Upoważnienie do wystawiania faktur wzór

Jak napisać upoważnienie do wystawiania faktur? faktura VAT jest dokumentem, który potwierdza dokonanie transakcji – sprzedaż produktu czy wykonanie usługi. Wystawienie faktury VAT (lub rachunku) jest obowiązkowe, a sam dokument musi zawierać określone elementy, w tym wartość transakcji, stawkę i kwotę podatku oraz dane stron. Nie ma na nim jednak obowiązku umieszczania danych osoby wystawiającej dokument.

Wstęp

upowaznienie-do-wystawiania-faktur-wzor-pdf-docCzy potrzebne jest więc upoważnienie do wystawiania faktur? a jeśli tak, to jak sporządzić takie pismo? upoważnienie do wystawienia faktury pod nieobecność szefa bądź przełożonego jest jak najbardziej wymagane. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór upoważnienia, które pobierzesz poniżej:

Upoważnienie do wystawiania faktur wzór

upowaznienie-do-wystawiania-faktur-wzor-pdf-doc

Upoważnienie do wystawiania faktur wzór

Wystawianie a podpisywanie faktur

Warto pamiętać, że obowiązek wystawienia faktury VAT – sporządzenia i wydania faktury – to nie to samo, co podpisanie wystawionej już faktury. Obecnie nie ma obowiązku podpisywania faktur VAT ani przez sprzedawcę, ani przez nabywcę towaru lub usługi.

Nie oznacza to, że strony nie mogą podpisywać faktur, ale nie muszą tego robić. Faktura bez podpisu nadal jest ważna.

O obowiązku wystawienia faktury VAT mówi natomiast między innymi z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Zgodnie z nim podatnicy, czyli:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (bez względu na cel lub rezultat takiej działalności), 

są obowiązani wystawić fakturę zawierającą datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, a także stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, czyli kupującego i sprzedającego lub usługodawcy i usługobiorcy.

 

Czy upoważnienie do wystawiania faktur jest potrzebne?

Dzisiaj coraz częściej na fakturach brakuje danych osoby wystawiającej dokument. Elementy, które muszą znaleźć się na dokumencie, określa art. 106e ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią, faktura nie musi zawierać informacji na temat osoby wystawiającej dokument.

Teoretycznie więc fakturę mógłby wystawić każdy pracownik. Jednak w praktyce – z punktu widzenia zarządzania firmą – jest to niedopuszczalne, dlatego przyjmuje się, że pracownikom należy wystawiać upoważnienie do wystawiania faktur.

Firmy często wystawiają upoważnienia do sporządzania faktur jednemu lub kilku pracownikom, aby zdjąć nieco obowiązków z głównego podatnika. Czasami jest to działanie wręcz systemowe – upoważnienie do wystawiania faktur VAT otrzymuje każdy pracownik wyższego szczebla.

Poza lepszym podziałem obowiązków w przedsiębiorstwie, upoważnienie do podpisywania faktur niesie za sobą również inne korzyści. Pozwala wyeliminować nieprawidłowości związane z przyjmowaniem i wydawaniem dokumentów, a także minimalizuje ryzyko powstawania pomyłek w dokumentacji.

Łatwiej jest też ewentualne błędy w dokumentach wykryć i dokonać ich korekty. 

Upoważnienie do wystawiania faktur warto wystawić zwłaszcza w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie może okazać się bardzo korzystne w przypadku choroby lub innej absencji przedsiębiorcy.

Dobrym pomysłem jest na przykład upoważnienie żony do wystawiania faktur. Osobą upoważnioną nie musi być jednak członek rodziny – może to być także księgowa. 

 

Jak upoważnić kogoś do wystawiania faktur?

W celu sporządzenia prawidłowego dokumentu upoważnienia warto wykorzystać gotowy wzór upoważnienia do wystawiania faktur, który uwzględnia wszystkie niezbędne elementy takiego dokumentu.

Upoważnienie powinno informować bowiem o zakresie obowiązków związanych z wystawianiem faktur. W piśmie muszą znaleźć się dane osoby upoważnionej i informacje o upływie ważności/możliwości odwołania upoważnienia. Dokument należy też koniecznie umieścić w aktach osobowych pracownika. 

Sporządzając upoważnienie do wystawiania faktur, należy umieścić w nim istotne dane osobowe osoby upoważnionej, z uwagi na fakt, że czynność wystawiania faktur VAT niesie za sobą dużą odpowiedzialność.

Pracownika nie można zmusić do wystawiania faktur w imieniu przedsiębiorcy. Obie strony, zgodnie z przepisami, odpowiadają bowiem za prawidłowość sporządzenia takiego dokumentu – w szczególności ponoszą odpowiedzialność karną skarbową. 

Z jednej strony upoważnienie do wystawiania faktur jest więc dla pracownika dodatkowym ciężarem, ponieważ zwiększa jego odpowiedzialność za wykonywane czynności służbowe, z drugiej zaś strony stanowi formę uznania i wyraz zaufania pracodawcy do pracownika. 

 

Inny sposób na upoważnienie kogoś do wystawiania faktur VAT

Pisemne upoważnienie do wystawiania faktur VAT w formie osobnego dokumentu nie zawsze jest niezbędne. Pracodawca może bowiem zawrzeć odpowiednie zapisy już w umowie zawieranej z pracownikiem. 

Bardzo często osobą upoważnioną do wystawiania faktur w imieniu podatnika jest też księgowa. Również w tym przypadku nie zawsze trzeba sporządzać dla niej osobne upoważnienie. Można zawrzeć odpowiednie zapisy w umowie zawieranej z biurem rachunkowym.

Nadal potrzebne będzie jednak dodatkowe pełnomocnictwo, sporządzone w zwykłej formie pisemnej. Ze względu na wagę faktur VAT – zwłaszcza jeśli opiewają na wysokie kwoty – należy rozważyć również formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze