Wzór skargi do PIP o niewypłacenie wynagrodzenia

wzor-skargi-do-pip-o-niewyplacenie-wynagrodzenia-pdf-docJak napisać skargę do Państwowej Inspekcji Pracy na brak wynagrodzenia? jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia za pracę lub ciągle robi to z opóźnieniem, pracownik ma możliwość złożenia pisemnej skargi do PIP, czyli Państwowej Inspekcji Pracy.

Na skutek takiego donosu, pracownicy PIP przeprowadzą w zakładzie pracy kontrolę, jednak pracownik nie musi obawiać się ujawnienia jej przyczyny – co więcej, urzędnicy nie mogą wyjawić pracodawcy danych osobowych pracownika, który złożył skargę.

Wstęp

skarga-do-pip-brak-wynagrodzeniaObowiązek wypłaty wynagrodzenia pracownikowi wynika z zawartej z nim umowy, ale także z przepisów prawa pracy (art. 85 Kodeksu pracy), a brak wypłaty wynagrodzenia za pracę stanowi naruszenie prawa, o czym jasno wyraził się Sąd Najwyższy z dnia 4 kwietnia 2000 roku w sprawie I PKN 516/99, w uzasadnieniu orzeczenia wskazano, iż:

Pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia

Jeśli Twój pracodawca nie wypłaca Ci pensji, najpierw wystosuj do niego pisemne:

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia

Wezwanie-do-zaplaty-wynagrodzenia

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia WZÓR

a gdy pismo to nie przyniesie skutku, złóż skargę do PIP, jej wzór pobierzesz poniżej:

Skarga do PIP brak wynagrodzenia – wzór

Skarga-do-pip-brak-wynagrodzenia-wzor

Skarga do PIP brak wynagrodzenia wzór

Kiedy warto złożyć skargę do PIP i jak to zrobić?

skarga-do-pip-brak-wynagrodzeniaPracownik, który nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę na czas – często czuje się bezradny. Tymczasem zarówno w przypadku notorycznych opóźnień w wypłacaniu wynagrodzenia, jak i w sytuacji, kiedy zdarza się to po raz pierwszy, osoba zatrudniona ma prawo złożyć pisemną skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, której skutkiem będzie przeprowadzenie w zakładzie pracy kontroli PIP.

Należy wiedzieć, że skarga do PIP brak wynagrodzenia za pracę musi być skargą imienną.

Zgodnie z artykułem 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8  stycznia 2002 roku, w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skarga złożona do Państwowej Inspekcji Pracy nie może być anonimowa – pisma tego typu pozostawiane są bowiem bez rozpatrzenia.

Konieczność podpisania się na takim donosie nie oznacza jednak, że pracownik składający skargę wejdzie tym samym na „wojenną ścieżkę” z pracodawcą. Jego dane osobowe są chronione, a urzędnicy przeprowadzający kontrolę w firmie nie mogą poinformować jej właściciela o tym, kto złożył na niego donos.

Jak zgłosić brak wynagrodzenia do PIP?

skarga-do-pip-brak-wynagrodzeniaSkarga do PIP brak wynagrodzenia za pracę może zostać złożona ustnie do protokołu w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy. Prościej jednak jest sporządzić ją w formie pisemnej, a następnie dostarczyć do PIP lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do najbliższej  placówki.

Zgłoszenie braku wynagrodzenia za pracę do PIP należy wysłać na adres okręgowego inspektoratu pracy, obejmującego obszar, na którym znajduje się dany zakład pracy.

Ile czasu ma PIP na rozpatrzenie skargi?

skarga-do-pip-brak-wynagrodzeniaImienna skarga do PIP brak wynagrodzenia powinna zostać rozpatrzona niezwłocznie, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia jej złożenia. Inspekcja pracy powiadamia osobę składającą donos o sposobie i przebiegu załatwienia sprawy, stąd pracownik zawsze dowiaduje się wcześniej o planowanej kontroli.

Jej celem jest natomiast ustalenie, czy pracodawca faktycznie złamał prawo, nie wypłacając wynagrodzeń pracownikom.

Jeżeli urzędnicy wykryją, że taka sytuacja ma miejsce (lub że wypłaty wynagrodzenia za pracę odbywają się z opóźnieniem), to PIP wezwie pracodawcę do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie.

Jakie inne konsekwencje ma pisemna skarga do Państwowej Inspekcji Pracy? Pracodawca poza wezwaniem do usunięcia uchybień, czyli do wypłaty wynagrodzeń pracownikom, zostanie także pouczony o obowiązku przestrzegania przepisów Prawa Pracy. Może otrzymać również mandat karny.

Czy warto składać skargę do PIP?

skarga-do-pip-brak-wynagrodzeniaSkarga do Inspekcji Pracy nie musi być traktowana jako ostateczność, choć nie warto też decydować się na jej złożenie zbyt pochopnie. Jeśli pracodawca sporadycznie spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia, a opóźnienie trwa krótko i nie jest dla osoby zatrudnionej szczególnie uciążliwe, nie powinna ona zanadto spieszyć się z donosem.

Jeżeli jednak pracownik nie otrzymuje wypłaty od dłuższego czasu, opóźnienia z wypłatą zdarzają się notorycznie, a prośby o wypłatę kończą się jedynie obietnicami ze strony przełożonego – z donosem nie warto zwlekać.

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy to proste pismo, które pomaga odzyskać ciężko zarobione pieniądze. Poza tym, chociaż złożenie takiego dokumentu wymaga podania własnych danych personalnych, to nie grozi ujawnieniem ich pracodawcy, stąd pracownik nie powinien doświadczyć z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.

Co powinna zawierać skarga na pracodawcę do PIP?

skarga-do-pip-brak-wynagrodzeniaSporządzając donos na pracodawcę, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór skargi do PIP o niewypłacenie wynagrodzenia.

Druk uwzględnia bowiem wszelkie niezbędne w tego typu piśmie informacje, w tym przede wszystkim datę i miejsce sporządzenia donosu, dane okręgowego inspektoratu pracy, dane personalne pracownika oraz dane przedsiębiorstwa (lub konkretnego pracodawcy), którego dotyczy skarga.

Wzór skargi do PIP na brak wynagrodzenia za pracę zawiera także niezbędną klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podkreślamy jednak, że dane te nie mają prawa ujrzeć światła dziennego, ponieważ ich administratorem będzie wyłącznie okręgowy inspektorat pracy, do którego wysłane zostanie pismo.

Najobszerniejszą częścią skargi jest natomiast jej opis, w którym pracownik może odnieść się nie tylko do opóźnień czy braku wypłaty wynagrodzenia, ale także do innych przykładów łamania prawa pracy przez pracodawcę.

PIP zajmuje się również:

 • nieprawidłowo wyliczonymi wynagrodzeniami, na przykład za pracę w dni wolne ustawowo czy za nadgodziny,
 • przekraczaniem norm czasu pracy,
 • nieprawidłowościami związanymi z urlopem, np. odmową udzielenia urlopu bez podania przyczyny,
 • brakiem zapewnienia warunków BHP, np. brakiem odzieży roboczej czy ochronnej,
 • brakiem odpowiedniej umowy,
 • łamaniem praw kobiet, zwłaszcza praw kobiet ciężarnych,
 • mobbingiem,
 • niewypłacaniem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • fałszowaniem ewidencji czasu pracy,
 • nieprawidłowym ustalaniem wymiaru urlopu wypoczynkowego,
 • brakiem szkoleń BHP czy badań lekarskich,
 • błędami w wydawanych świadectwach pracy.

Załączniki do skargi – jako dodatek

Skarga do PIP może zostać uzupełniona załącznikami (ale nie musi) które będą pełniły dowód, potwierdzający oświadczenie pracownika. Może to być na przykład kserokopia umowy o pracę, wyciąg z konta bankowego, wydruki korespondencji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Wszystkie te druki powinny potwierdzać, że przełożony nie dokonywał przelewów pensji na czas lub że wypłacał kwoty mniejsze, niż obliguje go do tego zawarta z pracownikiem umowa.

Warto pamiętać również, że zanim PIP dokona kontroli w zakładzie pracy, może wezwać pracownika składającego donos do złożenia dodatkowych wyjaśnień. W takim przypadku osoba zatrudniona zostanie poproszona o stawienie się w oddziale Państwowej Inspekcji Pracy.

Podsumowanie

Powodem skargi do PIP może być naruszenie jakichkolwiek praw pracowniczych (nie tylko brak wynagrodzenia), a więc np. łamanie praw stosunku pracy, łamanie zasad i przepisów BHP, itd.

Powiadamiając inspekcję pracy, koniecznie należy przedstawić uzasadnienie skargi, a także w miarę możliwości udowodnić zarzuty przedstawione w uzasadnieniu.

Podstawa prawna:

Art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz.589):

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione odpowiednio do:

7) nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Wzór skargi do PIP o niewypłacenie wynagrodzenia”
 1. Do państwowej inspekcji pracy skargę na pracodawcę złożyłem 3 tygodnie temu, dziś dostałem przelew na konto z zaległym wynagrodzeniem, państwowej inspekcji pracy IP nie kontaktowała się ze mną, jest tylko przelew zaległej kwoty wynagrodzenia – nic więcej i aż tyle! :) nie wiem, czy to skarga podziałała, czy to zbieg okoliczności? niemniej jednak dziękuję bardzo za pomoc! ciekawi mnie czy inspekcja pracy za tym stoi? rozważałem nawet iść do sądu pracy… na szczęście nie muszę…………….

Comments are closed.