art. 867. Sprzedaż zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej KPC.

Przebieg licytacji komorniczych

Licytacje komornicze charakteryzują się również specyficznym przebiegiem. Przede wszystkim należy zacząć od tego, że licytacja rozpoczyna się nie od kwoty wynoszącej 100 procent szacowanej wartości danej rzeczy, lecz od sumy równej 70 procentom szacunkowej wartości danego przedmiotu lub nieruchomości.

Art. 867 § 2. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

Co to oznacza? Załóżmy, że przedmiotem licytacji będzie mieszkanie o szacowanej wartości na poziomie 500 tysięcy złotych. W takiej sytuacji licytacja komornicza rozpocznie się od kwoty wynoszącej dokładnie 350 tysięcy złotych.

To jednak jeszcze nie wszystko. Bardzo często zdarza się, że komornikowi nie udało się sprzedać danego przedmiotu lub nieruchomości podczas poprzedniej licytacji. W takiej sytuacji początkowa kwota licytacji, czyli inaczej mówiąc cena wywoławcza, będzie jeszcze niższa. W tym wypadku obowiązują następujące zasady:

 • W przypadku nieruchomości licytowanej po raz kolejny cena wywoławcza będzie wynosić 2/3 szacowanej wartości.
 • W przypadku ruchomości licytowanej po raz kolejny cena wywoławcza będzie wynosić 50 procent szacowanej wartości.

Warto pokazać to na przykładach:

 • Jeżeli będziemy starać się o nabycie mieszkania o szacowanej wartości 500 tysięcy złotych, które to mieszkanie nie znalazło nabywcy w trakcie poprzednich licytacji, cena wywoławcza będzie wynosić mniej więcej 333 tysiące złotych.
 • Jeżeli będziemy starać się o nabycie ruchomości o szacowanej wartości 50 tysięcy złotych, która to ruchomość nie znalazła nabywcy w przebiegu poprzednich licytacji, cena wywoławcza będzie wynosić 25 tysięcy złotych.

Jeżeli natomiast chodzi o samą mechanikę przebiegu licytacji komorniczej, to przedstawia się ona następująco:

 1. Na samym początku dochodzi do przedstawienia licytowanej rzeczy, łącznie z podaniem jej wartości szacunkowej, a także ceny wywoławczej.
 2. Licytacja komornicza rozpoczyna się od pułapu wyznaczonego przez cenę wywoławczą (nie przez wartość szacunkową danej rzeczy).
 3. W trakcie licytacji, osoby biorącej w niej udział mogą przebijać oferty innych uczestników o kwotę wynoszącą 1 procent wartości szacunkowej danej rzeczy.
 4. Licytacje ostatecznie wygrywa ten uczestnik, który zaoferuje największą kwotę, przy czym należy pamiętać, że nie możemy „przeskakiwać” opisanego w poprzednim punkcie mechanizmu przebijania ofert innych uczestników o kwotę równą jednemu procentowi szacowanej wartości licytowanej rzeczy.

Ważne informacje

Jeżeli udało się nam dokonać zakupu ruchomości lub nieruchomości w trakcie licytacji komorniczej, mamy prawny obowiązek uiszczenia kwoty, za którą udało się nam wylicytować daną rzecz. Jeżeli nie dopełnimy tego obowiązku, będzie to skutkować utratą wpłaconej rękojmi, oraz automatycznym wyłączeniem nas z możliwości uczestniczenia w kolejnych licytacjach komorniczych.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku nabywania nieruchomości. Zanim zdecydujemy się na próbę zakupu domu lub mieszkania poprzez licytację komorniczą, należy przede wszystkim samodzielnie obejrzeć daną nieruchomość, nawet jeżeli komornik zamieścił fotografie.

Licytacje komornicze nieruchomości

Kolejna ważna kwestia to sprawdzenie księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości: niestety, fakt, iż dany dom lub mieszkanie podlega licytacji komorniczej, wcale nie oznacza, że taka nieruchomość nie jest obciążona innymi zobowiązaniami, które staną się naszym udziałem, a zarazem naszym problemem w momencie, gdy owa nieruchomość zostanie naszą własnością.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Licytacje komornicze – co należy wiedzieć, zanim weźmiesz udział?”
 1. Witam, poszukuje informacji: Jeżeli pierwsza licytacja nieruchomości nie dochodzi do skutku, w jakim terminie dochodzi do II licytacji? Czy po wygranej licytacji komornik przekaże nieruchomość nowemu nabywcy w stanie wolnym od osób i mienia? Będę wdzięczna za udzielenie mi informacji na ww. pytania. Z góry dziękuję. Ewa.

Comments are closed.