Wniosek o zamontowanie / zdjęcie podzielników ciepła wzór

Jak napisać wniosek o zamontowanie lub zdjęcie podzielników ciepła? Jeśli w lokalach budynku wielorodzinnego nie da się zamontować ciepłomierzy, administratorzy mają obowiązek instalacji podzielników ciepła. Właściciele mieszkań mogą wnioskować o ich założenie lub wręcz przeciwnie – dążyć do ich usunięcia, choć wtedy naliczanie kosztów zużycia ciepła może okazać się jeszcze bardziej niekorzystne. Podzielniki na kaloryferach nie są więc obligatoryjne, ale warto dobrze zastanowić się, czy nie chcemy z nich korzystać.

Wstęp

Aby wniosek o usunięcie lub zamontowanie podzielników ciepła wywołał oczekiwane skutki, musi spełniać kilka formalnych wymagań. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowe do wypełnienia wzory pism, które pobierzesz poniżej:

Wniosek o zamontowanie podzielników ciepła wzór

wniosek-o-zamontowanie-podzielnikow-ciepla-wzor-pdf-doc

Wniosek o zamontowanie podzielników ciepła wzór

Wniosek o zdjęcie podzielników ciepła wzór

wniosek-o-zdjecie-podzielnikow-ciepla-wzor-pdf-doc

Wniosek o zdjęcie podzielników ciepła wzór

Czym jest podzielnik ciepła?

Podzielniki ciepła to specjalne urządzenia, które montuje się na grzejnikach mieszkania. Wyróżniamy podzielniki cieczowe i elektroniczne. Podzielniki cieczowe wyglądają jak termometr z dwoma rurkami, wypełnionymi heksanolem lub benzoesanem metylu. Ciecze te pod wpływem ciepła grzejnika powoli odparowują, dzięki czemu jedna z nich wskazuje zużycie ciepła z poprzedniego, a druga z bieżącego roku. 

Podzielniki elektroniczne wyglądają jak budzik zespolony z telefonem komórkowym.

Są dokładniejsze niż modele cieczowe. Korzystają z czujników, które mierzą temperaturę grzejnika, z czujników mierzących temperaturę w pomieszczeniu oraz z zegara elektronicznego. Podstawę do naliczenia zużycia ciepła stanowi przy nich różnica temperatury powierzchni grzejnika i pomieszczenia. 

Po co są podzielniki ciepła?

wniosek-o-zdjecie-podzielnikow-ciepla-wzor-pdf-docPodzielniki ciepła służą – w teorii – do sprawiedliwego podziału ciepła zużytego przez wszystkich użytkowników budynku. Stosuje się je wtedy, gdy nie ma możliwości montażu indywidualnych ciepłomierzy w każdym z lokali (jest to możliwe tylko wtedy, kiedy wszystkie zostały wyposażone w osobną sieć rur połączonych z grzejnikami i instalacją c.o. w budynku).

Czy podzielniki ciepła są obowiązkowe? Grzejniki, jak i cała instalacja centralnego ogrzewania, stanowią część wspólną budynku. Administratorzy mają obowiązek instalowania podzielników ciepła, natomiast mieszkańcy, którzy nie zgodzą się na ich montaż, mogą zostać obciążeni dopłatami do ogrzewania.

Rozliczeń lokali nieopomiarowanych dokonuje się bowiem najczęściej w oparciu o takie zużycie, jakie wykazuje najbardziej energochłonny lokal w całym budynku. 

O obowiązku montażu podzielników czytamy w przepisach Prawa energetycznego w art. 45a ust. 8:

Koszty zakupu ciepła rozlicza się w części dotyczącej ogrzewania, stosując metody wykorzystujące:

  1. a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych:

– wskazania ciepłomierzy,

– wskazania urządzeń umożliwiających indywidualnie rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych,

– powierzchnię lub kubaturę lokali.

Co więcej, obowiązek opomiarowania budynków do 31.12.2016 roku wprowadziła też Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej z 4.10.2012 roku.

Jak wnioskować o podzielniki ciepła?

Montaż podzielników ciepła na kaloryferach to dobre rozwiązanie dla osób, które racjonalnie korzystają  z energii cieplnej w budynku. Z pomocą takich przyrządów administratorom budynku łatwiej jest naliczać opłaty za centralne ogrzewanie, a mieszkańcom kontrolować zużycie ciepła oraz rachunki za energię.

Korzystając z podzielników ciepła, można płacić wyłącznie za energię faktycznie zużytą.

Wniosek o zamontowanie podzielników ciepła należy kierować do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej lub do Spółdzielni Mieszkaniowej. Warto pamiętać jednak, że nie zawsze jest to korzystnym rozwiązaniem. Czasami w interesie właściciela lokalu jest wręcz przeciwnie – rezygnacja z podzielników ciepła w bloku.

Wynika to ze specyfiki pracy takich urządzeń, które rozliczając zużycie ciepła, biorą pod uwagę wskazania wszystkich podzielników zainstalowanych w całym budynku. Jeśli w niektórych lokalach podzielników brakuje, na zawyżone opłaty za ciepło narażeni są wszyscy – i ci, którzy mają u siebie podzielniki, i ci, którzy ich nie mają. 

W takich sytuacjach często problem rozwiązywany jest poprzez podział części kosztów rocznych zakupu energii na wszystkich mieszkańców oraz doliczenie do tej kwoty pozostałej części kosztów, płaconych zgodnie ze wskazaniami podzielników, co oznacza, że więcej płacą ci posiadający je w swoim domu.

Problemem bywa także nagrzewanie przez słońce podzielników rtęciowych oraz oszukiwanie podzielników przez nieuczciwych mieszkańców poprzez wychłodzenie sond, ogrzewanie wybranych pomieszczeń czy montowanie zastępczych podzielników. Wszystko to doprowadza do krzywdzących rozliczeń. 

Jak zrezygnować z podzielników ciepła?

Wniosek o zdjęcie podzielników ciepła również składa się do administracji, czyli Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej lub do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Każdy z mieszkańców ma do tego pełne prawo, jednak składając oświadczenie o rezygnacji z podzielników ciepła, musi zdawać sobie sprawę z faktu, że nadal będzie narażony na podwyżki opłat. 

Nierzadko wspólnoty i spółdzielnie przygotowują bowiem taki regulamin kosztów ogrzewania, który właścicieli mieszkań bez podzielników nakazuje rozliczać na przykład w oparciu o maksymalne stawki dla budynku lub wielokrotność opłat proporcjonalnych. W rezultacie opłaty za zużycie energii cieplnej zdecydowanie przewyższają zużycie faktyczne. 

Jak napisać wniosek o zamontowanie/zdjęcie podzielników ciepła?

W sprawie zdjęcia lub montażu podzielników ciepła należy wystąpić z odpowiednim pismem do administracji budynku. Można wykorzystać w tym celu wzór wniosku o zamontowanie podzielników ciepła, bądź odpowiednio wzór wniosku o zdjęcie podzielników.

Warto pamiętać, że najkorzystniej jest, kiedy z wnioskiem tego typu występują wszyscy mieszkańcy budynku, a nie pojedynczy właściciele. 

Niemniej jednak należy pamiętać, aby pismo tego typu zawierało wszystkie niezbędne elementy, w tym:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane wnioskodawcy,
  • dane adresata wniosku,
  • tytuł,
  • treść z uzasadnieniem,
  • podpis wnioskodawcy.

Jak oszukać podzielnik ciepła?

Podzielniki ciepła w zależności od rodzaju mogą być oszukiwane na różne sposoby. Niektórzy “chłodzą” sondy urządzeń wiatrakami, inni nawet demontują cały grzejnik z podzielnikiem i instalują nowy tylko na czas sezonu.

Prawda jest jednak taka, że odczyt podzielnika może być nieprawidłowy nawet bez celowej ingerencji właściciela mieszkania. Wystarczy, że ten nieświadomie dociepli ścianę za grzejnikiem styropianem i folią aluminiową, a odczyty będą błędne. 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze