Pożyczka w rodzinie [gotowe wzory umów] + 5 ISTOTNYCH wskazówek!

Czy każda pożyczka w rodzinie musi być zgłoszona do Urzędu Skarbowego? oczywiście, że nie! do Urzędu Skarbowego zgłasza się tylko pożyczki, które przekraczają sumę 9637 zł.

Niestety jest to tylko jedna z zasad przy pożyczkach rodzinnych, kwestie bardziej szczegółowe (które koniecznie musisz poznać), opiszę w dalszej części poradnika.

Na samym wstępie warto też wspomnieć, że każda pożyczka od rodziny powinna być potwierdzona umową pożyczki, a także potwierdzeniem bankowym przelania na konto pożyczkobiorcy kwoty pożyczki wynikającej z tejże umowy pożyczkowej.

Wzory umów pożyczkowych w rodzinie

pozyczka-od-rodziny-wzor-umowy

Umowa ustna pożyczki ma na ogół takie samo znaczenie i moc prawną jak pisemna umowa. Niestety jednak umowę ustną ciężej udowodnić przed sądem, a więc bez względu na relacje rodzinne (jakie dobry by nie były), zawsze trzeba zabezpieczać swoje interesy pisemną umową pożyczki.

Nawet najlepsze relacje wśród członków rodziny mogą zostać czymś przekreślone i doprowadzić pożyczkobiorcę i pożyczkodawcę na wojenną ścieżkę

A więc każdą pożyczkę spisujmy na papier, by w razie pogorszenia relacji z bliskimi, mieć czarne na białym, jaka jest kwota pożyczki, kto dokładnie jest pożyczkodawcą, a kto pożyczkobiorcą, kiedy pożyczkę należy spłacić, w jakich ratach, ile wynoszą odsetki, jaki jest nr. konta do wpłat, data i miejsce zaciągnięcia pożyczki i kilka innych ważnych elementów umowy pożyczkowej.

Aby ułatwić Ci sporządzenie pełnoprawnego pisma, przygotowaliśmy kilka najczęściej używanych i sprawdzonych wzorów umów pożyczkowych, oto one:

Ogólna umowa pożyczkowa – wzór

Umowa pożyczki w rodzinie – wzór

Umowa pożyczki pieniędzy od rodziców – wzór

Umowa-pozyczki-pieniedzy-od-rodzicow-wzor-pdf-doc

Umowa pożyczki pieniędzy od rodziców – wzór

Podatek od pożyczki w rodzinie – jak go uniknąć?

Kwestie związane z udzieleniem pożyczki rodzinnej reguluje Kodeks Cywilny w artykułach od 720 do 724. Przepisy dotyczą pożyczek prywatnych od osób fizycznych.

Przechodząc do konkretów, każda pożyczka od rodziny powinna być zgłoszona do Urzędu Skarbowego, a od jej kwoty należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli tzw. podatek PCC i jest to 2%.

Kodeks Cywilny mówi też o wyjątku, który stanowi, iż:

Jeśli kwota pożyczki od rodziny nie przekracza kwoty wolnej od podatku, tj. 9637 zł i jest to pożyczka od:

  • małżonka,
  • zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki),
  • wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
  • pasierba, ojczyma, macochy czy teściów.

…to taka rodzinna pożyczka od bardzo bliskich członków rodziny, nie podlega opodatkowaniu PCC i pożyczki tej nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego.

*kwota wolna dotyczy pożyczki udzielonej w ciągu 5 lat.

Przykład:

Jeśli pożyczysz od rodziców pieniądze w kwocie 9 000 zł, to takiej pożyczki nie musisz zgłaszać do US i płacić 2% podatku PCC.

Jeśli jednak pożyczka od rodziców opiewać będzie na 20 000 zł, to taka transakcja automatycznie kwalifikuje się do zgłoszenia pożyczki w US i zapłacenia podatku PCC w wysokości 2%. Podatek płacimy od kwoty pożyczki pomniejszonej o kwotę wolną.

20 000 zł – 9637 zł = 10 363 zł x 2% (PCC) = 207,26 zł. Podatek PCC, który należy zapłacić, wynosi 207,26 zł.

Mam jednak dla Ciebie dobrą wiadomość!

Każda pożyczka od rodziny gdzie stronami są małżonkowie, zstępni i wstępni (nie dotyczy teściów, zięcia i synowej) może zostać zawarta bez płacenia jakiegokolwiek podatku PCC.

…jak to zrobić?

Jeśli pożyczka od najbliższej rodziny przekracza 9637 zł, to aby uniknąć płacenia 2-procentowego podatku od czynności cywilnoprawnych, należy:

  1. W terminie 14 dni od daty przelewu pożyczki złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację PCC-3.
  2. Pożyczkę zgłaszamy w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pożyczkobiorcy.
  3. Do deklaracji PCC-3 dołączamy potwierdzenie wykonania przelewu na rachunek bankowy, SKOK albo przekaz pocztowy, by pożyczkę udokumentować.

Co ważne: pożyczkodawca, przygotowując przelew pożyczki lub przekaz pocztowy, musi pamiętać, aby w rubryce „tytułem” wpisać np. „pożyczka dla (imię pożyczkobiorcy)”, a nie „przelew środków”.

pozyczka-od-rodziny

Chodzi o to, aby Urząd Skarbowy nie miał wątpliwości co do dowodu dokonania przelewu pożyczki.

Jeśli dopełnimy wszystkich formalności, to bez względu na kwotę pożyczki, nie trzeba będzie płacić podatku od czynności cywilnoprawnych.

Co jeśli nie zgłosimy w US pożyczki podlegającej opodatkowaniu?

Podatnik, który przyjął pożyczkę podlegającą opodatkowaniu, lecz nie zgłosił jej w lokalnym US, może otrzymać karę w wysokości 20 proc. podwyższonego podatku.

UWAGA:

Urząd Skarbowy zwalnia z podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczki od dalszych członków rodziny, pożyczki od znajomych, a nawet pożyczki od obcych osób, jeśli kwota pożyczki nie przekracza 5 000 zł w ciągu 3 lat, a ich suma nie przekracza łącznie 25 000 zł.

Czy pożyczka od rodziny musi być oprocentowana?

czy-pozyczka-od-rodziny-musi-byc-oprocentowana

Oczywiście, że nie! Kodeks cywilny nie nakłada obowiązku naliczania odsetek dla każdej udzielonej pożyczki:

Art. 720. KC

§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Jeśli jednak obie strony umowy pożyczki włączają odsetki, to w takiej sytuacji, wysokość odsetek kapitałowych może maksymalnie wynieść 10% w skali roku.

Czy pożyczka od rodziny jest dochodem?

Pożyczka od I grupy podatkowej, czy nawet pożyczka od dalszych członków rodziny, czy znajomych – nigdy nie stanowi przychodu dla podatnika, dlatego nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego od pożyczonej kwoty.

Pożyczka od rodziny a darowizna

Czym jest darowizna? jest to umowa, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku, czyli forma bezzwrotnej zapomogi.

Czym się różni darowizna od pożyczki rodzinnej? różnica polega na tym, że darowizny nie trzeba spłacać. Prawo też nie wyklucza sytuacji, w której pożyczka od pierwszej grupy podatkowej (najbliższa rodzina) staje się darowizną.

Wtedy zastosowanie ma kwota wolna od podatku dla darowizn i jest to także 9637 zł. Natomiast w przypadku II grupy podatkowej kwota darowizny wolna od podatku to 7276 zł, a dla III grupy jest to tylko 4902 zł. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj wpis: Darowizna czy pożyczka od rodziców?

Podsumowanie

Pożyczka od najbliższej rodziny w kwocie do 9637 zł od jednej osoby na okres 5 lat nie musi być zgłaszana do US i nie podlega opodatkowaniu. Pożyczka od rodziny przewyższająca tę kwotę także nie musi być opodatkowana podatkiem PCC pod warunkiem, że pożyczka w ciągu 14 dni zostanie zgłoszona w US i zostanie dobrze udokumentowana.

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze