Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy WZÓR

Jak napisać wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy? Mało kto zdaje sobie sprawę, że czekanie na rozprawę sądową, ma duży wpływ na jej ostateczny termin. Możliwe jest bowiem zarówno odroczenie terminu rozprawy, jak i wyznaczenie czy przyspieszenie tego terminu. W każdym przypadku konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku. Pismo okaże się przydatne również wtedy, kiedy zainteresowany nie będzie mógł stawić się w sądzie w wyznaczonym terminie. 

Wstęp

wniosek-o-przyspieszenie-terminu-rozprawy-wzor-pdf-docAby ułatwić Ci sporządzenie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej. Wniosek spełnia wszystkie formalne wymagania stawiane pismom procesowym, a w jego treści zawarto wszelkie niezbędne elementy i informacje, dzięki którym sąd sprawnie odniesie się do Twojej prośby. Wzór wniosku pobierzesz poniżej:

Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy – wzór

wniosek-o-przyspieszenie-terminu-rozprawy-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy – wzór

Kiedy warto złożyć wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy?

Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy będzie dobrym rozwiązaniem w przypadku, kiedy jednej ze stron zależy na szybszym zakończeniu sprawy.

Może to być uwarunkowane stresem związanym z oczekiwaniem na zakończenie postępowania, chęcią wyjazdu czy innymi okolicznościami, które nie pozwalają czekać na wyznaczony termin rozprawy. 

Warto wiedzieć również, że możliwe jest także odroczenie terminu rozprawy. Będzie to uzasadniona decyzja, jeśli strona potrzebuje większej ilości czasu, aby przygotować się do procesu.

W niektórych sytuacjach trudno jest ustalić, co będzie korzystniejszym rozwiązaniem – przyspieszenie czy odroczenie terminu rozprawy. Czasami najlepszą opcją okazuje się złożenie wniosku o wyznaczenie konkretnego terminu rozprawy

Wyznaczenie terminu wcześniejszego pozwoli zaoszczędzić i czas, i pieniądze, dlatego o złożeniu stosownego wniosku warto pomyśleć w szczególności wtedy, kiedy:

 • strony zawarły już między sobą ugodę sądową,
 • w sprawie bierze udział doświadczony adwokat,
 • strona pozwana uznała powództwo.

 

Ustawowe terminy rozpraw sądowych

Dlaczego wniosek o przyspieszenie rozprawy to dobre rozwiązanie? Złożenie takiego pisma nic nie kosztuje, a pozwala faktycznie przyspieszyć termin rozprawy i zaoszczędzić tym samym sporo pieniędzy.

Należy wiedzieć bowiem, że ustawowe określenie czasu, w jakim sąd powinien dokonać danej czynności – jest wyjątkiem, a nie zasadą. W większości przypadków, w odniesieniu do pracy sądów mówimy o terminach instrukcyjnych, których przekroczenie nie powoduje żadnych faktycznych ani prawnych skutków. 

Ustawodawca przewiduje określone terminy do rozpatrywania tylko niektórych wniosków, w tym:

 • wniosku o zabezpieczenie – należy rozpatrywać go niezwłocznie, nie później niż w ciągu tygodnia, 
 • wniosku o uzasadnienie wyroku – w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku,
 • wniosków dotyczących prawa pracy – termin powinien być wyznaczony tak, aby od daty zakończenia czynności wyjaśniających do rozprawy nie minęło więcej niż dwa tygodnie. 

Strony postępowania nie są jednak pozostawione bez żadnego wpływu na termin postępowania. Nie mogą, co prawda, zmusić sądu to określonego działania, ale mają prawo żądać rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki.

Możliwe jest zatem złożenie skargi na przewlekłość lub wniesienie wniosku o przyspieszenie rozprawy. 

Prośba o przyspieszenie terminu rozprawy powinna zostać rozpatrzona pozytywnie, jeśli sąd uzna, że sprawa jest na tyle pilna, iż jej przewlekłość doprowadzi do powstania strat psychicznych lub materialnych. 

 

Przyspieszenie postępowania a orzecznictwo

Warto podkreślić, że sądy są do pewnego stopnia związane w zakresie terminowości podejmowanych czynności. Wpływ na ich działanie ma między innymi orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Zgodnie z dominującą linią orzeczniczą, sąd prowadzący sprawę musi zostać zdyscyplinowany, jeśli w prowadzonym przez niego postępowaniu dochodzi do przewlekłości. 

Aby stwierdzić, czy w danej sprawie do owej przewlekłości postępowania doszło, należy ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia, uwzględniając:

 • charakter sprawy,
 • stopień faktycznej i prawnej zawiłości sprawy,
 • znaczenie sprawy dla strony, która wniosła skargę,
 • zachowanie się stron, a zwłaszcza strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

Należy wiedzieć również, że rażąca przewlekłość może skutkować dla sędziego przewodniczącego sprawie odpowiedzialnością dyscyplinarną, a nawet karą finansową. 

Czy sąd ma obowiązek przyspieszenia terminu rozprawy na wniosek?

Wniosek o przyspieszenie rozprawy sądowej traktowany jest jako wniosek o podjęcie czynności, które sąd powinien przedsięwziąć z urzędu. Obowiązkiem sądu jest przy tym takie prowadzenie postępowania, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.

Sąd nie ma jednak obowiązku wyznaczenia rozprawy w takim terminie, o który wnosi wnioskodawca. 

Jedynym obowiązkiem sądu jest unikanie odwlekania wyznaczenia terminu rozprawy bez uzasadnienia. Takim uzasadnieniem może być natomiast duża ilość rozpatrywanych jednocześnie pozwów. 

Prośba o przyspieszenie rozprawy w sądzie może zostać rozpatrzona pozytywnie, jeśli ze zgromadzonego materiału dowodowego, prezentowanych stanowisk i oświadczeń stron wynika, że sprawa zakończy się na pierwszym posiedzeniu. 

Przesłankami do przyspieszenia terminu rozprawy mogą być następujące okoliczności:

 • możliwość zawarcia ugody,
 • możliwość zakończenia sprawy podczas jednego posiedzenia,
 • konieczność wcześniejszego rozpoznania sprawy ze względu na uzasadnioną nieobecność jednej ze stron – wyjazd zagraniczny czy podjęcie długotrwałego leczenia. 

 

Jak sporządzić wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy?

Darmowy wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy to rozwiązanie idealne dla strony pragnącej szybciej zakończyć sprawę, bez narażania się na dodatkowe koszty. Taki dokument musi zawierać niezbędne dane formalne, takie jak oznaczenie stron postępowania czy sygnatury akt sprawy.

Sporządzenie właściwego pisma będzie łatwiejsze w oparciu o wzór wniosku o przyspieszenie terminu rozprawy, który wystarczy wydrukować, wypełnić i podpisać. 

Istotnym elementem takiego wniosku jest jego uzasadnienie. Przyspieszenie rozpoznania sprawy sądowej możliwe będzie w przypadku, kiedy wnioskodawca powoła się na:

 • fakt uznania powództwa przez stronę pozwaną,
 • przygotowanie odpowiedzi na pozew i zajęcie stanowiska w przedmiocie roszczenia powoda,
 • fakt zawarcia ugody sądowej,
 • przygotowanie solidnego pozwu i zawarcie w nim wszelkich wniosków dowodowych, 

…czyli na czynniki, które sugerują, że sprawa rozwiąże się na jednym posiedzeniu. 

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze