Premia uznaniowa a komornik [2022]- co [MUSISZ] wiedzieć?!

Witam, czy komornik może zabrać premię? i co zrobić, żeby komornik nie zabrał premii uznaniowej? jest jakaś możliwość? ewentualnie ile zabierze komornik z premii?


Premia uznaniowa = nagroda uznaniowa

Szybko tylko wyjaśnię, czym jest premia uznaniowa, a więc jest to nagroda w całości zależna od pracodawcy, pracownik nie ma prawa się jej domagać.

Dodatkowo pracodawca nie może wytyczyć pracownikowi warunków uzyskania premii uznaniowej, bo wtedy premia uznaniowa zamienia się w premię roszczeniową, czyli pracownik, spełniając warunki, które gdzieś tam kiedyś określił pracodawca, może dochodzić od pracodawcy wypłaty roszczenia.

Premia uznaniowa ma to do siebie, że aby ją otrzymać, nie trzeba spełniać absolutnie żadnych warunków, wypłata premii uznaniowej zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli pracodawcy.

Dodatkowa premia uznaniowa a zajęcie komornicze

Kodeks pracy chroni wynagrodzenie za pracę i ochrona ta, jest także rozciągnięta na wszystkie inne składniki wynagrodzenia (premia uznaniowa), oraz świadczenia ze stosunku pracy (np. nagrodę od pracodawcy).

Zresztą fakt ten potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, które uznaje szerokie stosowanie art. 87 § 1 K.p. czyli gdy mamy do czynienia z innymi świadczeniami płacowymi, które pochodzą od pracodawcy, i mają one charakter i funkcje wynagrodzenia (premia uznaniowa).

“Odprawa emerytalna (art. 921 k.p.) oraz nagroda jubileuszowa (…) podlegają ochronie przed potrąceniami (…) jak wynagrodzenie za pracę.”.

Warto jeszcze dodać, że dla pełnoetatowego pracownika, wolna od potrącenia komorniczego (należności niealimentacyjne), jest kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia (art. 871 § 1 pkt 1 K.p.).

Art. 871. § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

… minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Pracy zgadzają się co do tego, że świadczenie pochodzące od tego samego pracodawcy (dodatkowa premia uznaniowa) powinno być zsumowane z podstawowym wynagrodzeniem pracownika i dopiero wtedy powinna zostać obliczona kwota zajęcia komorniczego.

… co jeśli premia uznaniowa i wynagrodzenie wypłacane są w dwóch różnych terminach?

Jeśli wypłata obu świadczeń (wynagrodzenie i premia), ma miejsce w dwóch różnych terminach, to jeśli jest to możliwe, potrącenia komorniczego trzeba dokonać już podczas pierwszej wypłaty świadczenia, bez względu na to, czy będzie to wynagrodzenie, czy premia. W drugim terminie natomiast należy dokonać ostatecznego rozliczenia zajęcia komorniczego.

Czy komornik może zabrać premię uznaniową?

Tak! premia uznaniowa, a także inne rodzaje premii od tego samego pracodawcy, traktowane powinny być jak część składowa całościowego miesięcznego wynagrodzenia, premie otrzymywane przez pracownika powinny być sumowane z wynagrodzeniem i dopiero wtedy, od całej łącznej sumy, należy obliczyć kwotę zajęcia komorniczego.

ile zabierze komornik z premii?

Przy premiach, pracodawca powinien stosować zasady potrąceń obowiązujących przy potrąceniach z wynagrodzenia. Czyli wypłata premii (po zsumowaniu z wynagrodzeniem) podlega także kwocie wolnej od zajęcia i na 2018 rok, jest 1530 zł.

Jak można ominąć, żeby komornik nie zabrał premii uznaniowej?

Nie da się. Dlaczego? ponieważ pracodawca, wypłacając Tobie premię uznaniową, musi się z tej kwoty rozliczyć, a więc księgowość musi zaksięgować tę wypłatę premii, co wiąże się oczywiście z obowiązkiem zastosowania potrącenia komorniczego na rzecz wierzyciela. Takie są obowiązki pracodawcy wobec komornika.

Artykuły, które musisz przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

4 komentarzy w “Premia uznaniowa a komornik [2022]- co [MUSISZ] wiedzieć?!”
  1. Komornik zabiera przez zakład pracy wynagrodzenie i nie wiem czy komornik może zabierać premie i wynagrodzenie za wysługę lat w zakładzie pracy? Proszę powiedzieć czego komornik nie może jeszcze zabierać?

    1. Janina Gołębiecka

      Tak, komornik ma prawo zająć także premię w pracy, oraz wynagrodzenie za wysługę lat w zakładzie pracy. Pozdrawiam.

  2. Witam, mam zajęte konto bankowe przez komornika. Mam takie pytanie: Dostaję premie co 3 miesiące od tego samego pracodawcy, jest to suma od 350 zł do 450 zł czy komornik ma prawo mi ją zabrać? jeśli już wcześniej zabrał mi połowę wynagrodzenia za dany miesiąc i zostawia mi kwotę 1500 zł co miesiąc? dziękuję za pomoc z góry

  3. Pracuję w zakładzie usług komunalnych, księgowa wysyła moją całą nagrodę i wczasy pod gruszą komornikowi i mówi, że ma prawo, z mojej wypłaty też mi zabierają pieniądze a dokładnie 200 zł, nagroda 766 zł, wczasy od gruszą 800 zł i trzynasta pasja 1160 zł, a całe moje wynagrodzenie wynosi 1160 zł, potrzebuję rady czy księgowa ma prawo mi zabierać to wszystko… pozdrawiam…

Comments are closed.