Komornik zajął wszystko na koncie bankowym? CO ROBIĆ?

Komornik zajął mi konto bankowe na kwotę ponad 5 tys. zł. Korzystam z jednego źródła dochodu (umowa zlecenie), więc z tego, co wiem, o ile dobrze wiem, to komornik powinien zostawić mi 2100 zł brutto, a resztę może zabrać. Nie wiem jak skonstruować pismo i na co się powołać. Z góry dziękuje.


Troszkę pomieszałaś pojęcia, a więc egzekucję z konta bankowego z egzekucją z wynagrodzenia. Piszesz, że komornik zajął Ci rachunek bankowy, a więc źródło dochodu jest, na razie nieistotne dla komornika.

Jeśli chodzi o kwotę wolną od zajęcia z rachunku bankowego, to jest to na 2018 rok, 1575 zł, a więc 75% minimalnej krajowej brutto. Ponadto, komornik ma prawo zająć całą kwotę znajdującą się na koncie bankowym dłużnika, jeśli egzekwowany przez komornika dług ma charakter alimentacyjny. Jest to jedyny przypadek, w którym komornik zająć całą zawartość konta bankowego dłużnika.

Komornik zajął wszystko na koncie bankowym?

Przede wszystkim musisz złożyć wniosek do wierzyciela/komornika, aby ten zwolnił z egzekucji części środków z Twojego rachunku bankowego. Jako uzasadnienie należy podać fakt, że przy egzekucji z konta bankowego, komornika obowiązuje zastosowanie kwoty wolnej od zajęcia w wysokości 75% minimalnej krajowej brutto.

Tak naprawdę to nie komornik zablokował Twoje konto bankowe, a zrobił to bank na wniosek komornika, prawo do blokowania przez banki rachunków bankowych dłużników, daje:

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także Kodeks Postępowania Cywilnego. Na podstawie tych przepisów, podmioty mogą zajmować rachunki bankowe dłużników, wobec których toczy się obecnie postępowanie egzekucyjne.

Natomiast przymus stosowania przez organ egzekucyjny kwoty wolnej od zajęcia konta bankowego reguluje Art. 54. Ochrona środków pieniężnych na rachunkach bankowych przed zajęciem:

1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Ile trwa zdjęcie blokady z konta bankowego?

Niestety prawo jak dotąd nie reguluje dokładnego terminu, w jakim komornik zobowiązany jest odblokować konto bankowe dłużnika. Komornik natomiast powinien działać zgodnie z procedurami i dopełniać swoich obowiązków bez nieuzasadnionej zwłoki.

Jeśli komornik nie zwolnił spod zajęcia bezprawnie zajętej kwoty na rachunku bankowym, to możesz złożyć skargę na komornika. Skarga na komornika powinna być złożona pisemnie u samego komornika, który nie dopełnił swoich obowiązków lub posunął się zbyt daleko.

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Wzór skargi na komornika znajdziesz też w dziale WZORY PISM i WNIOSKÓW w sekcji: Pisma dla dłużników. Podsumowując, zażądaj od komornika zwolnienie spod zajęcia kwoty wolnej od zajęcia przy egzekucji z rachunku bankowego, a jeśli to nie pomoże, to złóż skargę na komornika, której wzór znajdziesz w dziale WZORY PISM.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Komornik zajął wszystko na koncie bankowym? CO ROBIĆ?”
  1. Upadłość konsumencka? Może to pomóc w takiej sytuacji? Myślę, że wielu osobom to znacznie by ułatwiło spłatę długów.

Comments are closed.