Witam, moja żona ma 80 tys dług w urzędzie skarbowym. Żona prowadziła działalność gospodarczą 4 lata temu, dzisiaj nie pracuje, ja mam prace na umowę zlecenie i myślimy wyjechać za granice. Rodzina nam chce pożyczyć 40 tys, czy urząd skarbowy może nam resztę długu umorzyć?


Jak umorzyć dług w Urzędzie Skarbowym?

Urząd Skarbowy ma dość szerokie spektrum możliwości, którymi może żonglować, kiedy dłużnik zgłosi się do Urzędu o umorzenie długu podatkowego. Urząd Skarbowy może bowiem:

  • umorzyć dług częściowo lub całkowicie,
  • odroczyć spłatę zadłużenia,
  • lub rozłożyć dług na raty.

Aby móc starać się o umorzenie dług w Urzędzie Skarbowym, dłużnik musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim ważną rolę zagra tutaj prawdziwość uzasadnienia, dlaczego i z jakich powodów powstał dług w Urzędzie Skarbowym, a także dokładne udokumentowanie kluczowych faktów, które miały wpływ na Waszą sytuację finansową.

Ważna jest też wysokość długu podatkowego, nawet osoby pracujące nie są skreślane z listy starających się o umorzenie długu w Urzędzie Skarbowym. Kluczowy w takich sytuacjach będzie stosunek dochodów do ogólnego zadłużenia względem US.

Jeśli po analizie jaką wykona US wyjdzie, że dłużnik mimo swoich dochodów nie będzie w stanie utrzymać rodziny, a przy tym spłacać dług wobec Urzędu Skarbowego, to US zapewne przychyli się do prośby dłużnika.

Ważne jest, aby dołączyć do wniosku o umorzenie długu stosowne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, a także jego wysokość, nie obędzie się także od kilku miesięcznych wyciągów z konta bankowego, nie dołączenie ich będzie podejrzane w oczach analityka z Urzędu Skarbowego, więc lepiej nie wystawiać się na jakiekolwiek podejrzenia, tylko od razu wyciągi z banku dołączyć do wniosku o umorzenie zadłużenia.

Co warto jeszcze wspomnieć, to fakt, że jeśli osoba prawna lub przedsiębiorca będzie starać się o umorzenie zadłużenia w US, to Skarbówka wymaga, aby dołączyć wtedy oświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis lub pomocy publicznej.

Urząd Skarbowy może jeszcze wymagać oświadczenie o posiadanym przez dłużnika majątku, przydać się także może aktualne sprawozdanie finansowe, żeby US mógł ustalić obecną kondycję finansową zadłużonej firmy.

Jerzy, zauważ proszę, że te ostatnie akapity Was się nie tyczą, wspomniałam tylko o tym, aby osoby jeszcze prowadzące swoje firmy, wiedziały o fakcie, że wymagane będą od nich dodatkowe dokumenty.

Co Urząd Skarbowy bierze pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o umorzenie zadłużenia podatkowego? Generalnie US rozpatruje całokształt działalności dłużnika, oraz jego obecną sytuację finansową i życiową, Urząd Skarbowym weźmie zatem pod uwagę:

  • warunki finansowe,
  • ilość domowników na utrzymaniu,
  • osobistą sytuację całej rodziny.

Podsumowując, umorzenie zadłużenia w US jest możliwe, musicie po prostu zacząć działać i kompletować jak najwięcej dokumentów, którymi należy się podeprzeć przy staraniach o umorzenie długu. Pamiętaj, aby dołączyć do wniosku przynajmniej:

  1. Zaświadczenie o zarobkach.
  2. Zaświadczenie o dochodach małżonka (jeśli pracuje).
  3. Deklarację PIT.
  4. Wszelkie dokumenty potwierdzające ciężką sytuację finansową (np. wyciągi z konta, rachunki, opłaty za leczenie)

Odmowa z Urzędu Skarbowego u umorzeniu zadłużenia

Pamiętajcie, że jeśli otrzymacie odmowę z Urzędu Skarbowego, to przysługuje Wam jeszcze odwołanie się od decyzji US do izby skarbowej. Sądy administracyjne często powtarzają, że jeśli chodzi o umorzenie zaległości podatkowych, przy odmowie US nie obowiązuje zasada powagi rzeczy osądzonej.

Znaczy to nie mniej nie więcej, jak to, że jeśli US odmówił Wam umorzenia zaległości podatkowej, a Wasza sytuacja życiowa międzyczasie ulegnie jeszcze większemu pogorszeniu, macie prawo ponownie złożyć wniosek o umorzenie zadłużenia podatkowego! Trzymam za Was kciuki bardzo mocno!

Artykuły, które także powinnaś przeczytać: