Umowa użyczenia pracownika innej firmie WZÓR z omówieniem

Zastanawiasz się, czym jest leasing pracowniczy i czy możesz wdrożyć go w swojej firmie? Leasing pracowniczy to nic innego jak oddelegowanie pracownika do innego pracodawcy na podstawie sporządzonej umowy użyczenia pracownika.

Jest to rozwiązanie, z którego coraz częściej korzystają firmy, odczuwając kryzys związany z pandemią koronawirusa – zamiast zwalniać swoich pracowników wolą ich „wypożyczyć” innej firmie aż do czasu polepszenia się sytuacji rynkowej.

Wstęp

wzor-pismaAby ułatwić Ci sporządzenie umowy, na podstawie której dokonasz użyczenia pracownika, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór umowy użyczenia pracownika, który pobierzesz poniżej:

Umowa użyczenia pracownika wzór

Umowa-uzyczenia-pracownika-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia pracownika – wzór

Umowa oddelegowania pracownika do innego pracodawcy

Użyczenie pracownika jest możliwe na podstawie art. 174 [1] §1 kodeksu pracy, który stanowi, iż:

Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami

W praktyce, aby pracodawcy mogli na mocy porozumienia korzystać z zasobów ludzkich swoich firm, spełnić muszą kilka warunków. Przede wszystkim musi dojść do zawarcia “trójstronnej’ umowy:

 • pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas określony w celu wykonywania pracy w innym zakładzie
 • pracownik musi wyrazić pisemną zgodę na udzielenie bezpłatnego urlopu oraz zobowiązać się do zawarcia z nowym pracodawcą umowy o pracę na czas określony – pracownik nie jest zobligowany do wyrażenia zgody na oddelegowanie do innego pracodawcy, może odmówić przeniesienia
 • nowy pracodawca musi zobowiązać się do zatrudnienia pracownika oddelegowanego na czas określony.

Żaden przepis nie określa, w jakiej formie powinna być zawarta przedmiotowa umowa. Można więc przyjąć, że ważna będzie również umowa zawarta w formie ustnej.

Niemniej jednak umowa użyczenia pracownika powinna zostać zawarta na piśmie, chociażby dla celów dowodowych. Postanowienia utrwalone na piśmie mogą pozwolić uniknąć ewentualnych roszczeń związanych z obowiązkami i uprawnieniami pracodawców i pracowników.

Dodatkowo umowa pisemna może pozwolić pracodawcy macierzystemu odeprzeć ewentualne zarzuty nielegalnego pośrednictwa pracy. Gotowy wzór umowy użyczenia pracownika pobierzesz powyżej.

 

Oddelegowanie pracownika do innego pracodawcy

W czasie oddelegowania pracownika do innego zakładu pracy pracownik traktowany jest tak, jakby został zawieszony w obowiązkach i uprawnieniach pracowniczych. Pierwotny pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia oraz nie odprowadza za niego składek ZUS.

Niemniej jednak okres świadczenia pracy u drugiego pracodawcy podlega w pełni zaliczeniu do uprawnień pracowniczych u dotychczasowego pracodawcy.

Powyższe będzie miało znaczenie przy ustalaniu wysokości:

 • dodatków stażowych
 • nagród jubileuszowych
 • odpraw emerytalno-rentowych
 • odpraw pośmiertnych
 • uprawnień związanych z urlopem wypoczynkowym
 • okresu pozostawania w stosunku pracy.

Po zakończeniu korzystania z bezpłatnego urlopu i powrocie do macierzystego zakładu pracy pracownikowi okres oddelegowania zostanie wliczony do stażu pracy.

Urlop na oddelegowanie pracownika do innego miejsca pracy

Urlop bezpłatny udzielany na czas oddelegowania do innego miejsca pracy ma charakter urlopu szczególnego. Dlatego nie może być odwołany, jak to ma miejsce przy urlopie klasycznym.

Co więcej, choć poszczególne umowy powinny przewidywać, że urlop udzielany jest na czas określony, to żaden przepis nie określa maksymalnego czasu delegowania pracownika do innego zakładu. W związku z powyższym można założyć, że oddelegowanie pracownika do innej firmy trwać może przez wiele miesięcy, a nawet lat.

Niemniej jednak bez względu na czas trwania oddelegowania pracownik chroniony jest przed utratą zatrudnienia u pracodawcy macierzystego. Po zakończeniu umowy powinien on wrócić do zakładu macierzystego na to samo stanowisko.

Przysługuje mu również płaca na tych samych zasadach co poprzednio. Jeśli pracownik nie zostanie dopuszczony do pracy na tych samych warunkach co przed urlopem,  przysługiwać mu będzie powództwo do sądu pracy o przywrócenie do pracy.

 

Faktura za wypożyczenie pracownika

Oddelegowanie pracownika do innego pracodawcy objęte jest podatkiem VAT na podstawie regulacji zawartej w art. 8 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym pracodawca, który udostępnia pracowników innym firmom, zobowiązany jest wystawić za tę usługę fakturę VAT i w nazwie usługi wpisać „udostępnienie pracowników” lub „oddelegowanie pracowników”.

Mam głęboką nadzieję, że przygotowana przez nas umowa wypożyczenia pracownika (zwana też często zamiennie jako umowa wynajmu pracownika) ułatwi Ci sprawne przetransferowanie zatrudnionego pracownika do innego pracodawcy na określony czas.

Najczęściej zadawane pytania

Czy można wypożyczyć pracownika innej firmie?

Zgodnie z art. 174 (1) Kodeksu pracy pracodawca ma prawo oddelegować pracownika do innego pracodawcy gdy sam boryka się z problemem natury ekonomiczno – organizacyjnej i nie ma możliwości znalezienia pracownikowi pracy w obrębie swojego zakładu pracy.

Jak napisać umowę powierzenia pracownika innemu pracodawcy?

Prawo w obecnym stanie prawnym nie określa, w jakiej formie obaj pracodawcy powinni sporządzić umowę. Przede wszystkim porozumienie pomiędzy pracodawcami powinno sporządzone być na piśmie dla celów dowodowych. Wzór gotowej umowy użyczenia pracownika pobierzesz w naszym artykule.

Czy pracownik musi wyrazić zgodę na przeniesienie do innego pracodawcy?

Użyczenie pracownika do innego pracodawcy może odbyć się wyłącznie za zgodą tego pracownika. Co ważne, zgoda pracownika na przeniesienie powinna mieć formę pisemną z czytelnym podpisem pracownika. Bez zgody pracownika oddelegowanie go do innego pracodawcy nie będzie możliwe.

Czy udzielony urlop bezpłatny wlicza się do stażu pracy?

Oczywiście, że tak! okres urlopu bezpłatnego udzielony pracownikowi na okres przeniesienie go do innego pracodawcy wlicza się do okresu pracy, który ma wpływ na uprawnienia pracownicze. Dodać też należy, że pracownik zachowuje u tego drugiego pracodawcy należne mu uprawnienia pracownicze.

Jeśli masz w tym temacie jakieś pytania, zapytaj na forum:

 • Umowa użyczenia pracownika [WZÓR umowy]
 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na urlopie wychowawczym WZÓR
 • Sprawozdanie z przebiegu stażu pracownik biurowy WZÓR
 • Wniosek pracownika niepełnosprawnego o pracę w godzinach nadliczbowych wzór
 • Awans wewnętrzny pracownika samorządowego WZÓR

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,45 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze