Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela WZÓR

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? nieuznanie prawa do wypłaty odszkodowania czy też zaniżenie jego kwoty może stanowić podstawę odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, warto złożyć do firmy ubezpieczeniowej odpowiednie pismo z prośbą o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia (złożenie odwołania).

odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela-wzor-pdf-doc-wordJak sporządzić taki dokument? aby pismo zostało poważnie potraktowane, powinno spełniać nie tylko wymogi formalne, ale też i prawne. Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór odwołania, który pobierzesz w dalszej części artykułu!

Kiedy można złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

wazneUmowa ubezpieczenia to tak zwana umowa losowa. Wypłata odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową zależy więc od zaistnienia zdarzenia losowego, na przykład wypadku czy kradzieży. Po zaistnieniu takich okoliczności ubezpieczony powinien poinformować o ich wystąpieniu ubezpieczyciela, który jest zobligowany do spełnienia świadczenia określonego w umowie w ciągu 30 dni.

Zdarza się jednak, że firma ubezpieczeniowa odrzuca zgłoszenie wypłaty odszkodowania lub zaniża kwotę, jaką powinna wypłacić na przykład za zniszczony w wypadku samochód. W takich okolicznościach konsumentowi zawsze przysługuje prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wzór

odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela-wzor-pdf-doc-word

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wzór

Żaden ubezpieczyciel nie informuje o tym swojego klienta z uwagi na chęć zysku, tymczasem bardzo często już samo odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania może skutkować satysfakcjonującym rozwiązaniem sporu – bez konieczności przechodzenia przez kosztowny i długotrwały proces sądowy.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela termin

wazneIle czasu ma ubezpieczony na odwołanie od odszkodowania? Pod uwagę brany jest w tym przypadku termin przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, trwający z reguły 3 lata.

W przypadku szkody powstałej na skutek przestępstwa termin ten jest znacznie dłuższy i wynosi aż 20 lat, licząc od dnia, kiedy ubezpieczony dowiedział się o szkodzie.

Konsument ma więc dużo czasu na złożenie pisemnej reklamacji od wydanej decyzji. Nie warto jednak zwlekać – w końcu im szybciej pismo zostanie złożone, tym wcześniej firma będzie zmuszona je rozpatrzyć.

Ubezpieczyciel ma na to do 30 dni od dnia otrzymania odwołania, a w przypadku spraw bardziej skomplikowanych maksymalnie 60 dni. Poza tym zwłoka jest niewskazana również ze względu na możliwość zatarcia się pewnych śladów i dowodów, dlatego odwołanie najlepiej jest złożyć natychmiast po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji i załączników.

Należy podkreślić również, że obowiązującym terminem udzielenia odpowiedzi na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest 30 dni.

Jeśli zakład ubezpieczeń nie jest w stanie rozpatrzyć pisma przed upływem tego terminu, musi powiadomić o tym swojego klienta odpowiednim pismem, w którym znajdą się informacje na temat:

 • przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji,
 • przyczyny opóźnienia,
 • okoliczności, które wymagają ustalenia celem rozpatrzenia sprawy.

W przypadku, gdy firma ubezpieczeniowa nie poinformuje ubezpieczonego o przedłużeniu terminu rozpatrywania odwołania, można przyjąć, że sprawę rozpatrzono na korzyść klienta.

Jak napisać odwołanie do ubezpieczyciela?

wazneOdwołanie od decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania lub od wyznaczonej (zbyt niskiej) kwoty odszkodowania powinno zawierać podobne elementy. Pismo musi określać osobę ubezpieczonego i podmiot ubezpieczający, a także wskazywać na obowiązującą polisę ubezpieczeniową.

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela zawsze zawiera więc następujące informacje:

 • miejsce i datę sporządzenia pisma,
 • dane osoby ubezpieczonej, czyli imię, nazwisko i adres zamieszkania,
 • dane towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • numer polisy ubezpieczeniowej oraz numer szkody,
 • określenie żądanej kwoty i numeru konta bankowego do przelewu środków,
 • uzasadnienie, czyli opis decyzji, od której ubezpieczony się odwołuje oraz powody jej zakwestionowania,
 • numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania,
 • podpis osoby ubezpieczonej.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela musi przyjmować formę pisemną. Dokument można złożyć osobiście w oddziale zakładu ubezpieczeń lub przesłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jak uzasadnić odwołanie do ubezpieczyciela?

wazneDo umów ubezpieczeniowych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, dlatego zgodnie z artykułem 6: Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.”

Obowiązkiem osoby ubezpieczonej jest więc wskazanie, dlaczego odszkodowanie jest należne lub dlaczego jego kwota powinna być wyższa. W uzasadnieniu trzeba wskazać zatem istotne dla sprawy okoliczności.

Odwołanie od wyceny szkody OC może wskazywać na przykład pierwotną cenę, na jaką zakład ubezpieczeń wycenił samochód przy zakupie polisy. Warto podkreślić również, że nie zaistniały żadne okoliczności, jakie mogłyby wpłynąć na jej obniżenie.

Przy zaniżonej wycenie przedmiotu ubezpieczony powinien uwypuklić problem poprzez przywołanie analizy porównawczej cen rynkowych lub poprzez powołanie niezależnego rzeczoznawcy.

Do pisma należy dołączyć także dokumenty potwierdzające przytoczone argumenty. Mogą to być na przykład faktury za naprawę lub cenniki części zamiennych, a także ekspertyza rzeczoznawcy.

Odpowiedź na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

wazneOdwołanie od decyzji PZU czy innego zakładu ubezpieczeń może wywołać różne skutki. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowie na pismo w wyznaczonym terminie 30 lub maksymalnie 60 dni, odwołanie uznaje się za przyjęte i rozpatrzone zgodnie z wolą klienta.

Ubezpieczyciel może udzielić jednak również odpowiedzi odmownej. Co powinien zrobić wtedy ubezpieczony?

Wskazówki konsument uzyska w piśmie, jakie zakład ubezpieczeń wyśle do niego w ramach odpowiedzi na rozpatrzone odwołanie. W dokumencie powinno znaleźć się pouczenie o możliwościach dochodzenia swoich racji przez klienta. Ubezpieczony może więc:

 • wystąpić z odpowiednim wnioskiem o rozpatrzenie swojej sprawy do Rzecznika Finansowego,
 • skorzystać z sądu polubownego lub instytucji mediacji w celu rozwiązania sporu, o ile ubezpieczyciel przewiduje taką możliwość,
 • wystąpić na drogę sądową, czyli pozwać towarzystwo ubezpieczeniowe składając odpowiedni dokument do sądu powszechnego.

Warto zauważyć przy tym, że jedynie pomoc Rzecznika Finansowego będzie dla osoby ubezpieczonej bezpłatną formą dążenia do rozwiązania sporu. Aby skorzystać z jego wsparcia, należy sporządzić odpowiedni wniosek i dołączyć do niego dotychczasową korespondencję z ubezpieczycielem.

Podstawa prawna:

Przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

3 komentarzy w “Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela WZÓR”
 1. Muszę przyznać, że mi się udało odwołać decyzji ubezpieczyciela, mam dla was kilka wskazówek, które być może pomogą wam w batalii z zakładem ubezpieczeń, oto one:

  – odwołanie najlepiej sporządzić w wersji pisemnej!
  – nie bawić się w składanie odwołań drogą elektroniczną!
  – ubezpieczyciel na obowiązek udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni od otrzymania naszego pisma!
  – jeśli mimo odwołania zakład ubezpieczeń upiera się przy swojej decyzji, to można prosić o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego!
  – w odwołaniu zawsze trzeba podać polisy numer i numer decyzji (to ważniejsze dane niż imię i nazwisko)

  POWODZENIA!

  1. Grzegorz Szwaciński

   Witaj Sadda, generalnie roszczenie do ubezpieczyciela przedawnia się po 3 latach (art. 819 § 1 kc), a w przypadku gdy doszło do zdarzenia w wyniku czynu niedozwolonego – to na złożenie odwołania ma się nawet 10 lat. A kiedy np. szkoda powstała na skutek przestępstwa, to roszczenie takie przedawnia się dopiero po 20 latach.

Comments are closed.