Jak sprzedać dług i za ile? czy to się OPŁACA? poradnik dla WIERZYCIELA!

Dzień dobry, na czym polega sprzedaż długu na giełdzie długów i na co zwracać uwagę? nie mam czasu uganiać się za dłużnikiem, stąd decyzja, że sprzedam dług firmie windykacyjnej, lub komukolwiek kto będzie zainteresowany jego odkupieniem.

W takim razie, jak i gdzie wystawić dług na sprzedaż? może Pani polecić jakieś firmy skupujące długi? czy skup długów od osób fizycznych jest zgodny z prawem? czy tylko banki i firmy pożyczkowe mogą sprzedawać długi?

Wierzytelność, którą chcę sprzedać to 5.500 zł, dług nie jest przedawniony i ma rok. Jak się za to zabrać?


Jak działa giełda długów?

Sprzedaż długów osób fizycznych, czy też skup wierzytelności od osób fizycznych jest jak najbardziej zgodny z prawem. Problem z odzyskaniem pieniędzy od dłużnika jest coraz bardziej powszechny, nie dotyczy bowiem już tylko banków i przedsiębiorców, lecz dotyka również osoby fizyczne.

Zdarza się niestety i tak, że zaufany znajomy, członek rodziny, czy współpracownik, zamiast spłacić dług, odwraca się plecami i unika z nami kontaktu.

A brak kontaktu i unikanie rozmowy to niepokojący sygnał, dający przypuszczenie, że pożyczonych pieniędzy możemy już nie odzyskać. W takim przypadku warto zastanowić się nad podjęciem dalszych kroków zmierzających do odzyskania należności.

Kiedy wezwanie do zapłaty nie przyniosło skutku, a dług zmierza ku przedawnieniu lub wierzyciel stracił całkowicie kontakt z dłużnikiem, szansą na odzyskanie części należności może być sprzedaż długu na giełdzie wierzytelności.

Dlatego dziś wyjaśniamy, czym jest i jak funkcjonuje giełda długów oraz na czym polega cesja wierzytelności.

Jak sprzedać dług i na co uważać?

Prawo wierzyciela do odsprzedania długu wynika wprost z regulacji kodeksu cywilnego.

Art. 509 §1 ustawy stanowi, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Zatem wierzyciel, który ma problem z dłużnikiem, może skontaktować się z wybraną firmą skupiającą długi i podjąć ustalenia w zakresie możliwości odsprzedania wierzytelności, pytając o proponowaną cenę i warunki.

Większość giełd długów posiada rozbudowane strony internetowe, na których każdy zainteresowany znajdzie informacje w przedmiocie działania giełdy, rejestracji, wyceny wierzytelności i potrzebnych do zawarcia umowy dokumentów.

Jednak pragnę zwrócić uwagę, że nawet zdecydowany już na sprzedaż długu wierzyciel przed podpisaniem cesji wierzytelności powinien zapoznać się z jej postanowieniami.

W umowie cesji wierzytelności powinny znaleźć się zapisy dotyczące wierzytelności – wysokość należności głównej, wysokość odsetek i zasady ich naliczania, inne roszczenia uboczne, podstawa prawna powstania wierzytelności, obowiązki stron w tym obowiązek poinformowania dłużnika o dokonanej cesji wierzytelności.

Cesja wierzytelności – wzór

Kiedy można sprzedać dług?

Cesja wierzytelności może dotyczyć praktycznie każdego długu, chyba że wynika to z ustawy lub zastrzeżenia umownego.

Ustawa zakazuje zbywania wierzytelności o charakterze osobistym. Natomiast zastrzeżenie umowne może dotyczyć każdego zobowiązania – tu liczy się bowiem wola stron.

Jednakże, co jest korzystne z punktu wierzyciela – przelew wierzytelności może dotyczyć również długów przedawnionych. I – co więcej – do sprzedaży wierzytelności może dojść jeszcze przed uzyskaniem przez wierzyciela tytułu wykonawczego. Powyższe pozwala wierzycielowi uniknąć postępowania sądowego i kosztów z nim związanych.

Jak powinna wyglądać umowa cesji?

Art. 511 kodeksu cywilnego wskazuje, że jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony.

Niemniej jednak przy każdym długu warto zadbać o to, by umowa cesji wierzytelności została utrwalona bądź na piśmie, bądź na trwałym nośniku danych, tak by zapobiec ewentualnym niejasnościom mogącym wyniknąć w przyszłości.

Co więcej, umowa cesji wierzytelności powinna być dla zbywcy długu jasna i czytelna, bez zawiłości prawnych niezrozumiałych dla niego.

Czym jest giełda długów i jak funkcjonuje?

Giełda długów zwana również giełdą wierzytelności to elektroniczny rejestr informacji gospodarczej, na którym wierzyciel może wystawić swoją wierzytelność na sprzedaż (oferta), umieszczając w swoim ogłoszeniu opis wierzytelności oraz dane dłużnika z uwzględnieniem imienia, nazwiska, nazwy firmy, miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Umieszczenie na internetowej giełdzie długów informacji o wierzytelności i danych dłużnika daje możliwość zmotywowania go do szybszej spłaty, a przynajmniej do podjęcia negocjacji w przedmiocie usunięcia oferty w zamian za spłatę należności.

Giełda długów zajmuje się również skupowaniem wierzytelności. Wierzyciel może poddać wycenie swoją wierzytelność, a po jej przyjęciu i podpisaniu umowy otrzymać ustaloną zapłatę.

Po zawarciu umowy cesji, zapłaty wierzytelności od niesolidnego dłużnika dochodzić będzie nowy nabywca długu, czyli wierzyciel wtórny (zgodnie z prawem, wierzyciel wtórny ma dokładnie te same uprawnienia co wierzyciel pierwotny). Uzyskanie zapłaty nie jest zależne od tego, czy nowy wierzyciel ściągnął dług.

Z giełdy długów może skorzystać zarówno osoba prywatna, jak i przedsiębiorca, spółka, pośrednik finansowy, czy nawet pośrednik w handlu nieruchomościami.

Za ile sprzedać dług na giełdzie długów?

Niestety odsprzedanie długu na giełdzie wierzytelność, choć daje możliwość uzyskania szybkich pieniędzy, to nie gwarantuje odzyskania całej kwoty, którą winien nam jest dłużnik.

Zazwyczaj cena wierzytelności sięga poniżej jej wartości nominalnej, a w przypadku długów przedawnionych może wynieść jedynie kilka procent wartości nominalnej.

Cena, jaką zapłaci nabywca, zależeć będzie od kilku czynników.

Nowy nabywca długu, ustalając kwotę, którą zapłaci, w szczególności zwróci uwagę na okoliczności, czy:

 • dług nie uległ przedawnieniu;
 • dług jest bezsporny i powstał niedawno;
 • wierzytelność może być dochodzona przed sądem lub innym organem państwowym;
 • dług jest zabezpieczony zastawem lub hipoteką;
 • dłużnik uznał dług na piśmie;
 • wobec dłużnika prowadzone były poprzednio postępowania egzekucyjne;
 • dłużnik nie ma innych nieuregulowanych zobowiązań;
 • dług jest zabezpieczony hipoteką lub zastawem;
 • dłużnik posiada majątek.

Zatem to za ile uda nam się sprzedać dług na giełdzie wierzytelności, zależeć będzie przynajmniej od kilku czynników, a w szczególności o tego, jaka jest szansa na szybkie ściągnięcie pieniędzy od dłużnika.

Czy opłaca się sprzedać dług?

Zaletą zbycia wierzytelności jest okoliczność, że umowa cesji jest skuteczna, a zapłacona cena nie podlega zwrotowi nawet wówczas, gdy dłużnik okaże się niewypłacalny.

Ryzyko w tym zakresie ponosi nabywca długu, dlatego to on dyktuje cenę, choć zbywca może prowadzić negocjacje, stawiać swoje warunki i przede wszystkim szukać korzystniejszych ofert.

Zbycie trudnej wierzytelności może okazać się jedyną szansą na zamknięcie sprawy z dłużnikiem, odzyskanie części pieniędzy i spokoju.

Sprzedaż długów osób fizycznych

Czy są różnice między sprzedażą długu osoby prawnej (firmy) i osoby fizycznej? Niestety tak. Oczywiście sprzedaż długu osoby prywatnej jest jak najbardziej możliwa, ale jeśli zechcesz wystawić dług osoby prywatnej na giełdzie długów, to musisz posiadać sądowy nakaz zapłaty.

Inaczej ujawnienie danych osobowych dłużnika nie będzie możliwe. Żadna giełda długów nie wystawi takiej wierzytelności.

Firmy skupujące wierzytelności

Pytałeś o firmy skupujące wierzytelności, otóż są takie firmy i jest ich całkiem sporo, dlatego przed wystawieniem wierzytelności na giełdzie warto do takich firm odezwać się z zapytaniem, czy będą zainteresowane odkupieniem długu.

Wchodząc na stronę internetową firmy skupującej długi, znajdziesz formularz zgłoszenia wierzytelności, gdzie wpisać należy:

 • Kwota głównej należności.
 • Kwotę odsetek.
 • Termin płatności.
 • NIP dłużnika.
 • Określasz czy postępowanie sądowe jest w toku, czy wydana została klauzula wykonalności, czy toczy się już postępowanie komornicze.

Przykładowy formularz firmy skupiającej długi wygląda np. tak:

firmy-skupiajace-dlugi-formularz

Podsumowanie (grafika)

jak-sprzedac-dlug

Sprzedaż długu to dobry sposób na odzyskanie płynności finansowej. Jeżeli nie wiesz jak odzyskać pieniądze od dłużnika lub po prostu nie masz na to czasu, to nie pozostaje Ci nic innego jak tylko wystawić dług na giełdzie długów.

Jeśli cena, jaką ustalisz, będzie atrakcyjna, to dług z pewnością kupi firma zajmująca się skupowaniem zaległych należności. Firmy te specjalizują się w odzyskiwaniu długów. Najczęściej są to firmy windykacyjne, kancelarie prawne a czasem nawet biura detektywistyczne.

Przez sprzedaż długu na giełdzie wierzytelności na pewno nie odzyskasz wszystkich należnych Ci środków (bo dług sprzedaje się poniżej jego wartości nominalnej), ale z pewnością odzyskasz część kwoty, którą winien Ci jest dłużnik.

Artykuły wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

1 komentarz w “Jak sprzedać dług i za ile? czy to się OPŁACA? poradnik dla WIERZYCIELA!”
 1. witam, chciałbym sprzedać wierzytelność, tylko nie wiem jak się do tego zabrać. Czy mogę udostępniać dane dłużnika, bo w większości internetowej możliwości sprzedaży wierzytelności w formularzach muszę podawać dane dłużnika? Czy są jakieś miejsca, gdzie mogę fizycznie udać się, by dostać propozycje odkupienia długu?

Comments are closed.