Umorzenie postępowania egzekucyjnego a umorzenie długu – RÓŻNICE

Witam, miałam dług u komornika, który został umorzony pisemnie, czy mimo to, dalej dług jest aktualny? po jakim czasie komornik znowu może wezwać mnie do spłaty zadłużenia?

Czy po umorzeniu egzekucji mogę założyć konto w banku bez obawy, że komornik mi je zajmie? W jakim terminie komornik może się dowiedzieć, że dostałam wpłatę na konto? kwota jest z wypłaty za staż 1280 zł brutto. Z góry dziękuję za odpowiedź.


Witaj, sprawa, którą podnosisz, to niestety nie umorzenie długu przez komornika, a jedynie umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Musisz rozróżnić te dwie kwestie, aby zrozumieć, że twój dług nie umorzy się sam z siebie, nawet w sytuacji, kiedy kolejne postępowania egzekucyjne nie przyniosą skutku.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego, a umorzenie długu

Aby przybliżyć ci dochodzenie roszczeń przez wierzycieli, pragnę ci wyjaśnić, że skoro sprawa twojego długu trafiła do komornika, to wcześniej odbyła się sprawa sądowa. Twój wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy, dający mu prawo złożenia wniosku egzekucyjnego.

Prawdopodobnie komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne nie znalazł majątku, który mógł zająć na poczet spłaty należności orzeczonej przez sąd, dlatego po kilku miesiącach wydał postanowienie o umorzeniu postępowania.

Twój wierzyciel – bank, czy też firma pożyczkowa ma tytuł wykonawczy (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, ewentualnie wyrok) dlatego jedno umorzone postępowanie komornicze nie zamyka mu drogi, by za pewien czas złożyć kolejny wniosek egzekucyjny.

Musisz liczyć się więc z możliwością, że za kilka – kilkanaście miesięcy jakiś komornik ponownie podejmie kroki przymusowego ściągnięcia twojego długu.

Kiedy będzie miała miejsce kolejna egzekucja? tego nie da się przewidzieć. Komornik, który umorzył egzekucję, o której wspominasz, zakończył już swoją pracę, przestał zajmować się twoją osobą i twoim długiem. Nie znajdzie więc i nie zajmie twojego wynagrodzenia za staż.

Bezskuteczna egzekucja, a dalsze uprawnienia wierzyciela

Kolejne postępowanie egzekucyjne będzie miało miejsce dopiero wówczas, gdy wniosek egzekucyjny złoży wierzyciel. Ten może wybrać do ściągnięcia długu tego samego komornika lub innego.

Może również zatrudnić do przeprowadzenia windykacji prywatną firmę, która zajmuje się ściąganiem długów. Jednak firmy windykacyjne nie mają tak szerokich uprawnień, jak komornik sądowy. Nie mogą zająć majątku dłużnika, jego dochodu i innych świadczeń. Powinny one raczej dążyć do zawarcia ugody i skłonienia dłużnika do spłaty długu, proponując umorzenie kosztów, części odsetek lub należności głównej.

Twój wierzyciel może również sprzedać twój dług firmie zajmującej się skupowaniem wierzytelności. Dlatego kolejne postępowanie egzekucyjne może mieć miejsce z wniosku całkiem innego podmiotu.

Myślę, że przez pewien czas „egzekucja” długu będzie zawieszona. Ale tak jak napisałam, twój dług istnieje, rosną odsetki, a kolejne postępowania komornicze będą generować koszty, które kiedyś obciążą ciebie. Dlatego zastanów się, czy rzeczywiście nie jesteś w stanie małymi kwotami spłacić zadłużenia.

Blokada konta przez komornika, a staż z PUP

Odnośnie konta bankowego, to nie ma żadnych powodów, byś takiego nie posiadała. Kiedy wierzyciel złoży kolejny wniosek egzekucyjny, co prawda komornik bardzo szybko zlokalizuje i zajmie twój rachunek bankowy, jednak musisz wiedzieć, że ustawodawca przewidział kwoty wolne od zajęcia przy egzekucji z rachunku bankowego.

Zgodnie z regulacjami ustawy prawo bankowe wolna od zajęcia w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym zajęcie obowiązuje, jest kwota 1 633 zł netto.

Jest to więcej, niż uzyskasz ze stażu, dlatego przy egzekucji z rachunku bankowego stażowe nie zostanie ci pomniejszone.

Nawet jeżeli w przyszłości znajdziesz zatrudnienie i dojdzie do kolejnej egzekucji, to pamiętaj, że z konta komornik zabierze jedynie tę część wpływu, która przekracza 1 633 zł (w roku 2019, w kolejnych latach kwota ta wzrośnie).

Natomiast dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik pozostawi w twojej dyspozycji kwotę minimalnego wynagrodzenia netto.

Kiedy komornik dowie się o moim koncie?

I odpowiadając na kolejne twoje pytanie – kiedy komornik dowie się o wpływie na konto? chcę ci wyjaśnić, iż tak jak napisałam powyżej, po otrzymaniu wniosku egzekucyjnego komornik podejmuje szereg działań zmierzających do zajęcia majątku dłużnika.

Przede wszystkim komornik korzysta z mobilnych narzędzi, dzięki którym ustala posiadane przez dłużnika rachunki bankowe na terenie Polski, wysyła i otrzymuje informacje z ZUS i Urzędu Skarbowego o opłacanych przez dłużnika składkach, dzięki czemu jest w stanie zlokalizować pracodawcę dłużnika i wysłać mu informację o zajęciu wynagrodzenia za pracę.

Sam komornik natomiast nie ma wglądu do informacji na temat wpłat na rachunku dłużnika, nie zna również wysokości salda. Blokadę konta oraz potrącenia środków dokonuje bank realizujący zlecenie komornika. Tak samo dzieje się z pensją dłużnika. To nie komornik dokonuje potrąceń, lecz zobowiązany przez niego pracodawca.

Podsumowując

Do czasu kolejnego postępowania egzekucyjnego, którego inicjatorem jest wierzyciel, możesz czuć się spokojna. Jeżeli wierzyciel złoży wniosek egzekucyjny, zajęcie rachunku będzie jedną z pierwszych czynności egzekucyjnych przeprowadzonych przez komornika.

W tym przypadku występuje jednak kwota wolna od zajęcia, wyższa niż wynagrodzenie stażowe, które z uwagi na to, iż nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok, nie podlega zajęciu komorniczemu. Twoje stażowe wolne jest od zajęcia bez względu na to, czy jego wypłata nastąpi bezpośrednio do twoich rąk, czy na rachunek bankowy.

Wzory pism, które mogą Ci się przydać:

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

wniosek-o-umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór

Umorzenie długu przez wierzyciela

umorzenie-dlugu-przez-wierzyciela-wzor-pdf-doc

Umorzenie długu przez wierzyciela – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze