Czy nastąpiło przedawnienie chwilówki/pożyczki? [ODPOWIEDŹ]

Czy nastąpiło przedawnienie chwilówki/pożyczki? otrzymałem od komornika zawiadomienie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik przedstawił w załączeniu nakaz zapłaty Sądu Rejonowego z lipca 2007 r., gdzie wierzycielem jest SKOK. Podejrzewam, że chodzi o niespłaconą przeze mnie tzw. chwilówkę wraz z odsetkami. Pytanie, czy chwilówka pożyczka przedawniła się? Jakie działania podjąć w tej sprawie?


Przedawnienie chwilówki/pożyczki

Witaj, aby móc mówić o przedawnieniu roszczenia, muszą zostać spełnione przewidziane prawem przesłanki. Przede wszystkim upływ terminu, który dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu obecnie wynosi lat sześć.

Nakaz zapłaty, o którym piszesz, został wydany przez Sąd w lipcu 2007 roku, więc nie dziwi mnie, że masz nadzieje, iż dług twój uległ przedawnieniu.

Żeby jednak móc ustalić, że należność z tytułu niespłaconej chwilówki rzeczywiście uległa przedawnieniu, należałoby sięgnąć po wniosek egzekucyjny złożony przez wierzyciela oraz załączone do niego dokumenty – przede wszystkim postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na przedmiotowy nakaz zapłaty.

Nowe, krótsze terminy przedawnienia roszczeń – nowelizacja kodeksu cywilnego

Tak, jak napisałam powyżej, w myśl nowych przepisów kodeksu cywilnego obowiązujących od 9 lipca 2018 roku roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat.

Przed ostatnią nowelizacją kodeksu cywilnego termin przedawnienia roszczeń orzeczonych przez sąd wynosił aż lat dziesięć.

Przedawnienie roszczenia o zapłatę a nakaz zapłaty

Aby ustalić, czy doszło do przedawnienia chwilówki lub pożyczki, przede wszystkim należy dokonać weryfikacji podjętych przez wierzyciela czynności, których zaistnienie skutkowałoby przerwaniem lub zawieszeniem biegu przedawnienia roszczenia.

Do najczęstszych przypadków przerwania terminu biegu przedawnienia roszczenia dochodzi na skutek podjętych przez wierzyciela czynności sądowo-egzekucyjnych, do których należy min złożenie:

  • pozwu o zapłatę,
  • wniosku o nadanie klauzuli wykonalności,
  • wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (czytaj art. 123 § 1 kc.).

Po każdym przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo.

Ty piszesz, że nakaz zapłaty został wydany w lipcu 2007 roku, ale nie była to jedyna czynność wierzyciela, bo aby mógł on dochodzić zaspokojenia roszczenia poprzez wszczęcie postępowania egzekucyjnego, musiał uzyskać tytuł wykonawczy, więc co najmniej złożył wniosek o nadanie przez sąd klauzuli wykonalności na przedmiotowy nakaz zapłaty.

Czy w międzyczasie prowadzone było jeszcze postępowanie egzekucyjne, które także przerwało bieg terminu przedawnienia?

Kiedy uda ci się ustalić ostatnią czynność wierzyciela, której podjęcie miało wpływ na bieg terminu przedawnienia (data prawomocności ostatniego postanowienia wydanego przez sąd lub komornika), to biorąc ją pod uwagę, będziesz mógł obliczyć, czy chwilówka uległa przedawnieniu.

Podpowiem ci jeszcze, jak policzyć przedawnienie według nowych i starych zasad.

Biorąc pod uwagę wprowadzoną w lipcu modyfikację przepisów kodeksu cywilnego oraz przepisy przejściowe zawarte w ustawie zmieniającej w twoim przypadku termin przedawnienia należy liczyć w ten sposób:

  • lipiec 2007 rok – wymagalność roszczenia
  • lipiec 2017 roku – przedawnienie roszczenia według starych przepisów (10 lat)
  • 9 lipca 2018 roku (data wejścia w życie nowej ustawy) +6 lat nowy termin przedawnienia roszczeń – przedawnienie roszczenia według nowych zasad 31 grudnia 2024.

Tak więc, jak widzisz, jeśli twój dług nie uległ przedawnieniu przed dniem 9 lipca 2018 roku, to niestety na przedawnienie chwilówki musisz jeszcze poczekać, bo choć nowe przepisy co do zasady skróciły bieg terminu przedawnienia, to w praktyce wiele z nich zostało wydłużonych.

W myśl przepisów przejściowych, terminy przedawnienia krótsze niż dotychczasowe rozpoczynają swój sześcioletni bieg „na nowo” z dniem wejścia w życie ustawy bez względu na to, ile lat zostało do przedawnienia według starych zasad.

I dopiero roszczenia wymagalne po 9 lipca 2018 roku będą miały szansę na przedawnienie dokładnie z ostatnim dniem roku, w którym upłynął nowy sześcioletni termin.

Podsumowując

Chcesz wiedzieć, czy twój dług z tytułu niespłaconej chwilówki uległ przedawnieniu? Przede wszystkim dokładnie przejrzyj dokumenty doręczone przez komornika.

Jeśli znajdziesz tam postanowienia sądu lub komornika wydane po 2008 roku, to niestety prawdopodobnie nie możesz liczyć na przedawnienie roszczenia.

Jeśli jednak przez ostatnie 11 lat twój wierzyciel nie podjął żadnych kroków, które przerwały przedawnienie, to rzeczywiście masz szansę na uchylenie się od obowiązku zapłaty starego długu (chwilówki, pożyczki).

W tym przypadku musisz złożyć powództwo przeciwegzekucyjne i podnieść zarzut przedawnienia roszczenia. Pamiętaj, że na złożenie pozwu masz tylko 30 dni od dnia otrzymania informacji o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Jak widzisz, przedawnienie chwilówki lub pożyczki, to nie taka prosta kwestia jak może na początku się wydawać.

Wzór wniosku, który może Ci się przydać:

Rozłożenie chwilówki na raty – wzór

Rozłożenie chwilówki na raty – wniosek

Rozłożenie chwilówki na raty – wniosek

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , ,

O autorze