Kompensata trójstronna WZÓR doc pdf

Jak działa kompensata trójstronna? Kompensatą trójstronną nazywamy porozumienie kompensacyjne pomiędzy trzema podmiotami. Na podstawie takiej umowy dochodzi do rozliczenia wzajemnych roszczeń – zobowiązań i należności. Rozwiązanie pomaga firmom zachować płynność finansową poprzez dokonywanie bezgotówkowych rozliczeń. Jak powinna wyglądać trójstronna kompensata?

Wstęp

kompensata-trojstronna-wzor-doc-pdfW umowie powinno znaleźć się szereg niezbędnych elementów i informacji, aby umowa spełniała wszystkie formalne wymagania stawiane tego typu umowom. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy kompensacyjnej, którą pobierzesz poniżej:

Kompensata trójstronna wzór doc

kompensata-trojstronna-wzor-doc-pdf

Kompensata trójstronna wzór doc pdf

Co nazywamy kompensatą należności i zobowiązań?

Słowo kompensata oznacza jeden ze sposobów rozliczenia należności między stronami. Jest to forma bezgotówkowego sposobu na załatwienie zobowiązań pomiędzy stronami.

Zatem kompensata należności i wzajemnych zobowiązań to bezgotówkowa forma rozliczenia, którą stosuje się w celu poprawy płynności finansowej. Kompensata polega na zaliczeniu jednej wierzytelności na poczet drugiej, co skutkuje ich wzajemnym umorzeniem.

W przypadku, gdy wierzytelności te nie są sobie równe, po umorzeniu zobowiązań i należności w kwocie niższej wierzytelności, jeden z podmiotów musi uregulować pozostałą część zobowiązania.

Jakie są rodzaje kompensat?

Kompensaty wierzytelności i zobowiązań dzieli się na dwa rodzaje:

 • kompensaty ustawowe,
 • kompensaty umowne.

Ustawowe kompensaty to rozliczenia jednostronne, uregulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego:

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Tymczasem kompensaty umowne są rozliczeniami, których podstawę stanowi zapis umowy zawartej między kontrahentami. Strony mają pełną dowolność w ustaleniach warunków takiego rozliczenia.

 

Jak wygląda kompensata w praktyce?

Rozliczenie w formie kompensaty można zastosować wyłącznie wtedy, kiedy oba podmioty są jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem – mają wzajemne należności i zobowiązania.

Kompensata stanowi bowiem równoległe umorzenie wierzytelności i jest ujmowana na fakturze jako płatność.

Samo rozliczenie kompensaty jest prostym rachunkiem. Sprowadza się do tego, że od wyższej kwoty wierzytelności odejmuje się kwotę wierzytelności niższej.

Niższa wierzytelność ulega wyzerowaniu, a różnicę pomiędzy kwotą wzajemnych zobowiązań druga strona pokrywa za pomocą przelewu, gotówki lub kolejnej kompensaty.

Czym jest kompensata trójstronna?

Kompensata trójstronna to porozumienie trójstronne polegające na kompensacie wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy trzema podmiotami:

 • przekazującym (podmiotem wydającym swojemu dłużnikowi polecenie przekazu),
 • przekazanym (podmiotem, do którego adresowane jest polecenie przekazania należności),
 • odbiorcą przekazu (podmiotem, któremu przekazany ma wpłacić pieniądze).

Porozumienie trójstronne w sprawie płatności polega więc na tym, że jedna firma pokrywa swoje zobowiązania wobec drugiej firmy, wykorzystując do tego celu należności u trzeciej firmy.

Zastosowanie kompensaty trójstronnej to sposób na „upłynnienie” zatorów płatniczych, który jest wykorzystywany stosunkowo często.

Porozumienie trójstronne pomiędzy firmami w sprawie płatności musi jednak zostać sporządzone na piśmie, z którego jasno wynikają dwa warunki realizacji rozliczenia:

 1. Przekazany zobowiązuje się do wypłacenia pieniędzy odbiorcy przekazu.
 2. Do odwołania przekazu pieniędzy przez przekazującego niezbędna jest zgoda odbiorcy przekazu.

W celu udokumentowania kompensaty trójstronnej stosuje się oświadczenie o kompensacie, które można sporządzić na podstawie gotowego do wypełnienia druku, jakim jest wzór kompensaty trójstronnej.

 

Jak należy rozumieć kompensatę trójstronną?

Jak działa mechanizm kompensaty trójstronnej? Takie rozliczenie można sprowadzić do jednego zdania, w którym to wierzyciel nakazuje swojemu dłużnikowi wpłacić należność na konto trzeciego podmiotu, wobec którego wierzyciel ma inny dług.

W taki sposób jedna wpłata może umorzyć jednocześnie dwa zobowiązania.

Dłużnik pokrywa zobowiązania swojego wierzyciela, likwidując tym samym dług zaciągnięty przez swojego wierzyciela.

Jak napisać oświadczenie o kompensacie trójstronnej?

Przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się, jak napisać oświadczenie o kompensacie trójstronnej muszą pamiętać, że taki druk jest niezbędny w celu dokonania potrąceń w ramach rozliczenia.

Umowa o kompensacie trójstronnej powinna zawierać jak najwięcej informacji dotyczących rozliczenia bezgotówkowego pomiędzy stronami, dlatego należy ująć w niej:

 • miejsce i datę sporządzenia pisma,
 • dane stron kompensaty: nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP,
 • dane na temat wzajemnych należności i zobowiązań, tj. informacje określające wierzytelności przedstawiane do potrącenia oraz wierzytelności, z jakimi będą one rozliczane (numery faktur i innych dokumentów wraz z kwotami),
 • precyzyjne rozliczenie kwoty kompensaty,
 • wskazanie pozostałej kwoty należności,
 • określenie sposobu uregulowania pozostałej kwoty należności:. gotówka, przelew lub kolejna kompensata,
 • wskazanie daty uregulowania pozostałej kwoty należności.

Kiedy nie można rozliczyć należności i zobowiązań kompensatą?

Kodeks cywilny określa w swoich postanowieniach, które wierzytelności wyłącza się z możliwości rozliczenia ich w ramach kompensaty. Są to między innymi:

 • wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych.
 • wierzytelności nieulegające zajęciu,
 • wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne.

 

Kompensata a zatory płatnicze

Czy warto zdecydować się na kompensatę wierzytelności? Okazuje się, że jest to zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie niż kredyty kupieckie, udzielane dostawcom, którzy odraczają swoim klientom terminy płatności.

Nieterminowe regulowanie zobowiązań pomiędzy przedsiębiorcami prowadzi do zatorów płatniczych. Utrudnia tym samym funkcjonowanie na rynku, gdyż właściciel jednej firmy, nie otrzymując środków na czas, nie jest w stanie zapłacić też swoim wierzycielom.

Taka sytuacja może prowadzić nawet do bankructwa. Jednym ze sposobów rozwiązania problemu jest właśnie kompensata rozrachunków.

Podsumowanie

Nie zważając już na postać kompensaty – zawsze w niej chodzi o wzajemne umorzenie wierzytelności. Możliwość taką dopuszcza Kodeks Cywilny w rozrachunkach, gdzie dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami oraz wierzycielami, możliwe jest wtedy potrącenie własnej wierzytelności z wierzytelności drugiej strony.

Jeśli zastanawiasz się, czy jest na to jakiś wzór umowy, dzięki któremu obie strony uregulują i sformalizują między sobą – to mam dla Ciebie dobrą wiadomość, wzór umowy pobierzesz w górnej części niniejszego artykułu!

Warto też zaznaczyć, że wzajemna kompensata wierzytelności może mieć postać kompensaty jednostronnej lub nawet kompensaty umownej. Jednak bez względu na postać kompensaty zawsze chodzi o wzajemne uregulowanie między stronami należności.

Niestety nie zawsze podlegające kompensacie wierzytelności są sobie równe. W takiej sytuacji dochodzi do umorzenia wzajemnych rozrachunków do kwoty wynikającej z wierzytelności niższej.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

2 komentarzy w “Kompensata trójstronna WZÓR doc pdf”
 1. Mariusz Cz.

  Potrzebuję wzór druku kompensaty trójstronnej, są firmy które mają między sobą prowadzone interesy, jedna z firm ma problemy finansowe i druga firma chce podpisać z trzecią firmą kompensatę, kwoty sięgają kilkudziesięciu tys. zł. Czy Państwa druk nadaje się do tego typu przypadków? proszę o szybką odpowiedź. Mariusz Cz.

Comments are closed.