Jak uniknąć kosztów egzekucyjnych za zaległe alimenty?

Forum prawneKategoria: AlimentyJak uniknąć kosztów egzekucyjnych za zaległe alimenty?
Avatarfajert zapytał 9 miesięcy temu

W 2011 r. zaczął mnie ścigać komornik za alimenty, płaciłem je nieregularnie i zawsze bezpośrednio wierzycielowi. W tym roku spłaciłem resztę długu alimentacyjnego jednorazowo, natomiast komornik domaga się spłaty jego kosztów komorniczych za te 8 lat prawie 100 zł za każdy miesiąc. Czy mam możliwość i w jaki sposób uniknąć kosztów egzekucyjnych za zaległe alimenty?

6 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witaj,

niestety nawet po spłacie całej należności głównej nieobytego w przepisach prawnych dłużnika, czekać może niemałe rozczarowania.

A to dlatego, że aby w końcu pozbyć się komornika dłużnik musi dodatkowo pokryć koszty i opłaty, jakie wygenerowała działalność komornika. Czy wyższy dług i dłużej prowadzona egzekucja tym wyższe opłaty.

Opłaty związane z egzekucją komorniczą reguluję obecnie ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych.

Zgodnie z zapisem art. 48 niniejszej ustawy dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej za egzekucję świadczeń pieniężnych, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika lub sytuacji majątkowej dłużnika oraz wysokości jego dochodów.

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej - wzór
Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Przedmiotowy wniosek dłużnik powinien złożyć w terminie 7 dni od daty odebrania postanowienia o naliczeniu opłaty.

Jeżeli uważasz, że w Twojej sytuacji zaistniały okoliczności uzasadniające obniżenie opłaty egzekucyjnej możesz złożyć taki wniosek. Do nakładu pracy komornika raczej bym się nie odnosiła, bowiem jak podajesz postępowanie trwało, aż 8 lat.

Jeśli jednak Twoja sytuacja materialna nie jest najgorsza, to zamiast wniosku o obniżenie opłaty możesz złożyć wniosek o rozłożenie jej płatności na raty.

Ściśle powiązane artykuły:

AvatarMarian odpowiedział 6 miesięcy temu

Chodzi o koszty komornicze w stosunku do alimentów. W 2014 r. podczas sprawy rozwojowej Sąd zarządził alimenty na dwoje dzieci w kwocie 1000 zł.

Była żona założyła mi komornika i miałem dodatkowe koszty w wysokości ok. 80 zł co miesiąc. Pod koniec 2018 r. złożyła sprawę o podwyższenie alimentów, która zakończyła się w lutym 2019 r. klauzulą wykonalności od stycznia 2019.

Alimenty wzrosły do kwoty 1400 zł, a koszty komornicze wzrosły do 112 zł. Teraz przy wystawianiu zaświadczenia zostałem poinformowany, że koszta komornicze wzrosną mi od miesiąca lutego do kwoty 210 zł, czyli do 15%, gdzie było wcześniej 8% i teraz moje pytanie: czy nie obejmuje mnie ustawa, która mówi o stałej opłacie 10% od kwoty wierzytelności?

Doczytałem, że ta ustawa obejmuje sprawy z roku 2019 i 2020, czyli mój wyrok zapadł w 2019, czyli powinienem mieć tylko 10% kosztów komorniczych.

Proszę o pomoc w tej kwestii.

Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Witaj,

zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych – art. 27 w sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Przepisy niniejszej ustawy, jak wskazuje art. 52 znajdują zastosowanie do spraw wszczętych po 1 stycznia 2019 roku. Natomiast do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Skoro więc Twoja sprawa egzekucyjna ciągnie się od 2014 roku i nie została prawomocnie zakończona, to niestety przepisy nowej ustawy nie mogą być stosowane.

Oczywiście masz rację, że w sprawie został wydany nowy wyrok, na podstawie którego komornik prowadzi dalszą egzekucję. Ale jest to kontynuacja postępowania sprzed lat.

Zwrócić uwagę chociażby na sygnaturę sprawy. Odnośnie wysokości opłaty egzekucyjnej, to nie powinna się ona u Ciebie zmienić, jeśli zajęcie jest realizowane, w taki sam sposób jak dotychczas.

Pamiętaj, że opłata w wysokości 8% będzie obowiązywać w razie egzekucji z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, niektórych zasiłków, a opłata w wysokości 15% – przy pozostałych sposobach egzekucji.

Zatem masz szansę na niższą opłatę niż przewidziane w nowych przepisach 10%, jeśli komornik będzie realizował potrącenia np. z wynagrodzenia za pracę. Zwróć również uwagę, że kwota, którą podajesz, to nie tylko procentowa opłata od wyegzekwowanej sumy, ale również zwrot wydatków poniesionych przez komornika w toku egzekucji.

AvatarMariusz odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam, w odpowiedzi na Pani meila rozumiem, że komornik z wynagrodzenia może obciążyć mnie kosztami 8%, a z delegacji kosztami 15% w moim przypadku na obowiązek alimentacyjny składa się egzekucja z wynagrodzenia oraz delegacji. Patrząc na to, komornik działa na moją niekorzyść, ponieważ z 8% opłat przeszedł na 15% swoich kosztów, jest do duże obciążenie dla mojego budżetu, jakie kroki mogę poczynić, aby obniżyć koszty egzekucji przy alimentach?

AvatarGregorio odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam Panią, moje pytanie dotyczy opłat komorniczych od alimentów, dokładnie chodzi o to, iż mój syn ukończył 18 lat 6 miesięcy temu, alimenty są płacone przez pana komornika, czy komornik nie powinien zwrócić kosztów opłat egzekucyjnych? prowizji komorniczej pobieranej przez 6 miesięcy niesłusznie? skoro syn ukończył 18 lat? Dziękuje, pozdrawiam. Grzegorz

Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Grzegorzu, a dlaczego myślisz, że alimenty były potrącane niesłusznie? Musisz wiedzieć, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa wraz z uzyskaniem przez dziecko pełnoletności.

Obowiązek alimentacyjny może trwać do czasu, aż dziecko uzyska samodzielność. Zatem do czasu, aż podejmie zatrudnienie, skończy naukę i nie będzie potrzebować wsparcia finansowego ze strony rodziców.

Kiedy mamy do czynienia z dziećmi chorymi, niezdolnymi do pracy obowiązek alimentacji może trwać przez całe życie. Jeżeli jednak chodzi Ci o inną rzecz, a mianowicie, że syn uzyskując pełnoletność uzyskał prawo do podejmowania czynności we własnym imieniu, przez co egzekucja z wniosku jego matki powinna zostać ukończona, to również się mylisz.

Bowiem zwróć uwagę na okoliczność, że Twoim wierzycielem zawsze był syn, jedynie osobą go reprezentującą była matka.

Powyższe ma to do siebie, że strony postępowania egzekucyjnego są takie same jak dotychczas – Ty jesteś dłużnikiem, wierzycielem jest Twój syn.

To co mogę zaproponować, to ugoda z synem, by ten cofnął wniosek egzekucyjny. Wpłata alimentów bezpośrednio do rąk wierzyciela chroni dłużnika przed dodatkowymi kosztami egzekucji.

Natomiast odnośnie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, to kiedy pomiędzy stronami toczy się spór, czy obowiązek nadal istnieje, rodzic zobowiązany do alimentacji może wystąpić do sądu z wnioskiem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Także, jeśli poweźmiesz informację, że syn zakończył naukę, podjął zatrudnienie lub nie podejmuje działań by się usamodzielnić, możesz składać wniosek do Sądu Rodzinnego, by zdjął z Ciebie obowiązek alimentacji względem pełnoletniego syna.

Twoja odpowiedź