Czy sąd może rozłożyć nakaz zapłaty na raty?

Forum prawneKategoria: DługiCzy sąd może rozłożyć nakaz zapłaty na raty?
Maria zapytał 5 lat temu

Witam serdecznie!

czy sąd może rozłożyć nakaz zapłaty na raty? otrzymałam nakaz zapłaty, kwota jest tak duża, że nie jestem w stanie zapłacić jej jednorazowo.

Z pewnością spłata nakazu zapłaty w ratach byłaby możliwa z mojej strony, mogłabym wpłacać na konto wierzyciela po 300-400 zł Msc.

Mam trudną sytuację rodzinną, jak i materialną a chcę uniknąć komornika, bo wiem, że wiążą się z tym dodatkowe koszty komornicze, które ponoć wcale nie są małe.

Proszę podpowiedzieć mi jak rozłożyć nakaz zapłaty na raty?

22 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Witaj,

rzeczywiście masz szansę otrzymać rozłożenie na raty nakazu zapłaty. Musisz jednak działać szybko i nie dopuścić by nakaz zapłaty uprawomocnił się.

Masz dwa tygodnie od dnia odebrania listu z sądu na złożenie sprzeciwu/zarzutów od nakazu zapłaty. Właśnie w przedmiotowym odwołaniu należy wnieść o przekazanie sprawy do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej i rozpoznanie powództwa na rozprawie.

W dalszej części wniosku należy wnieść o rozłożenie płatności długu na określoną ilość rat (np. na 36-miesięcznych rat w kwocie po 300 zł każda poczynając od miesiąca, w którym sąd wyda wyrok).

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

W uzasadnieniu odwołania wskazać należy, iż uznajesz powództwo co do zasady, jednakże z uwagi na trudności finansowe oraz w celu uniknięcia kosztownej egzekucji komorniczej składasz wniosek o rozłożenie płatności długu na raty.

Dodatkowo w uzasadnieniu wypada zwięźle, jednak szczegółowo opisać sytuację finansową (źródła dochodu, osoby na utrzymaniu, stałe wydatki). Do pisma możesz dołączyć oświadczenie o stanie majątku oraz źródłach dochodu na formularzu urzędowym, który możesz pobrać z sądu lub wydrukować ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeśli będziesz miała szczęście, sąd uwzględni Twój wniosek, ale do czasu rozpoznania sprawy warto podjąć już pewne starania co do spłaty należności. Myślę, że zasadnym byłyby comiesięczne wpłaty na rzecz powoda właśnie w takich kwotach, o jakie poprosisz sąd.

Jeśli na rozprawę, za kilka miesięcy udasz się z potwierdzeniem, że w międzyczasie wpłaciłaś już parę rat, sąd przychylniej spojrzy na Ciebie (tak myślę).

Podsumowując:

W wyznaczonym terminie złóż sprzeciw od nakazu zapłaty wnosząc o:

 1. przekazanie sprawy do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej
 2. rozpoznanie powództwa na rozprawie
 3. rozłożenie płatności należności na raty

…ewentualnie również o nieobciążanie kosztami sprawy.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Karol P. odpowiedział 5 lat temu

Ja też mam podobną sytuację i chciałem zapytać, czy po wydaniu nakazu zapłaty przez sąd, a jeszcze przed jego uprawomocnieniem się (2 tygodnie), mogę w sprzeciwie od nakazu zapłaty wnioskować o rozłożenie świadczenia na raty?

Albo czy można po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty zwrócić się do wierzyciela o rozłożenie długu na raty? tylko czy wtedy będę mieć gwarancję, e wierzyciel mimo ugody nie złoży u komornika wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej?

Czy jeśli mimo ugody wierzyciel naśle na mnie komornika, to czy przysługuje mi wtedy powództwo przeciwegzekucyjne? w którym zażądam pozbawienia tytułu wykonawczego w całości lub w części?
Bo ogólnie jest taki przepis:

jeśli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy.

Z góry dzięki za odpowiedź!

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 5 lat temu

Najlepiej chyba zadziała sprzeciw od nakazu zapłaty z prośbą o rozłożenie kwoty z nakazu zapłaty na raty.

Wtedy należy powołać się na art. 320 kpc. zgodnie z którym:

w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia – wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia.

Warto także wspomnieć, że zgodnie z orzeczeniem SN z dnia 25 czerwca 1997 r., II CKN 175/97, OSNC 1997/12 poz. 207, artykuł ten ma zastosowanie także w postępowaniu nakazowym, w jego fazie wywołanej wniesieniem zarzutów.

Należy uznać, iż to samo dotyczy postępowania upominawczego.

Piotrek odpowiedział 5 lat temu

Witam,

jak zapłacić sądowy nakaz zapłaty? nie chcę rozkładać go na raty, bo dług nie jest duży, chcę od razu zapłacić nakaz zapłaty, tylko jak to zrobić?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 5 lat temu

Pismo z sądu z nakazem zapłaty może przysporzyć palpitacji serca, ale warto zachować spokój i dokładnie przeczytać co w nakazie zapłaty jest napisane! najbardziej liczą się tutaj:

 • dane powoda (dane wierzyciela)
 • oraz kwota zadłużenia.

W sądowym nakazie zapłaty wyraźnie jest napisane, że sąd nakazuje pozwanemu w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłacić powodowi (czyli wierzycielowi) kwotę XXX zł, oraz kwotę 30 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Jeśli chcesz od razu spłacić długi i nie masz zamiaru składać sprzeciwu od nakazu zapłaty, to kwotę, o której mówi pismo z sądu, należy wpłacić na konto wierzyciela (powoda) w ciągu dwóch tygodni od otrzymania nakazu zapłaty.
Wtedy cała sprawa zostanie zamknięta i wierzyciel nie będzie miał prawa wszczynać wobec Ciebie egzekucji komorniczej.

Jeśli nie znasz numeru konta bankowego wierzyciela, to skontaktuj się z nim, prosząc o dane do przelewu. Co ważne! w tytule przelewu należy wpisać dane, dzięki którym wierzyciel będzie w stanie określić, od kogo są to pieniądze.

Czyli piszesz np.:

Spłata należności – nakaz zapłaty sygnatura akt… z dnia… wydany przez Sąd Rejonowy w…

Nowak D. odpowiedział 5 lat temu

Witam, dostałam pismo od komornika z nakazem zapłaty za dług z roku 2012, chciałabym napisać pismo z umorzeniem kosztów sądowych i rozłożeniem na raty należności. Moje pytanie jak napisać taki wniosek? dodam, że jestem osobą bezrobotną i sama wychowuję dziecko. Proszę o pomoc w napisaniu pisma i doradzeniu jak poradzić sobie z komornikiem, który nie chce współpracować z dłużnikiem. Kiedy w ogóle jest przedawnienie nakazu zapłaty?

Daria odpowiedział 4 lata temu

Dzień dobry. Dnia 5 maja 2020 otrzymałam pismo z sądu, że mam 14 dni na uregulowanie pożyczki, którą wzięłam. W ubiegłym roku zaszłam w ciążę, którą całą miałam leżącą, gdyż była zagrożona, dwa miesiące temu urodziłam dziecko i na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie spłacić całości tego długu. Czy jest możliwość, żeby rozłożyć nakaz zapłaty na raty? Czy koszty procesu też muszę uiścić?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

jeżeli przyłożysz się do przygotowania sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz złożysz go w odpowiednim czasie (dwa tygodnie od dnia odebrania przesyłki sądowej), zyskasz możliwość rozłożenia zasądzonej przez sąd należności na raty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

W sprzeciwie od nakazu zapłaty złóż wniosek o:

 • rozłożenie płatności należności na raty (podaj ich miesięczną wysokość)
 • nieobciążanie Cię kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego strony powodowej
 • wyznaczenie rozprawy w sądzie właściwym do miejsca zamieszkania pozwanej.

W uzasadnieniu sprzeciwu wskaż, że co do zasady uznajesz powództwo, jednakże z uwagi na trudności materialno-bytowe nie jesteś w stanie uregulować całej należności jednorazowo, dlatego wnosisz o rozłożenie długu na raty.

Następnie opisz problemy, z którymi się zmagałaś w ostatnim czasie – choroba w ciąży, narodziny dziecka, brak możliwość zarobkowania. Złóż wykaz stałych wydatków mieszkaniowych, kosztów utrzymania. Opisz trudności, które wpływają na Twoją kondycję finansową.

Tak przygotowany sprzeciw zatrzyma bieg terminu uprawomocnienia się nakazu zapłaty, a Ty zyskasz kilka miesięcy w czasie, których będziesz mogła odkładać środki na częściową spłatę długu.

Natomiast, kiedy sąd wyznaczy rozprawę, warto się na nią stawić, poprzeć poprzednio składane wnioski, jeszcze raz przedstawić sądowi swoje racje, opisać trudności.

Jeśli dobrze pójdzie, sąd wyda wyrok, rozkładając płatność należności na raty, z których będziesz mogła się wywiązać. Być może również przychyli się do Twojego wniosku o nieobciążanie Cię kosztami sprawy.

Powodzenia!

Zadowolona :) odpowiedział 4 lata temu

Udało mi się rozłożyć dług na raty, firma windykacyjna kupiła dług na giełdzie wierzytelności, nie chcieli rozłożyć mi go na raty, dostałam pism z sądu z nakazem zapłaty, w ciągu 2 tygodni musiała odpowiedzieć. Złożyłam sprzeciw i poprosiłam o rozłożenie długu na raty. Sąd zgodził się i dług mam spłacać w 12 ratach (pełny rok). Dziękuję Wam za poradę!

we odpowiedział 4 lata temu

Chodzi o rozłożenie nakazu zapłaty na raty. Czy składając sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i wnioskując o rozłożenie zaległości na raty, powinnam wnieść sprzeciw w całości, czy tylko w części dotyczącej rozłożenia na raty?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Zbigniew odpowiedział 3 lata temu

Witam. Otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – chciałbym złożyć sprzeciw bym mógł to zapłacić w ratach. Otrzymałem wczoraj zasądzony przez sąd nakaz zapłaty na rzecz powoda Everest finanse kwoty 7413 zł za pożyczkę zaciągnięta w Bocianie w 2017 roku pożyczkę spłaciłem regularnie do momentu gdy straciłem prace i lokum do mieszkania, które wynajmowałem.

Firma udzielająca mi pożyczkę wypowiedziała mi umowę w 2019 wysyłając mi powiadomienia na adres gdzie już nie mieszkałem W 2020 ponownie z znajomymi wy nająłem to mieszkanie by było taniej i przez rok 2020 nic do mnie nie przychodziło do dnia wczorajszego.

Chciałbym uniknąć kary więzienia i zadeklarować, że mógłbym to spłacać w ratach na przykład po 150 zł miesięcznie. Są tam też doliczone koszta za rozprawę 400 zł, czy muszę to zapłacić do sądu? Proszę mi poradzić w tej sprawie co mam zrobić i pomóc mi, jak mam to napisać do sądu odwołanie od wyroku.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

roszczenie powoda orzeczone przedmiotowym nakazem zapłaty jest dość duże. Dlatego jeśli nie stać Cię na dokonanie jednorazowej spłaty, złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty może okazać się dobrym rozwiązaniem.

Na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym masz dwa tygodnie od dnia otrzymania korespondencji z sądu. Termin ten musi zostać zachowany, by sąd ponownie zajął się sprawą.

Wcześniej jednak doradzam Ci kontakt z samym powodem. Być może wyrazi on zgodę na spłatę ratalną długu, rezygnując ze skierowania długu do przymusowej egzekucji. Jednakże muszę zaznaczyć, że Twoja propozycja ratalnej spłaty zobowiązania w kwotach po 150 zł miesięcznie może okazać się mało atrakcyjna dla firmy, która odkupiła dług.

Zastanów się, czy nie jesteś w stanie zaoferować wyższej kwoty np. 300 zł miesięcznie. Weź również pod uwagę obowiązek wywiązania się z zawartej ugody. Jeśli zaniechasz płatności którejkolwiek z rat, sprawa długu może trafić do komornika.

Więc tak jak napisałam powyżej, radzę na dniach podjąć kontakt z powodem i zaproponować spłatę ratalną. Dopiero kiedy ten nie wyrazi zgody na rozłożenie długu na raty, należy w terminie dwóch tygodni złożyć sprzeciw do sądu, który wydał nakaz. W treści sprzeciwu należy wnieść o rozłożenie płatności należności na raty, podnosząc trudności finansowe oraz brak możliwości jednorazowej spłaty długu.

Po otrzymaniu sprzeciwu sąd powinien skierować sprawę na rozprawę. Ty natomiast w międzyczasie – nie czekając dłużej, powinieneś podjąć kontakt z powodem, celem ustalenia rachunku do spłaty długu. Wypadniesz korzystniej w oczach sądu, jeśli już teraz zaczniesz spłacać należność w miesięcznych stałych ratach.

Na koniec muszę odnieść się do Twoich obaw co do samej odpowiedzialności karnej, pisząc, że w Polsce co do zasady nie idzie się do więzienia za długi. Pociągnięty do odpowiedzialności karnej może być jedynie ten kredytobiorca, który dopuścił się przestępstwa przy składaniu wniosku kredytowego, np. wyłudził kredyt na nieprawdziwe dane.

Natomiast co do kosztów sądowych, te należy zwrócić powodowi w kwocie określonej przez sąd.

Zbyszek odpowiedział 3 lata temu

Dziękuje bardzo za poradę. Jeśli można zapytać, na tej stronie jest wzór pisma sprzeciwu czy jeśli bym go zakupił – wówczas mogę sam go wypełnić i wysłać czy też jednak skorzystać z innych instytucji, które się tym zajmują nie ukrywam ze honoraria są bardzo wysokie za napisanie

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Zbyszku, pobierz wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty, jeśli uznasz, że nie dasz rady go wypełnić samemu, poprosisz o pomoc prawnika, aby dla Ciebie taki sprzeciw napisał. Myślę jednak, że warto spróbować samemu sprzeciw sporządzić. Pozdrawiam!

Wojtek odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie. 
Mój problem polega na tym iż został wydany nakaz zapłaty przez esad w Lublinie. Niestety nie odebrałem z poczty awiza z nakazem zapłaty gdyż nie było mnie w miejscu zamieszkania w tym czasie a o korespondencji nie wiedziałem. Kilkanaście dni temu otrzymałem pismo od komornika o postępowaniu egzekucyjny. Proszę o poradę czy jest możliwość zwrócenia się np do sądu o wstrzymanie postępowania komorniczego, zwolnienie z kosztów postępowania oraz z prośbą o rozłożenie długu na raty. Dodam, iż sprawa dotyczy kredytu gotówkowego który zaciągnąłem w czasie trwania maleństwa, teraz po rozwodzie była żona nie chciała splacac nawet w części rat, ja straciłem pracę od dłuższego  czasu mam problemu finansowe na przemian z była żona mamy opiekę nad naszym małoletnim synem. 

Izabella Z odpowiedział 3 lata temu

Nakaz zapłaty – rozłożenie na raty. O co mam wnieść do sądu na sprzeciwie od nakazu zapłaty? Nie oddalam powództwa, tylko proszę o rozłożenie płatności na raty, czy mogę napisać – wnoszę o:

 • przekazanie spawy do sądu właściwego dla mojego miejsca zamieszkania,
 • rozpoznanie sprawy,
 • rozłożenie płatności na raty?

Izabella Z

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Pani Izabello,

w pierwszej kolejności wskażę na zapis art. 320 ustawy kodeks postępowania cywilnego, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie.

Zatem jak Pani widzi, aby sąd orzekł o rozłożeniu zasądzonej należności na raty, w sprawie wystąpić powinny szczególne okoliczności. Ustawodawca nie wskazał jednak, co należy rozumieć przez „szczególne okoliczności”, dlatego w orzecznictwie przyjmuje się, że szczególnie uzasadnione okoliczności wynikać mogą ze stanu majątkowego stron, sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej, lub doraźnych trudności ze spełnieniem świadczenia w terminie wynikającym z treści roszczenia.

Z uwagi na powyższe uważam, że w sprzeciwie od nakazu zapłaty powinna Pani wskazać, iż uznaje roszczenie co do zasady, jednakże z uwagi na brak możliwości spłaty zasądzonej należności w zakreślonym terminie wnosi Pani o rozłożenie jej płatności na raty (dalej wskazać należy wysokość rat i termin płatności).

Natomiast w uzasadnieniu sprzeciwu należy starać się wykazać, że wniosek o rozłożenie płatności należności na raty jest zasadny. Podnieść można m.in. trudności finansowe, brak zatrudnienia, problemy ze zdrowiem lub duże wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem mieszkania, dzieci, spłatą innych zobowiązań itp.

Na koniec odnośnie pozostałych wniosków – przekazanie spawy do sądu właściwego dla i  rozpoznanie sprawy – uważam że wnioski te nie muszą być zgłoszone w sprzeciwie, bowiem już samo złożenie zaskarżenia od nakazu zapłaty powoduje skierowanie sprawy na rozprawę i przekazanie jej przez e-sąd do rozpoznania sądowi właściwemu miejscowo.

Jeśli jednak w pozwie strona powodowa złożyła wniosek o ewentualne przekazanie sprawy do sądu właściwego ze względu na jej siedzibę, wówczas powinna Pan w sprzeciwie wnosić o przekazanie sprawy do sądu właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

de3 odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry. Czy mogę rozłożyć prawomocny nakaz zapłaty na raty? Czy po wydaniu nakazu przez sąd rejonowy, mogę się jeszcze z wierzycielem dogadać o raty, dodam, że był pisany już sprzeciw od nakazu zapłaty, ale to nic nie pomogło. Bardzo zależy mi, aby komornik nie zajął pensji, chciałbym dogadać się z wierzycielem. Czy mam jeszcze taką szansę? Chodzi mi o firmę windykacyjną Alektum GrupII która kupiła mój dług.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry,

na wstępie wyjaśnię, że w każdym czasie dłużnik może, a nawet powinien starać się zawrzeć ugodę z wierzycielem.

Znalezienie porozumienia z wierzycielem może bowiem uchronić dłużnika przed kolejnymi znacznymi kosztami po jego stronie. Dlatego jeśli w Twojej sprawie nie udało się ugodowo rozwiązać sporu nim sprawa trafiła do sądu warto podjąć starania, by dług nie został skierowany do przymusowej egzekucji komorniczej.

Z uwagi na powyższe doradzam Ci podjąć szybki kontakt z firmą windykacyjną celem złożenia propozycji ratalnej spłaty długu.

W tym miejscu wyjaśnię, że aby propozycja dłużnika została uznana przez wierzyciela musi być w miarę atrakcyjna. Nie możesz więc zaproponować zbyt małych kwot. Powinny być one porównywalne do tych które udałoby się ściągnąć komornikowi, gdyby doszło do zajęcia pensji.

W treści prośby/wniosku o rozłożenie długu na raty należy więc krótko opisać swoje możliwości finansowe, podnieść chęć porozumienia się i uniknięcia egzekucji, która generuje dodatkowe, znaczne i niepotrzebne koszta.

Podsumowując:

Uzyskanie przez wierzyciela nakazu zapłaty nie stawia dłużnika na straconej pozycji, w każdym bowiem czasie może on starać się znaleźć porozumienie z wierzycielem. Należy jednak pamiętać, że wysuwane propozycje spłaty ratalnej muszą być atrakcyjne dla wierzyciela, a raty adekwatne do wielkości długu oraz możliwości finansowych dłużnika.

EWd odpowiedział 2 lata temu

Dostałam nakaz zapłaty z e-sąd – ale chcę rozłożenia na raty? Czy mogę to pismo napisać odręcznie? Nie mam komputera, proszę o pomoc w napisaniu takiego pisma, jestem na chorobowym po utracie pracy, mam 2 dzieci i trochę długów, proszę o napisanie takiego pisma, proszę może o wzór takiego pisma i na ile rat i miesięcy mogę wnioskować i jaka jest opłata sądowa? proszę o pomoc.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli chcesz, aby sąd rozłożył płatność należności na raty, należy złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Sprzeciw może zostać napisany odręcznie, na  komputerze, przy użyciu formularza urzędowego lub przygotowanego przez nas wzoru

W treści sprzeciwu należy uznać powództwo co do zasady oraz złożyć wniosek o przekazanie sprawy do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, oraz rozłożenie płatności należności na raty.

W treści uzasadnienia sprzeciwu należy podnieść, że nie przeczysz istnieniu długu, jednakże pragniesz uniknąć przymusowej egzekucji komorniczej, która generuje znaczne koszty.

Dodaj, że chcesz spłacić należność w ratach, bo jedynie taka możliwość nie obciąży i tak już bardzo skromnego budżetu Twojej rodziny. Wskaż wysokość każdej z rat. Tą musisz ustalić samodzielnie, biorąc pod uwagę wysokość dochodzonej przez powoda należności oraz swoje możliwości finansowe.

Ustalając wysokość rat, musisz mieć na względzie obowiązek wywiązania się z płatności w przyszłości. Dlatego rata którą wskażesz musi być adekwatna do Twoich możliwości finansowych.

Tu zaznaczę, że jeśli po rozłożeniu przez sąd długu na raty zaniechasz zapłaty którejkolwiek z rat, wierzyciel będzie mógł żądać zapłaty całości należności kierując wniosek egzekucyjny do komornika.

W dalszej części uzasadnienie musisz opisać sytuację rodzinną. Należy wspomnieć o problemach zdrowotnych, utracie zatrudnienia, utrzymaniu dwójki dzieci oraz innych zobowiązaniach. Możesz zrobić wyliczenie kosztów.
Dodam, że najważniejsze, by sprzeciw złożyć w odpowiednim terminie. Zapoznaj się więc z pouczeniem, które otrzymałaś z sądu wraz z odpisem nakazu zapłaty.

Odnośnie opłaty, to sprzeciw od nakazu zapłaty jest wolny od opłaty sądowej. Niemniej jako strona przegrana będziesz zmuszona zwrócić stronie powodowej koszty, które poniosła  w związku ze sprawą.

Koszty te są wymienione w treści nakazu zapłaty i nie powinny ulec zmianie nawet jeśli na skutek Twojego sprzeciwu sprawa trafi na rozprawę. Warto więc starać się o rozłożenie przez sąd należności na raty.