Prośba i podanie o umorzenie odsetek [WZÓR]

Witam, jak napisać wniosek o umorzenie odsetek do wierzyciela? kilka lat temu przestałem spłacać swoje zadłużenie i do dnia dzisiejszego naliczane były odsetki.

Teraz odsetek mam więcej niż samego długu głównego. Czy jest jakaś szansa, żeby te odsetki umorzyć? wtedy na pewno byłoby mi łatwiej dług spłacić i zamknąć całą sprawę raz na zawsze… proszę o poradę jak napisać podanie o umorzenie odsetek. Z góry dziękuję!


Odsetki karne – czym są?

Najpierw szybko wyjaśnię, czym są odsetki: a więc są to koszty, które dłużnik zobowiązany jest przekazać wierzycielowi wskutek nieterminowo spłacanego zobowiązania. Wysokość odsetek zależy od:

 • wysokości zadłużenia,
 • stopy procentowej,
 • oraz okresu, przez jaki odsetki były/są naliczane.

Rozróżniamy dwa rodzaje odsetek:

 • odsetki kapitałowe,
 • i odsetki karne za opóźnienie i zwłokę w spłacie zobowiązania.

Odsetki karne naliczane są za każdy dzień niewywiązania się z zobowiązania i powiększają saldo zadłużenia, aż do momentu, gdy dług nie zostanie całkowicie spłacony. Stawka za opóźnienie w skali rocznej to 7%, a stawka za opóźnienie w transakcjach handlowych wynosi 9,5%.

Podanie o umorzenie odsetek

Niewłaściwie kiedyś podjęte decyzje często wracają z przeszłości, by o sobie przypomnieć w najmniej oczekiwanym momencie. Idealnym tego przykładem są odsetki, o których piszesz, wierzyciel niestety ma prawo naliczać je, gdy zadłużenie nie jest terminowo spłacane.

Oczywiście nie przekreślam możliwości umorzenia odsetek, bo takie sytuacje często się zdarzają, ale aby te odsetki umorzyć, będziesz musiał złożyć u wierzyciela, lub podmiotu, który te odsetki nalicza (np. firma windykacyjna) stosowne pismo, którego wzór zamieszczam poniżej:

Prośba o umorzenie odsetek

Prośba o umorzenie odsetek – wzór

Powyższe pismo wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić (lub treść pisma przepisać ręcznie na kartkę papieru), a następnie wysłać do wierzyciela, lub innego podmiotu, które te odsetki nam naliczył.

Abyś rzeczywiście miał szanse te odsetki umorzyć, musisz powyższe pismo należycie uzasadnić…

W uzasadnieniu warto powołać się na zdarzenia z Twojego życia, które wpłynęły na to, że przestałeś dług spłacać, i są to np.:

 • wypadek,
 • choroba,
 • utrata i niezdolność do pracy,
 • śmierć bliskiej osoby,
 • klęska żywiołowa,
 • czy inne zdarzenie losowe.

Uzasadnienie wniosku o umorzenie odsetek należy właściwie udokumentować, im lepiej się do tego przyłożysz, tym szansa na umorzenie odsetek będzie większa.

Jeśli jako powód niespłacania zadłużenia podałeś np. chorobę, to warto dołączyć do wniosku kopię dokumentów, które tę chorobę potwierdzą…

Nagrodą za należyte i staranne przedstawienie Twojej sytuacji życiowej i finansowej, będzie umorzenie karnych odsetek, które wraz z upływem czasu Ci narosły.

Co, jeśli nie jestem w stanie wskazać powodu niespłacania zobowiązania?

Nadal nic straconego, ponieważ w zamian za umorzenie karnych odsetek, możesz zaproponować wierzycielowi spłatę całego zadłużenia. Wystarczy dopisać wtedy we wniosku coś w stylu:

Zwracam się z prośbą o umorzenie odsetek w wysokości ……… zł, w zamian jestem w stanie spłacić całe zadłużenie jednorazowo do dnia ……………… roku.

lub:

Proszę o umorzenie odsetek w kwocie ………….. zł, w zamian za spłatę podstawowej kwoty zadłużenia w pięciu ratach po ………… zł każda.

Jak wyjść z długów negocjując zadłużenie?

Niestety nigdy nie będziesz mieć pewności, że Twoje pismo o umorzenie odsetek zostanie pozytywnie rozpatrzone, ale głupotą byłoby nie spróbować…

Oprócz próby umorzenia naliczonych odsetek możesz także próbować rozłożyć zadłużenie na więcej rat, na które jest Cię stać w chwili obecnej.

Nawet jeśli dług trafił do firmy windykacyjnej, wciąż możesz podjąć rozmowy dotyczące umorzenia narosłych odsetek, dodam, że firmy windykacyjne bardzo często idą na układ, umarzając odsetki w zamian za terminową spłatę pozostałej kwoty zadłużenia.

Myślę, że nawet samo zatrzymanie naliczania kolejnych odsetek można pociągnąć pod sukces, bo jakby nie było, zatrzymaliśmy pogłębianie się zadłużenia, co znacznie ułatwi nam wyjście z finansowych tarapatów.

Miałam do czynienia z setkami sytuacji, w których dłużnik spłacał swój dług dobrowolnymi symbolicznymi kwotami, które zamiast pomniejszać jego zadłużenie, nie powodowały żadnych zmian, a jedynie utrzymywały stan zadłużenia na niezmiennym poziomie, bo te symboliczne raty szły w całości jedynie na pokrycie odsetek.

Podstawa prawna

Art. 481. Odsetki za opóźnienie w spełnianiu świadczeń pieniężnych

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2(1). Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

Podsumowując

Warto pamiętać, że sprawy dotyczące różnych wniosków napływających od dłużników, szczególnie jeśli chodzi o firmy pożyczkowe, banki i firmy windykacyjne, rozpatrywane są indywidualnie, więc czas oczekiwania na odpowiedź może znacznie się wydłużyć… dlatego uzbrój się w cierpliwość.

Inaczej sprawa wygląda, jeśli Twoim wierzycielem jest osoba fizyczna, czy mała lokalna firma o mniejszej liczbie klientów, wtedy z pewnością możesz liczyć na szybszą odpowiedź.

Im szybciej złożysz wniosek o umorzenie odsetek, tym szybciej uda Ci się zatrzymać ich naliczanie, które powoduje pogłębianie Twojego zadłużenia, pamiętaj także, że im lepiej uzasadnisz prośbę o umorzenie odsetek, tym zyskasz większą szansę na przychylność wierzyciela.

Jeśli nie wiesz jak uzasadnić/wytłumaczyć niespłacanie przez Ciebie zadłużenia, zaproponuj kartę przetargową, która polegać będzie na układzie w którym, w zamian za umorzenie odsetek, spłacisz całe zadłużenie priorytetowo!

Mam nadzieję, że wiesz już jak napisać wniosek o umorzenie odsetek do wierzyciela, a jeśli nie, to wyręczy Cię w tym wzór pisma, który u góry zamieściłam. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Ci powodzenia!

Ponadto zachęcam Cię do przeczytania tych pomocnych w Twojej sytuacji artykułów:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze