Pismo do komornika o udzielenie informacji dotyczącej stanu zadłużenia

Dobry wieczór, jak sprawdzić zadłużenie u komornika? od 3 lat spłacam długi które kiedyś sobie narobiłam, nad wszystkim czuwa komornik, problem jest taki, że według moich obliczeń, dług powinien być już spłacony. Komornik w ogóle się nie odzywa i nie informuje o stanie zadłużenia, tylko ściąga pieniądze z wynagrodzenia.

Jaki wniosek mam złożyć, żeby sprawdzić stan zadłużenia u komornika? potrzebuje pismo o udzielenie informacji dotyczącej stanu zadłużenia lub coś w tym stylu – mam prawo do takiej informacji prawda?

Jeśli nic z tym nie zrobię, to komornik będzie potrącał mi z wynagrodzenia cholera wie jak długo… dziękuję z góry za odpowiedź, prowadzicie naprawdę fajny i pomocny blog! tak trzymać!


Witaj serdecznie, bardzo dziękujemy za miłe słowa. Jest nam ogromie miło, że są osoby, które doceniają naszą pracę i korzystają z naszych rad w drodze do uzyskania stabilności finansowej.

Odnosząc się jednak do problemu jaki podniosłaś, to na wstępie muszę napisać, że niestety kiedy dochodzi do egzekucji długów przez komornika sądowego, to koszty zobowiązania wzrastają i często dłużnik musi zapłacić naprawdę słono, by móc w końcu wyjść z długów.

Koszty postępowania egzekucyjnego

pismo-o-udzielenie-informacji-dotyczacej-stanu-zadłuzenia

W postępowaniu egzekucyjnym spłacie podlega bowiem nie tylko należność główna orzeczona przez sąd nakazem zapłaty, czy wyrokiem ale również odsetki, które liczone są każdego dnia aż co całkowitej spłaty długu.

W postępowaniu egzekucyjnym komornik pobiera również opłaty związane z prowadzonym postępowaniem.

Zatem jak widzisz, na oko trudno jest ocenić ile z należności głównej już zostało spłacone. Twoje wyliczenia mogą bowiem nie przewidywać dodatkowych kosztów, które generuje postępowanie egzekucyjne, dlatego wydaje ci się, że komornik powinien już dać ci spokój.

Prawo dłużnika do informacji w zakresie prowadzonej egzekucji

Jednak nie musisz cierpliwie czekać, aż komornik łaskawie powiadomi cię o zamknięciu postępowania na skutek całkowitej spłaty.

Masz prawo pytać komornika o stan zadłużenia, a także wnosić o udzielenie informacji w zakresie dokonywanych przez komornika potrąceń – w jaki sposób dzielone są kwoty potrącone z wynagrodzenia za pracę. Do tego celu posłuż się poniższym wnioskiem:

Wniosek do komornika o udzielenie informacji o aktualnym stanie zaległości

wzór-pisma-do-komornika-o-stan-zadłużenia

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości

Obecnie zasady naliczania kosztów egzekucyjnych określa ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 21 ustęp 1 niniejszej ustawy opłatę egzekucyjną za egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga wraz z egzekwowanym świadczeniem, proporcjonalnie do wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Ściągnięcie opłaty nie wymaga wydania postanowienia. Wysokość opłat ściągniętych i należnych komornik ustala odrębnym postanowieniem wydawanym nie rzadziej niż co roku, chyba że postępowanie trwa krócej.

W każdym postępowaniu komornik ustala wysokość opłat ściągniętych i należnych w postanowieniu o umorzeniu postępowania albo postanowieniu o zakończeniu postępowania w inny sposób.

Jak widzisz zgodnie z powyższą regulacją komornik nie rzadziej niż raz do roku powinien przesłać ci jako stronie postępowania postanowienie w przedmiocie ściągniętych i należnych opłat.

Wniosek do komornika o udzielenie wyjaśnień w sprawie

Ty piszesz jednak, że pomimo tego, że postępowanie komornicze trwa już trzeci rok nigdy nie dostałaś żadnej informacji od komornika w przedmiocie jego rozliczenia.

Myślę, że w takim razie zasadnym będzie wniosek do komornika o udzielenie informacji o stanie postępowanie egzekucyjnego, który zamieściłam powyżej.

Masz prawo wnosić o udzielenie informacji w przedmiocie pozostałej do ściągnięcia kwoty należności głównej, kosztów postępowania i zasady naliczania odsetek.

Prawo dłużnika do wglądu do akt egzekucyjnych

Dodatkowo posiadasz prawo do wglądu w akt komorniczych. Jeśli stawisz się w kancelarii komornika prowadzącego egzekucję i złożysz wniosek o wgląd do akt sprawy, powinny ci zostać udostępnione wszelkie dokumenty związane z prowadzonym przez komornika postępowaniem.

W aktach sprawy znajdują się również tzw. karty rozliczeniowe. Z nich dowiesz się o sposobie podziału wyegzekwowanych kwot oraz kwoty pozostałej do spłaty.

Na koniec dodam jeszcze, że jeśli na skutek uzyskanych informacji dojdziesz do wniosku, że w sprawie zostały popełnione błędy lub inne naruszenia, masz prawo złożyć skargę na czynność komornika przewidzianą w art. 767 kpc.

Poniżej zamieszczam dwa wzory pism:

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Podsumowując:

Jako strona postępowania egzekucyjnego masz prawo do informacji dotyczących całego postępowania. Uprawnienie do otrzymania wyjaśnień wynika wprost z przepisu art.763 kpc, zgodnie z którym komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy.

Posiadasz również prawo do wglądu do akt komorniczych oraz prawo do odpisów, kopii i fotokopii.

Jeżeli komornik odmówi udzielenia wyjaśnień, lub nie odpowie na twój pisemny wniosek masz prawo złożyć skargę na czynność komornika również w przedmiocie niewykonania przez komornika nałożonych na niego przez ustawodawcę obowiązków w postaci udzielenia wyjaśnień stornie, która o informacje te wnosi.

Wpis znaleziony dzięki frazom:

  • jak sprawdzić stan zadłużenia u komornika,
  • pismo o udzielenie informacji dotyczącej stanu zadłużenia,
  • wniosek o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości,
  • wniosek do komornika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego i stanie zadłużenia.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze