Zwolnienie z ponoszenia kosztów komorniczych? JAK napisać WNIOSEK?

Całość długu to prawie 3 tys. kolejny 1 tys. zł to opłaty egzekucyjne, które pobiera komornik w ramach postępowania egzekucyjnego itd., czy jest możliwość napisania pisma o umorzenie kosztów komorniczych? jak ich uniknąć?

Czy moglibyście przygotować dla mnie wniosek o umorzenie kosztów komorniczych/egzekucyjnych?


Koszty komornicze jak uniknąć?

W zasadzie możliwe jest umorzenie kosztów egzekucji komorniczej. O umorzenie może starać się dłużnik, jak również i wierzyciel.

Obaj mogą zostać zwolnieni z kosztów egzekucyjnych dzięki: art. 771 kodeksu postępowania cywilnego.

Art. 771. Zwolnienie od kosztów sądowych, przyznane stronie przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym lub z którego strona korzysta z mocy ustawy, rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne.

Stanowi on, że zwolnienie z kosztów sądowych przyznane stronie przez sąd lub wynikające z przepisów ustawy rozciąga się na również na postępowanie egzekucyjne!

Czas teraz na art. 102 ustawy o kosztach sądowych postępowania cywilnego, który jasno mówi, że o zwolnienie z ponoszenia kosztów komorniczych, może starać się osoba fizyczna, jeśli złoży stosowne oświadczenie, że nie jest w stanie finansowo sprostać kosztom, nie narażając siebie i rodziny na szkody, z tego wynikłe.

1. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Oczywiście prawo nie dyskryminuje tutaj także osób prawnych. One również mają prawo starać się o zwolnienie od ponoszenia kosztów komorniczych, jeśli wykażą, że nie mają wystarczających środków na ich uiszczenie.

Należy wtedy w oświadczeniu wykazać swoją słabą sytuację finansową, jako argument przemawiający za zwolnieniem z opłat komorniczych.

UWAGA: Złożenie fałszywego oświadczenia o stanie majątkowym w celu uzyskania zwolnienia z kosztów sądowych, skutkuje cofnięciem przyznanego uprawnienia, jak również nałożeniem grzywny!

Wniosek w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych – wzór

Jak napisać wniosek o umorzenie kosztów egzekucyjnych? wniosek musi spełniać pewne kryteria, aby komornik mógł go przyjąć. Ponieważ wiele odręcznie pisanych wniosków było ignorowane przez komorników, postanowiliśmy więc samodzielnie taki wniosek przygotować i możesz pobrać go poniżej:

Wniosek o umorzenie kosztów komorniczych/egzekucyjnych

Wniosek o umorzenie kosztów komorniczych/egzekucyjnych

W uzasadnieniu przedstawiasz swoją słabą sytuację finansową.

Teraz czas na podstawę prawną Twojego wniosku

Podstawy prawne  (przesłanki) wniesienia wniosku o umorzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wynikające z art. 64e § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

1. Koszty egzekucyjne mogą być umorzone, jeżeli:

 • stwierdzono nieściągalność od zobowiązanego dochodzonego obowiązku lub gdy zobowiązany wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów egzekucyjnych bez znacznego uszczerbku dla swojej sytuacji finansowej
 • za umorzeniem przemawia ważny interes publiczny,
 • ściągnięcie tylko kosztów egzekucyjnych spowodowałoby niewspółmierne wydatki egzekucyjne.

2. Koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji należności pieniężnych mogą być umorzone w przypadkach określonych w § 2 pkt. 1, jeżeli obciążenie wierzyciela obowiązkiem uiszczenia tych kosztów byłoby gospodarczo nieuzasadnione.

3. W przypadku częściowego umorzenia kosztów egzekucyjnych umarza się przede wszystkim opłaty za czynności egzekucyjne.

… a na końcu, wniosek swój kwitujesz:

“W związku z powyższym, wnoszę o umorzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w wyniku prowadzonego wobec mnie postępowania egzekucyjnego.”

… i podpisujesz się czytelnym podpisem.

Obniżenie kosztów egzekucyjnych na wniosek dłużnika

Masz także prawo, aby domagać się od komornika obniżenia kosztów egzekucji, jeśli wydaje Ci się, że komornik te koszty zawyżył. We wniosku znajduje się gotowa reguła, która odnosi się do zmniejszenia tych opłat na podstawie podanych przez nas przepisów prawnych. Oto wzór wniosku, który możesz pobrać:

Obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór wniosku

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Koniecznie przeczytaj też o:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,63 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

9 komentarzy w “Zwolnienie z ponoszenia kosztów komorniczych? JAK napisać WNIOSEK?”
 1. Ania ze Śląska

  Dzień dobry. Do kogo skierować pismo o umorzenie kosztów komorniczych?

  1. Janina Gołębiecka

   Postępowanie egzekucyjne ma jedną niezmienną zasadę: dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji! Ponieważ to z winy dłużnika dochodzi w ogóle do egzekucji komorniczej. Ku uciesze niektórych dłużników, w 2013 roku weszła w życie, która daje dłużnikowi prawo do zwolnienia z ponoszenia kosztów egzekucji komorniczej, są to sytuacje w których: orzeczenie sądu na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione tak, że nie nadaje się do wykonania, czyli utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela. Jak i gdzie zatem wnieść zwolnienie od kosztów postępowania w postępowaniu egzekucyjnym? możesz do tego celu wykorzystać skargę na czynności komornika czy np. wniosek do komornika. Odpowiadając Tobie na pytanie, gdzie składamy wniosek o zwolnienie z kosztów egzekucji? wniosek składamy do komornika.

   1. Dzień dobry.W moim przypadku zostało umorzone postępowanie komornicze na wniosek wierzyciela, dług został scedowany innej firmie, lecz koszty komornicze zostały naliczone. Pytanie – czy i gdzie mogę złożyć wniosek o umorzenie tych kosztów, na jakiej podstawie? W oparciu na jakich przepisach?

 2. Została na mnie nałożona kara grzywny za nie wstawienie się na rozprawie jako świadek. Przyszło pismo że komornik zajął wypłatę. Odwołałam się i sąd umorzył karę grzywny w całości. Sąd zwrócił koszty grzywny, czyli 300 zł. Jednak komornik który zajął mi wypłatę nie chce zwrócić kosztów komorniczych, które wyniosły następne 300 zł. Czy ma do tego prawo? Jeżeli nie jak się starać o zwrot tych pieniędzy?

  1. Janina Gołębiecka

   Nie wiem czy jesteś w stanie odzyskać koszty komornicze, które naliczył komornik, bo na dobrą sprawę, wykonywał on swoje obowiązki zgodnie z prawem, a to że dalszy tok wydarzeń potoczył się tak a nie inaczej, czyli udało Ci się umorzyć grzywnę, nie ma przełożenia na koszty które poniósł komornik. Musisz złożyć oficjalny wniosek o zwolnienie z ponoszenia kosztów komorniczych <-- tu znajdziesz wzór takiego wniosku.

 3. Witam. Uprzejmie proszę o podanie aktualnej podstawy prawnej odnośnie umorzenia kosztów egzekucyjnych/komorniczych na wniosek dłużnika. Pozostając z wyrazami szacunku – pozdrawiam sympatycznie.

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Andrzej, podstawa prawna umorzenie kosztów egzekucji:

   Art. 64e. Umorzenie kosztów egzekucyjnych
   (Dz.U.2018.0.1314 t.j. – Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji)

   Fragment:

   § 1. Organ egzekucyjny może umorzyć w całości lub w części przypadające na jego rzecz koszty egzekucyjne.
   § 2. Koszty egzekucyjne mogą być umorzone, jeżeli:
   1) stwierdzono nieściągalność od zobowiązanego dochodzonego obowiązku lub gdy zobowiązany wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów egzekucyjnych bez znacznego uszczerbku dla swojej sytuacji finansowej;
   2) za umorzeniem przemawia ważny interes publiczny;
   3) ściągnięcie tylko kosztów egzekucyjnych spowodowałoby niewspółmierne wydatki egzekucyjne.

 4. Podana podstawa prawna umorzenia kosztów egzekucyjnych (art. 64a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) dotyczy postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez administracyjne organy egzekucyjne (np. naczelnicy urzedów skarbowych, dyrektorzy oddziału ZUS). NIE JEST to jednak podstawa prawna umożliwiająca wnioskowanie o umorzenie kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego. Naprawdę warto wiedzieć, że egzekucja może być administracyjna lub cywilna. Do tej pierwszej stosuje się przepisy upea a do drugiej Kpc.

 5. czy koszty komornicze zastępstwa procesowego i wszystko, co związane z czynnościami komorniczymi przedawnia się lub można je zmniejszyć bądź spłacać w ratach, jeśli dług jest z np. 2013 roku? to koszty komornicze, jeśli się ciągną do teraz, tez się zwiększają do kolosalnego rozmiaru? Bardzo proszę o odpowiedź.

Comments are closed.