Czy komornik może przyjść do pracy? do mojego pracodawcy?

Witam, u mnie komornik twierdzi, że był w domu, ale nie zastał nikogo i przyjdzie na kolejną wizytację, tym razem do pracy, a rzecz w tym, że byłam cały czas w domu i nie było komornika jak pisał… czy komornik może przyjść do mojego pracodawcy? do pracy?


Czy komornik może przyjść do pracy?

Witam, piszesz, że komornik prowadzi przeciwko tobie postępowanie egzekucyjne. Nie podajesz jednak więcej żadnych informacji. Dlatego spróbuje wyjaśnić ci w jaki sposób komornik prowadzi postępowanie w przedmiocie przymusowego ściągnięcia długu.

Powiem ci również o twoich prawach i obowiązkach, jako dłużnika. Mam jednak przypuszczenia, że osoba która się z tobą kontaktuje, to nie komornik sądowy lecz windykator prywatnej firmy – na działania firm windykacyjnych już wielokrotnie skarżyli się dłużnicy, mówiąc min. o zastraszaniu, nękaniu telefonami także w porze nocnej oraz wizytach w domu rosłych panów.

Postępowanie egzekucyjne – w jaki sposób komornik prowadzi egzekucję?

Tak, jak już pisaliśmy w odpowiedziach na zapytania innych użytkowników, kiedy wierzyciel złoży do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego ten posiada instrumenty prawne, z których może skorzystać by ściągnąć zadłużenie.

Komornik może min. prowadzić egzekucję z:

  • wynagrodzenia za pracę dłużnika
  • renty, emerytury dłużnika
  • rachunku bankowego, którego dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem
  • ruchomości, które stanowią własność dłużnika lub które pozostają w jego posiadaniu
  • nieruchomości dłużnika – na rozszerzony wniosek wierzyciela.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury komornik wysyła stosowną informację pracodawcy dłużnika lub do organu (ZUS, KRUS) który wypłaca świadczenie.

Od tego momentu dochodzi do zajęcia i na pracodawcy oraz na ogranie rentowym ciąży obowiązek wyliczenia, jaka kwota pozostaje w dyspozycji dłużnika a jaką należy przekazać organowi egzekucyjnemu.

Aby doszło do zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik nie musi zatem fatygować się do zakładu pracy dłużnika.

O egzekucji z wynagrodzenia za pracę mówi min. przepis art. 881 kpc, zgodnie z którym komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób.

Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy

Następnie w myśl § 3 niniejszego przepisu, komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

  • przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie
  • albo przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych. Komornik poucza zarazem pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania.

Podobnie dzieje się przy zajęciu rachunku bankowego

W tym przypadku komornik dokonuje zajęcia konta przesyłając informacje o zajęciu przy użyciu specjalnej aplikacji OGNIVO. Komornik nie musi wykonywać żadnych czynności terenowych i wystarczy mu dosłownie kilka minut by pozyskać informacje o tym w jakich bankach i ile rachunków dłużnik posiada.

Zajęcie ruchomości dłużnika, czyli kiedy komornik zapuka do drzwi dłużnika

Dokonanie zajęcia ruchomości jest praktycznie prócz egzekucji z nieruchomości jedynym działaniem komornika wymagającym od niego prac terenowych.

W myśl art. 845 kpc do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję.

Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie.

Zatem, by doszło do zajęcia ruchomości, komornik musi udać się w miejsce zamieszkania dłużnika. Zajęcie może odbyć się również pod nieobecność dłużnika, jednak po stronie komornika leży obowiązek poinformowania o powyższym dłużnika.

Obowiązki dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego

Organ prowadzący postępowanie może wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji (tak art. 801 kpc).

W przypadku, kiedy podjęte przez komornika działania nie prowadzą do wyegzekwowania świadczenia może on zażądać od dłużnika złożenia wyjaśnień co do stanu posiadanego majątku.

W tym przypadku komornik doręcza dłużnikowi stosowne zawiadomienie. Bezczynność dłużnika może prowadzić do zaangażowania w postępowanie również Policji – o czym mówią min. przepis art. 916 kpc.

Odnosząc się zatem bezpośrednio już do twojego pytania muszę napisać, że jeszcze nigdy w swojej praktyce nie spotkałam się z przypadkiem, kiedy komornik „odwiedza” dłużnika w pracy.

Być może twoją sprawą zajmuje się firma windykacyjna i rozmowa o której piszesz, była rozmową nie z komornikiem a z windykatorem jakiejś prywatnej spółki.

Niemniej jednak przyjmując, że jest to komornik, skoro podjął takie działania i tak bardzo zależy mu na spotkaniu się z tobą, musiałaś zaniedbać obowiązków, które spoczywają na tobie, jako stronie postępowania.

Radzę zatem nie czekać, aż sprawa dalej się rozwinie i komornik rzeczywiście odwiedzi cię w pracy, lecz udać się do kancelarii komorniczej i tam złożyć stosowne oświadczenia.

Prawdopodobnie komornik już dokonał zajęcia twojego wynagrodzenia za pracę– może to zrobić bez twojego udziału i twojej zgody – więc nie masz potrzeby by się przed nim ukrywać. Pamiętaj, że komornik to też człowiek, z którym możesz starać się porozumieć.

Podsumowanie

Czy komornik może przyjść do pracy? teoretycznie może, ale nikt nigdy z takim postępowaniem komornika się nie spotkał. Komornik w miejscu pracy to raczej mit, bo tak jak pisałam, komornik zajmuje wynagrodzenie dłużnika wysyłając do jego pracodawcy list, w którym to komornik nakazuje aby przesyłać mu odpowiednią wyliczoną przez pracodawcę część wynagrodzenia dłużnika.

Komornik nie odwiedza dłużnika w pracy, bo nie ma naprawdę takiej potrzeby… cała procedura egzekucji z wynagrodzenia odbywa się listownie. Życzę powodzenia i mam nadzieje, że uda ci się pomyślnie wyjść z całej tej sprawy!

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Artykuły, które musisz przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Czy komornik może przyjść do pracy? do mojego pracodawcy?”
  1. Witam. Potrzebuję porady w zakresie prawa pracy. Mam spór z byłym pracodawcą o wypłatę należnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Obecnie po rozwiązaniu umowy pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia na poziomie 9 tys zł, w tym jest wynagrodzenie podstawowe oraz diety i ryczałty. Potrzebuję porady jakie kroki powinienem podjąć by odzyskać należne wynagrodzenie. Dziękuję.

  2. Witam, proszę o pomoc w mojej sprawie. Moje zadłużenie trafiło do komornika i mam pytanie czy komornik miał prawo wysłać pismo informujące o moim zadłużeniu do byłego pracodawcy? nie pracuję w tym zakładzie pracy od 3 lat. Sprawa, którą prowadzi komornik już kiedyś była prowadzona i wtedy w tej firmie pracowałam, stąd pewnie dane u komornika byłego pracodawcy. Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Aneta.

Comments are closed.