Umowa zlecenie a zajęcie komornicze [ile zajmie komornik?]

Mam dług i zajęcie komornicze z umowy zlecenia. Co mogę zrobić, żeby komornik ściągał mi jak najmniejszą sumę z umowy zlecenie? To jest moje jedyne źródło utrzymania.

Problem byłby rozwiązany, jak bym miał umowę o pracę prawda? Komornik by mi musiał zostawić minimalną krajową prawda? Bardzo lubię swoją pracę i nie chce jej zmieniać.

Ile może zająć komornik z umowy zlecenie?


Umowa zlecenie a zajęcie komornicze

Witaj, rzeczywiście przy egzekucji z wynagrodzenia ze stosunku pracy zastosowanie znajdą przepisy kodeksu postępowania cywilnego w związku z przepisami kodeksu pracy mówiące o obowiązku pozostawania w dyspozycji dłużnika kwoty wolnej od zajęcia.

Powyższe przekłada się na to, że dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika, komornik wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi.

Ograniczenie egzekucji z wynagrodzenia za pracę

umowa-zlecenie-a-zajecie-komornicze

Kwota wolna od zajęcia przy egzekucji długów innych niż należności alimentacyjne  jest  zależna od płacy minimalnej określonej na dany rok stosownym rozporządzeniem.

Obecnie na 2019 rok kwotę minimalnego wynagrodzenia uregulowano na 1 633 zł netto (na rękę), co oznacza, że właśnie tyle wynosi kwota wolna od zajęcia i w takiej kwocie wynagrodzenie powinien wypłacić pracownikowi pracodawca realizujący zajęcie komornicze.

Powyższe wynika przede wszystkim z przepisów kodeksu pracy.

Art. 81 ze znaczkiem 1 stanowi, że wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości  minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Egzekucja alimentów, a zajęcie wynagrodzenia za pracę

Przy egzekucji długów alimentacyjnych stała kwota wolna od zajęcia nie istnieje, a komornik może dokonać potrącenia do 60% wypracowanego dochodu.

W praktyce mogą zdarzyć się więc sytuacje, w których dłużnik alimentacyjny na rękę otrzyma dużo mniej, niż wynosi płaca minimalna.

Podnosząc jednak kwestię dla ciebie najważniejszą, pragnę cię uspokoić, pisząc, że z informacji, które podałeś w swoim zapytaniu wynika, że powyżej opisane przeze mnie regulacje o płacy minimalnej przy egzekucji długów z wynagrodzenia za pracę znajdą zastosowanie także w twojej sprawie.

Ile może zająć komornik z umowy zlecenie?

Jeżeli dochód z pracy zleconej jest jedynym twoim stałym źródłem dochodu, to masz szansę zachować wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej.

Mówi o tym art. 833 § 2 1 kpc. zgodnie, z którym przepisy kodeksu pracy o ograniczeniu zajęcia z wynagrodzenia za pracę świadczoną na podstawie stosunku pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.

Jeśli więc

  • twój dochód z umowy zlecenia jest jedynym lub podstawowym dochodem
  • zarobki mają charakter stały i wypłacane są w jednakowych, powtarzalnych odstępach (raz na miesiąc, raz na tydzień)
  • od dłuższego czasu pracujesz dla tego samego zleceniodawcy

To chronią cię przepisy o ograniczeniu zajęcia dochodu z umowy zlecenia. I jeśli twoje długi mają inne pochodzenie niż długi alimentacyjne, pracodawca zobowiązany jest stosować się do ograniczeń zajęcia wynikających z kodeksu pracy, przekazując ci wynagrodzenie w kwocie nie niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (1 633 zł – w roku 2019 roku – kwota minimalnego wynagrodzenia wzrośnie w roku następnym, są prognozy, że nawet o 200 zł brutto).

Umowa zlecenia, ile wyniesie wynagrodzenie po potrąceniu komorniczym?

Napisałam, że zleceniodawca powinien przekazać ci wynagrodzenie wynoszące co najmniej 1 633 zł netto, dlatego, że potrącenie przy długach innych niż alimentacyjne nie może przekroczyć 50% wypracowanego dochodu. Ma to znaczenie, gdy pracownik zarabia znacznie powyżej płacy minimalnej.

Przyjmując, że twój miesięczny zarobek wynosi 6 000 zł netto, to ograniczamy potrącenie nie do płacy minimalnej, lecz do 50% wynagrodzenie netto. Zatem w twojej dyspozycji pozostać powinno wynagrodzenie w wysokości 3 000 zł na rękę.

Mam nadzieję, że to, co napisałam, uspokoiło cię nieco i wiesz już, że nie musisz rezygnować z pracy, którą lubisz.

Jeżeli jednak masz obawy, że twój zleceniodawca w sposób błędny dokona potrącenia z pensji, możesz udać się do niego lub właściwego wydziału zajmującego się płacami podając, że dochód z umowy zlecenia w twoim przypadku należy traktować jak dochód z tytułu umowy o pracę, stosując przepisy kodeksu pracy o ograniczeniu zajęcia.

UWAGA!

Bardzo często zdarza się, że komornik widząc, że dłużnik zatrudniony jest na umowie zlecenie, z automatu zajmuje mu całe wynagrodzenie, dlatego już teraz możesz wystąpić do komornika z oświadczeniem, wskazując, że dochód z pracy zleconej jest twoim jedynym źródłem utrzymania i jest to stałe i powtarzalne wynagrodzenie. Poniżej zamieszczam wzór takiego oświadczenia:

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór

oswiadczenie-dla-komornika-ze-umowa-zlecenie-to-jedyne-i-powtarzalne-zrodlo-dochodu-wzor-pdf-doc

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu

Co więcej, masz prawo złożyć wniosek do komornika o zwolnienie zajęcia z rachunku bankowego, jeżeli komornik zajął twoje konto bankowe, na które pracodawca przekazuje wypracowane i potrącone już wynagrodzenie.

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

W ten sposób możesz uniknąć podwójnego zajęcia tego samego składnika majątku.

Podsumowując

Dochód z tytułu umowy zlecenia podlega ochronie przed egzekucją, jak wynagrodzenie z umowy za pracę, jeśli praca ma charakter stały, a wynagrodzenie stanowi jedyne lub podstawowe źródło dochodu dłużnika i jest wypłacane w stałych odstępach.

W tej sytuacji komornik może zająć maksymalnie 50% dochodu dłużnika, zostawiając mu każdorazowo kwotę wolną od zajęcia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok – obecnie w 2019 roku 1 633 zł na rękę, a przy długach alimentacyjnych do 60% wynagrodzenia.

W sytuacji, gdy dochód z tytułu umowy zlecenia jest dochodem dodatkowym, zajęciu komorniczemu podlega cała kwota.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze