Skarga do PIP brak wynagrodzenia – WZÓR pobierz

Witam, jak napisać skargę do PIP na brak wynagrodzenia od pracodawcy? czy kontrola państwowej inspekcji pracy może coś pomóc? czy kontrola PIP z donosu to dobry pomysł?

Czy zgłoszenie do państwowej inspekcji pracy mogę wysłać anonimowo? czy na skardze muszą być moje dane? nie chcę kłopotów z pracodawcą więcej niż mam obecnie. No i załóżmy, że wpłynie skarga do PIP i co dalej będzie?


Skarga do inspekcji pracy o wypłacenie wynagrodzenia

skarga-do-pip-wzor-skargi

Jeśli chcesz odzyskać pieniądze od pracodawcy, to z pewnością musisz podjąć jakieś kroki. Jednym z nich i chyba najlepszym, będzie skarga do PIP na brak wynagrodzenia. Szczególnie jeśli takie sytuacje z pracodawcą przytrafiają Ci się notorycznie.

Skargę do PIP można złożyć, nawet jeśli pracodawca jedynie spóźnia się z wypłatą należnego wynagrodzenia.

Pytasz też, czy zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy możesz wysłać anonimowo, otóż nie! zgodnie z art. § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wynika, że skarga do PIP nie może być anonimowa.

§ 8. 1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Nie masz się jednak czego obawiać, ponieważ, pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, którzy przeprowadzą kontrolę u Twojego pracodawcy, zobowiązani będą przez prawo, aby nie ujawniać danych pracownika, który złożył skargę.

Pracodawca nawet nie dowie się, że kontrola PIP przeprowadzana jest na wniosek pracownika. Nadmienię jeszcze, że jeśli wyślesz anonimową skargę, która nie będzie zawierać Twoich danych osobowych, to Państwowa Inspekcja Pracy pozostawi skargę bez rozpoznania.

Poniżej zamieszczam wzór skargi, wystarczy ją pobrać, wydrukować i wypełnić:

Skarga do PIP brak wynagrodzenia wzór

Skarga-do-pip-brak-wynagrodzenia-wzor

Skarga do PIP brak wynagrodzenia wzór

Jak dostarczyć skargę?

Wypełnioną i podpisaną skargę można dostarczyć do PIP kilkoma sposobami, a więc:

  • skargę możesz zanieść osobiście,
  • skargę możesz wysłać listownie,
  • lub złożyć skargę ustnie do protokołu.

Z tych wszystkich opcji, skargę oczywiście najlepiej wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub udać się osobiście do placówki PIP.

Na jaki adres wysłać skargę? skargę należy wysłać na adres okręgowego inspektoratu pracy właściwego dla miejsca położenia zakładu pracy, w którym pracujesz. Jeśli więc pracodawca prowadzi firmę w Poznaniu, to skargę wysyłamy na adres Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

Warto wiedzieć, że właściwy inspektorat znajdziesz, wpisując w wyszukiwarce Google hasło: „okręgowy inspektorat pracy w”

skarga-na-pracodawce-do-pip

Nie wolno też zapomnieć o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PIP, ale my już się o to zatroszczyliśmy, wystarczy pobrać powyższy formularz skargi, wpisać potrzebne dane, podpisać go i gotowe!

Skarga do PIP i co dalej?

Inspekcja Pracy powinna rozpoznać skargę bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu miesiąca. Ponadto PIP ma obowiązek, aby powiadomić skarżącego o przebiegu i sposobie załatwienia skargi.

Po złożeniu skargi do PIP najczęściej dochodzi do czynności kontrolnych w siedzibie firmy (zakładzie pracy). Kontrolerzy będą starać się ustalić, czy pracodawca rzeczywiście łamie prawo.

Jeśli okaże się, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia lub wypłaca je z opóźnieniem, organy Państwowej Inspekcji Pracy nakażą usunięcie stwierdzonych uchybień w terminie np. 7 dni. Ponadto PIP może w pewnych sytuacjach nałożyć na pracodawcę mandat karny i pouczyć go o przestrzeganiu przepisów Kodeksu Pracy.

Oczywiście nie każda sprawa kończy się nałożeniem grzywny na pracodawcę, często są to jedynie ustne pouczenia i nakazanie pracodawcy stosowanie się do przepisów prawa.

Podsumowanie

W przypadku braku należnego wynagrodzenia najpierw należy wystosować pismo do pracodawcy o wypłatę zaległego wynagrodzenia za pracę, jeśli wezwanie nie przyniesie skutku, należy złożyć do Państwowej Inspekcji Pracy skargę na pracodawcę za brak wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Wystosowując pismo do pracodawcy, warto zawrzeć w piśmie klauzulę w której zagrozimy pracodawcy skierowanie sprawy do Sądu pracy, w przypadku niewypłacenia wynagrodzenia oraz powiadomienie Inspektora Pracy.

Przedmiotem skargi składanej do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) powinno być naruszanie przepisów prawa pracy przez pracodawcę, a dokładniej nieprzestrzeganie art. 85 Kodeksu pracy, który jasno mówi, że:

§ 1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.

§ 2. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Jednak powodem skargi do PIP może być naruszenie wszelkich innych praw pracowniczych przez pracodawcę, np. nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), czy też łamanie praw dotyczących stosunku pracy, łamanie praw kobiet, itd.

Wzór pisma, który może Ci się przydać:

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia

Wezwanie-do-zaplaty-wynagrodzenia

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia WZÓR

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,88 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze