Umowa o DOBROWOLNYM poddaniu się egzekucji, bank żąda ZGODY?!

Witam, czy przy kredycie hipotecznym, gdzie jest ubezpieczenie kredytu, oraz ubezpieczenie na dom wraz z cesją i umową o przelew wierzytelności, oraz płaceniu rat w terminie, mam obowiązek podpisana umowy o poddanie się egzekucji u notariusza?

Dodam, że wcześniej nie bylem informowany o tym, po około 1,5 roku zostałem poinformowany e-mailem o potrzebie podpisania tej umowy.


Bank żąda podpisania oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

dobrowolne-poddanie-sie-egzekucji-umowa-kredytowa

 Sytuacja, w której się znalazłeś, dotknęła tysięcy klientów banków korzystających nie tylko z kredytów hipotecznych, ale również innych pożyczek i chwilówek. I już ci wyjaśniam, o co chodzi…

Wynikła ona po tym, jak wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z Konstytucją przepisów o Bankowych Tytułach Egzekucyjnych (BTE) – art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w sprawie sygn. akt P 45/12.

Skutki przedmiotowego wyroku zostały odroczone do dnia 1 sierpnia 2016 roku m.in. z konieczności wprowadzenia przez ustawodawcę przepisów, które umożliwią bankom łatwe egzekwowanie wierzytelności, a które nie będą krzywdzące dla klientów banków.

Pokłosiem powyższego, było przyjęcie przez Sejmu nowelizacji przepisów prawa bankowego – ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, które pozbawiły banki możliwości dochodzenia roszczeń od swych „niesolidnych klientów”  przy „uprzywilejowanej” procedurze.

Czym był BTE, czyli Bankowy Tytuł Egzekucyjny?

Przed zmianą przepisów klient, który przychodził do banku po pożyczkę lub kredyt bankowy, w większości przypadków podpisywał wraz z umową kredytu oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Przedmiotowe oświadczenie kredytobiorcy stanowiło zabezpieczanie banku na wypadek niespłacenia kredytu przez zobowiązanego. Oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji do wskazanej kwoty, która mogła przekroczyć nawet dwukrotność pożyczonej kwoty, umożliwiało bankowi wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, który wraz z klauzulą wykonalności stanowił tytuł wykonawczy.

Czyli, w przypadku, kiedy klient nie wywiązał się z warunków umowy (zaniechał spłaty kredytu) bank w krótkim terminie, przy minimum formalności mógł uzyskać tytułu wykonawczy i złożyć do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Cała sprawa była załatwiana w terminie nie dłuższym niż kilka tygodni, a sama procedura sądowa ograniczała się jedynie do rozpoznania przez sąd wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na przygotowany przez bank BTE.

Zgodnie z procedurą cywilną na wydanie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności na Bankowy Tytuł Egzekucyjny sądy miały 3 dni od dnia złożenia wniosku przez wierzyciela.

Co straciły banki po likwidacji BTE?

Bankowy Tytuł Egzekucyjny dawał bankom uprzywilejowaną pozycję, mogły one bowiem w szybkim tempie realizować przymusowe ściągnięcie długu. Po zmianie przepisów doszło do sytuacji, kiedy banki zostały zmuszone odnaleźć inny-  skuteczny sposób na „nierzetelnego” klienta.

Po odebraniu prawa do wystawiania BTE banki, by móc zainicjować postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, musiałyby posiadać prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności – cała procedura stała się dla nich i dłuższa i bardziej kosztowna.

Oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Ktoś zatem z tęgich głów sięgnął po instrument, jakim jest oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożonym przed notariuszem. I znów dzieje się to samo – dobrowolne oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, pozwala bankom na uzyskanie tytułu egzekucyjnego bez potrzeby wszczynania sporu sądowego w postępowaniu procesowym.

Wystarczy znów jedynie w postępowaniu nieprocesowym, złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny, aby po jej nadaniu złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi. Postępowanie znów jest znacznie krótsze i o wiele mniej kosztowne.

Bank żąda ode mnie złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji – czy mam je podpisać?

Co do zasady, bank nie może nałożyć na kredytobiorcę obowiązku podpisania oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Sprawa nie jest jednak do końca tak oczywista.

W przypadku nowych klientów bank może bowiem uzależnić udzielenie kredytu od złożenia oświadczenie, o którym mowa. Jeżeli chodzi o klientów, których kredyty są już aktywne, rozwiązania szukać należy w zapisach umowy oraz w treści tzw. OWU.

To z nich możesz się dowiedzieć, czy w twoim przypadku w umowie i załącznikach do niej zostały zastosowane zapisy dające kredytodawcy możliwości żądania dodatkowych zabezpieczeń kredytu w czasie trwania umowy.

Reasumując, moim zdaniem podpisanie oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji nie będzie niczym negatywnym, w szczególności, kiedy wywiązujesz się ze spłaty kredytu terminowo.

Niemniej jednak musisz liczyć się z koniecznością pokrycia kosztów notarialnych. Co mogę poradzić ci w tym momencie? Nie śpiesz się i poczekaj na oficjalny kontakt z banku.

Jeśli ktoś do ciebie zadzwoni z banku, zapytaj, o co dokładnie chodzi i jakie koszty leżą po twojej stronie.  Jeśli jesteś osobą niecierpliwą, możesz udać się do placówki banku, gdzie zaciągałeś kredyt i tam poprosić o więcej informacji na ten temat.

Przede wszystkim na spokojnie zapoznaj się z treścią umowy kredytu oraz jej wszystkich załączników. Dodatkowo pragnę cię uspokoić i zapewnić, że żądanie banku z całą pewnością nie powinno spędzać ci snu z oczu. Życzę wszystkiego dobrego!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze