Jak wybrnąć ze skargi pauliańskiej? Jak się bronić? [PORADNIK]

Dzień dobry, jak wybrnąć ze skargi pauliańskiej? mam poważne długi i w obawie przed utratą domu, rok temu przepisałem dom na swojego syna. Dopiero teraz tak sobie czytam, że istnieje coś takiego jak skarga pauliańska.

Co mogę teraz zrobić? proszę mi powiedzieć, jak uniknąć skargi pauliańskiej? czy wierzyciel ma prawo zabrać dom, który przepisałem synowi? czy skarga pauliańska przedawnia się tak samo, jak długi? jak zabezpieczyć się i bronić przed skargą pauliańską no i czy są sytuacje, kiedy skarga pauliańska nie działa? Będę niezmiernie wdzięczny za Pani pomoc.


Jak wybrnąć ze skargi pauliańskiej?

jak-wybrnac-ze-skargi-paulianskiej
Skarga pauliańska – jak się bronić, by nie trafić przed sąd, komplikując sobie życie jeszcze bardziej? koniecznie przeczytaj poniższy poradnik i zobacz, jak powinna wyglądać skuteczna obrona przed skargą pauliańską!

Witam serdecznie, bardzo się cieszę, że piszę Pan do nas już teraz – zanim cała machina odzyskiwania długów przez wierzycieli doprowadziłaby Pana syna do sądu. Jeżeli sprawa nie jest jeszcze na etapie sądowym, to ma Pan szansę uniknięcia poważniejszych kłopotów niż sam obowiązek spłaty swoich długów.

Być może przekazanie domu synowi było zbyt pochopnym krokiem, jednak nie będę Pana oceniać, bowiem zdaję sobie sprawę, jak trudne może być życie z długami i wierzycielami na karku. A Pan musi mieć prawdziwie wysokie zobowiązania, skoro obawiał się utraty najcenniejszych składników swojego majątku.

Dlatego postaram się odpowiedzieć na wszystkie Pana pytania, tak by zyskał Pan możliwość rozwiązania swoich problemów bez angażowania w nie swojego syna jeszcze bardziej.

Skarga pauliańska, czym jest?

Odnosząc się do samej instytucji skargi pauliańskiej, to w pierwszej kolejności wskazać należy, iż została ona uregulowania w przepisach kodeksu cywilnego – art. 527 i następne.

Skarga pauliańska znajdzie zastosowanie, jak to wynika z zapisu art. 527 kc. m.in. w sytuacji, gdy dłużnika wyzbywa się swojego majątku na rzecz osoby trzeciej z zamiarem pokrzywdzenia swych wierzycieli.

W takiej sytuacji skarga pauliańska pozwala wierzycielowi szukać zaspokojenia, poza aktualną masą majątkową dłużnika, występując do sądu z pozwem o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną – w Pana przypadku byłaby to czynność przekazania synowi domu, o którym Pan wspomina.

Powództwo wierzyciela o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

W toku sprawy zawisłej na skutek pozwu skierowanego notabene nie przeciwko samemu dłużnikowi, a osobie przez niego obdarowanej (Pana syn) wierzyciel zobowiązany jest wykazać, iż na skutek dokonanej czynności doszło do jego pokrzywdzenia, ponieważ jego wierzytelność nie może zostać zaspokojona.

Jak to się ma do Pana sytuacji?

Wystarczy, by Pana wierzyciel wykazał, że po dokonaniu darowizny na rzecz syna zaniechał Pan wszelkich wpłat na poczet spłaty długu, a postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników były bezskuteczne, by sąd orzekł zgodnie z wnioskiem Pańskiego wierzyciela.

Należy mieć jednak na uwadze, że samo uznanie umowy darowizny, jako dokonanej z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela nie jest jedynym skutkiem wygrania przez wierzyciela sprawy ze skargi pauliańskiej. Musi mieć Pan na względzie również koszty sprawy, które poniesie Pana syn, jako osoba pozwana.

Myślę, że Pan już wie, że to nie On, lecz syn, jako osoba obdarowana będzie stroną w sporze, co wiązać się może również z powstawaniem nieprzyjemnych nastrojów w rodzinie. Wiemy więc, że nie warto dopuścić do tego, by sprawa ze skargi pauliańskiej trafiła do sądu.

Jak uniknąć skargi pauliańskiej?

Pyta Pan, co może zrobić, by z potencjalnie wybrnąć ze skargi pauliańskiej. Najlepszym rozwiązaniem będzie spłata długów. Nie może Pan zapomnieć o istnieniu swoich zobowiązań. Warto podjąć starania, by długi spłacić. Nie piszę Pan jednak jak sobie z tym radzi, czy reguluje zobowiązania, czy toczą się postępowanie egzekucyjne, czy zaniechał Pan jakichkolwiek wpłat.

Ale tak jak wspomniałam wyżej, jeżeli chce Pan uniknąć sprawy sądowej (skargi pauliańskiej), wierzyciel musi odzyskać swoje pieniądze. Jeśli nie znajdzie zaspokojenia, będzie szukał innych narzędzi, by w końcu odzyskać swoje pieniądze, a podjęte kroki mogą doprowadzić go do złożenia pozwu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, czego Pan chce uniknąć.

Radzę więc podjąć starania spłaty długów. Warto rozważyć zawarcie porozumienia z wierzycielem (ugoda dłużnik-wierzyciel), ustalenie spłaty ratalnej długów. Ugoda z wierzycielem może być dobrym rozwiązaniem, zatrzymującym kolejne kroki wierzyciela.

Wzór ugody dłużnik wierzyciel

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Pytał Pan dalej, czy wierzyciel ma prawo zabrać dom, który przepisał Pan synowi. Wygrana dla wierzyciela sprawa sądowa ze skargi pauliańskiej spowoduje, że wierzyciel będzie mógł skierować egzekucję do nieruchomości, którą chciał Pan zatrzymać w rodzinie.

Dom będzie mógł zostać zajęty w toku postępowania egzekucyjnego, a następnie sprzedany na licytacji komorniczej.

Skarga pauliańska – przedawnienie

Pytał Pan również, w jakim czasie dochodzi do przedawnienia roszczeń ze skargi pauliańskiej. W obecnym stanie prawnym wierzyciel ma pięć lat na złożenie pozwu ze skargi pauliańskiej.

Powyższe wynika z przepisu art. 534 kc., w brzmieniu:

Uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności.

Kiedy skarga pauliańska nie działa?

Zadał Pan również pytanie, czy są sytuacje, kiedy skarga pauliańska nie działa. Wierzyciel, składając pozew przeciwko obdarowanemu, musi liczyć się z tym, że sprawę w sądzie może przegrać. Ale jeśli wykaże przed sądem, że zostały spełnione trzy przesłanki:

  • dokonana czynność prawna sprawiła, iż dłużnik stał się niewypłacalny lub niewypłacalny w stopniu większym niż przed dokonaniem owej czynności prawnej, co poskutkowało pokrzywdzeniem wierzyciela
  • w czasie dokonywania wspomnianej czynności prawnej dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela
  • osoba trzecia wiedziała lub z łatwością mogła dowiedzieć się, że czynność prawna skutkuje pokrzywdzeniem wierzyciela i dłużnik działał z takim zamiarem – to niestety sprawę wygra.

Wskazane powyżej przesłanki w Pana sprawie zostały spełnione, dlatego, jeśli doszłoby do złożenia skargi pauliańskiej przeciwko Pana synowi, musicie się liczyć, iż tak czy inaczej, może dojść do utraty przekazanego synowi domu.

Podsumowanie

Aby uniknąć skargi pauliańskiej, najlepszym rozwiązaniem jest sukcesywna i nieustanna spłata długów, tak aby wierzyciel nie podjął dalszych kroków egzekucyjnych.

Proszę pamiętać również, że pokrzywdzony wierzyciel ma prawo złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez nieuczciwego dłużnika, dlatego sprawy spłaty długów nie należy bagatelizować, ani odkładać na później.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Jak wybrnąć ze skargi pauliańskiej? Jak się bronić? [PORADNIK]”
  1. A jak komornik dowie się, że przepisałam mieszkanie na córkę? Mieszkanie przepisałam zanim wpadłam w długi, czyli 2 i pół roku temu. Teraz dopiero zaczyna być nieciekawie i wiem, że wierzyciel wkrótce wytoczy przeciwko mnie egzekucję komorniczą. Córka mieszka w tym przepisanym mieszkaniu razem ze mną i narzeczonym. Czy komornik zabierze jej to mieszkanie, gdy wpłynie do niego wniosek egzekucyjny?

Comments are closed.