Umowa użyczenia pracownika [WZÓR umowy]

Forum prawneKategoria: Wzór pismaUmowa użyczenia pracownika [WZÓR umowy]
Opar zapytał 3 lata temu

Witam, chodzi o wypożyczenie pracownika innej firmie, w chwili obecnej nie ma dużo pracy w zakładzie, który prowadzę. Jest jednak możliwość, żeby wypożyczyć pracownika zaprzyjaźnionej firmie, pytanie, czy jako pracodawca mogę wynająć pracownika innemu pracodawcy?

Nie chcę zwalniać pracownika, a jeśli jest szansa na uniknięcie tego, to chciałbym skorzystać. Jak napisać umowę użyczenia pracownika do innej firmy?

10 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

W obecnym kryzysie jeśli jest szansa użyczenia pracownika innemu pracodawcy, by uniknąć zwolnienia go z pracy, to jak najbardziej z takiej opcji warto skorzystać. Poniżej zamieszczam wzór umowy użyczenia pracownika:

Umowa użyczenia pracownika – wzór

Umowa-uzyczenia-pracownika-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia pracownika – wzór

Pracownika można wypożyczyć innej firmie, która ma nieco lepszą sytuację rynkową i która akurat ma zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników.

Możliwość wypożyczenia pracownika do innej firmy reguluje:

Art. 174. Kodeksu pracy.

§ 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

§ 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie przepisami szczególnymi.

Art. 1741. § 1. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

§ 2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w § 1, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Zgodnie więc z art. 174 (1) Kodeksu pracy pracodawca na czas użyczenia pracownika powinien udzielić swojemu pracownikowi urlopu bezpłatnego, aby pracownik mógł świadczyć pracę na rzecz drugiego pracodawcy.

Porozumienie z innym pracodawcą, który chce na dany okres przyjąć pracownika i dać mu zatrudnienie, oznaczać będzie, że pierwotny pracodawca zostanie zwolniony z płacenia swojemu pracownikowi pensji, ponieważ pracownik będzie na urlopie bezpłatnym.

Natomiast wypożyczony pracownik, nie tracąc zatrudnienia u swojego pracodawcy, będzie mógł wykonywać pracę i zarabiać pieniądze u drugiego pracodawcy, jest to sytuacja, z której skorzysta i pracodawca, niechcący zwalniać pracownika oraz sam pracownik, który przez określony czas będzie miał możliwość zarobkowania u innego pracodawcy.

Co ważne, okres urlopu bezpłatnego udzielony wypożyczonemu pracwonikowi wlicza się do okresu pracy!

Mam nadzieję, że zamieszczony przeze mnie wzór umowy użyczenia pracownika pomoże Ci wynająć pracownika innemu pracodawcy.

Koniecznie przeczytaj: Umowa użyczenia pracownika innej firmie WZÓR z omówieniem

Patryk odpowiedział 3 lata temu

Witam, ja zdecydowałem się na oddelegowanie pracownika do innego pracodawcy, bo mam pracownika bardzo dobrze wykwalifikowanego w tym co u mnie robi i nie chciałbym go stracić na czas trwania kryzysu w mojej branży. Zgodziliśmy się na oddelegowanie pracownika do innego pracodawcy na okres 2 miesięcy, wszystko zamieściliśmy w umowie użyczenia. Dziękuję i pozdrawiam!

Paweł odpowiedział 3 lata temu

Czyli jest to umowa oddelegowania pracownika do innego pracodawcy wzór którą to zawiera się między pracodawcami? pracownik nie bierze udziału w umowie i tylko potrzebna jest jego zgoda?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Zgadza się, umowa dotyczy pierwotnego pracodawcy oraz pracodawcy, do którego trafi pracownik na dany okres.

Niemniej jednak pracownik powinien wyrazić zgodę na użyczenie go innemu pracodawcy.

Art. 710. [Umowa użyczenia]

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Alek odpowiedział 3 lata temu

Czyli umowa użyczenia pracownika innej firmie nie wymaga podpisu pracownika, a jedynie jego słownej zgody? Pobrałem już wzór umowy użyczenia i nie ma tam miejsca na podpis pracownika.
A jeśli chodzi jeszcze o ten przepis:

Art. 710. [Umowa użyczenia] Kodeks cywilny
Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

To sformułowanie “bezpłatne używanie” odnosi się do tego, że ja jako pierwotny pracodawca nie mogę czerpać korzyści finansowych z użyczenia pracownika innemu pracodawcy?
i ostatnie pytanie, czy mogę prosić o umowę w formacie pdf?

Zuber PHU odpowiedział 3 lata temu

czy macie może jakieś darmowe wzory dokumentów? czy wszystkie są płatne? interesuje mnie jeszcze kwestia: Użyczenie a podatek dochodowy, czy ktoś jest w stanie coś na ten temat skrobnąć?

Dawid D. odpowiedział 3 lata temu

To, o czym piszecie to nic innego jak leasing pracowniczy. Jest to pewna forma wypożyczenia pracowników przez jednego pracodawcę innemu pracodawcy na jakiś z góry określony czas, albo po prostu do czasu realizacji jakiegoś konkretnego zadania.

Leasing pracowniczy może wyjść z inicjatywy pracodawcy i może być zrealizowany tylko i wyłącznie za zgodą pracownika, wtedy pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u drugiego pracodawcy.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie, to płaci je pracownikowi pracodawca, u którego obecnie pracuje pracownik, co ważne, wysokość wynagrodzenia nie musi być taka sama, jaką pracownik otrzymywał u swojego pierwotnego pracodawcy.

A jeśli chodzi o ubezpieczenie oddelegowanego pracownika, to składki odprowadzać będzie pracodawca, u którego pracownik świadczy pracę. Pierwotny pracodawca, udzielając urlopu bezpłatnego, przechodzi na okres bezodsetkowy, dlatego obowiązek odkładania składek dla pracownika, spoczywa u drugiego pracodawcy.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Leasing pracowniczy – wzór

Umowa-uzyczenia-pracownika-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia pracownika – wzór

Pyliński odpowiedział 3 lata temu

Pobrałem wzór umowy oddelegowania pracownika – dziękuję. Mam jeszcze pytanie: czy umowa wypożyczenia pracownika powinna być sporządzona w 3 egzemplarzach? pracodawca -> pracodawca -> pracownik?