Odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania WZÓR

Jak napisać odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania? Przełom wiosny i lata kojarzy się z zakończeniem sezonu grzewczego, jednak jest to też czas rozliczeń. W budynkach wielorodzinnych koszty ogrzewania rozkładają się bowiem na wszystkich mieszkańców i często stanowią niejako niespodziankę na koniec sezonu grzewczego.

Wstęp

odwolanie-od-rozliczenia-kosztow-ogrzewania-wzor-pdf-docJak oblicza się koszty ogrzewania dla konkretnego lokalu? Kiedy warto domagać się wyjaśnień dotyczących kwoty widniejącej na rachunku i jak sporządzić odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania? Aby ułatwić Ci sporządzenie odwołania w formie reklamacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy do wypełnienia wzór spełniający wszystkie formalne wymagania, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania wzór

odwolanie-od-rozliczenia-kosztow-ogrzewania-wzor-pdf-doc

Odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania wzór

Kto rozlicza koszty ogrzewania?

Podmiot, który rozlicza koszty ogrzewania, będzie też ewentualnym adresatem pisma reklamacyjnego, jakim jest odwołanie od rachunku za ogrzewanie.

Zgodnie z przepisami, rozliczenie kosztów ogrzewania to zadanie odbiorcy ciepła, czyli właściciela lub zarządcy budynku wielorodzinnego. To jego obowiązkiem jest sprawiedliwe rozdzielenie kosztów ciepła pomiędzy właścicieli lokali lub ich użytkowników.

Co ważne, rozliczenie centralnego ogrzewania mogą dotyczyć jedynie kosztów zakupionego ciepła. Koszty związane z wymianą lub remontem instalacji grzewczej muszą zostać sfinansowane z innego źródła – z funduszu remontowego. 

Koszty ogrzewania dzieli się na:

  • koszty stałe – niezależne od zużycia ciepła,
  • koszty zmienne – zależne od wskazań układu pomiarowego. 

Ponieważ koszt zużycia energii za cały sezon to zazwyczaj bardzo wysoka kwota, ustawa prawo energetyczne wskazuje konieczność opracowania regulaminu rozliczeń, przyjętego w formie uchwały przez członków wspólnoty mieszkaniowej lub przez radę nadzorczą spółdzielni. W przypadku mieszkań komunalnych regulamin ten ustala gmina. 

 

Co zawiera regulamin rozliczania kosztów ogrzewania?

Osoby, które interesuje reklamacja rachunku za ogrzewanie, muszą zapoznać się z regulaminem rozliczania kosztów ogrzewania, który obowiązuje w danym budynku. Taki dokument określa zasady dokonywania rozliczeń kosztów. Jeśli ulegną one zmianie, o nowych zasadach mieszkańców należy poinformować na co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem w życie.

Kiedy właściciel lokalu zechce złożyć reklamację na otrzymane rozliczenie, informacje na temat tego, jak należy to zrobić, znajdzie właśnie w tym regulaminie.

Dokument mówi między innymi o tym, że w pierwszej kolejności rozliczenie centralnego ogrzewania we wspólnocie zareklamować należy u zarządcy lub właściciela budynku, a jeśli to nie przyniesie pożądanego skutku – przed sądem cywilnym.

Regulamin musi określać czas na złożenie reklamacji – zazwyczaj 21 dni od otrzymania rozliczenia. Zwykle złożenie uzasadnionej reklamacji po upływie wskazanego terminu sprawia, że odwołanie zostaje rozliczone dopiero w kolejnym sezonie grzewczym. 

Jak rozlicza się koszty ogrzewania?

Aby złożyć odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania, do czego warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór pisma dotyczący reklamacji rozliczenie centralnego ogrzewania, właściciel lokalu musi wiedzieć, w jaki sposób odbiorca energii cieplnej rozlicza wspomniane koszty. Należy pamiętać, że zarządca ma w tym przypadku pewną swobodę.

Może zdecydować się na metodę, która spełnia kilka zasad ogólnych:

  • promuje oszczędność ciepła,
  • zapewnia właściwe warunki użytkowania budynku,
  • dzieli koszty w sposób sprawiedliwy, uwzględniając między innymi warunki techniczne budynku, położenie poszczególnych lokali, przenikalność cieplną ścian oraz ilość ciepła dostarczoną do lokalu z pionów grzewczych. 

Najkorzystniejszym sposobem rozliczania kosztów ogrzewania jest prowadzenie wyliczeń na podstawie wskazań ciepłomierzy. Takie urządzenia są nowoczesne, dokładne i umożliwiają nawet zdalny odczyt pomiaru.

Są to jednak elementy, które spotyka się stosunkowo rzadko. Znacznie popularniejsze są tak zwane podzielniki ciepła, dużo mniej miarodajne niż ciepłomierze, choćby ze względu na fakt, że ich montaż jest opcjonalny – mogą mierzyć zużycie ciepła jedynie w niektórych mieszkaniach, ponieważ nie ma obowiązku ich montażu.

Reklamacja odczytu podzielników ciepła jest więc dosyć powszechna. 

Rozliczenie kosztów ogrzewania często opiera się także na podstawie powierzchni lub kubatury mieszkania, a dopuszczają to obowiązujące przepisy prawa. W wyroku jednego z sądów okręgowych (z dnia 24 września 2013 roku) wskazano, że rozliczenie zużycia ciepła na podstawie podzielników oraz powierzchni lokum (o odpowiedniej proporcji) nie stoi w sprzeczności z prawem. 

Warto pamiętać, że do kosztów ogrzewania doliczane jest także coroczne rozliczenie wydatków na ogrzewanie części wspólnych budynku, na przykład klatek schodowych.

Również zasady takiego rozliczenia powinny zostać ustalone w regulaminie spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej. Takie koszty lokatorzy ponoszą proporcjonalnie do powierzchni lub kubatury własnych mieszkań.

Wypełniając wzór odwołania od rozliczenia kosztów ogrzewania, należy mieć na uwadze, że znaczną część rachunku za ogrzewanie stanowią koszty stałe ogrzewania części wspólnych i pomieszczeń pozbawionych urządzeń pomiarowych – to nawet 40 – 50% całkowitych kosztów. 

 

Odszkodowanie grzewcze

Jeśli właściciel lokalu nie zgadza się z rozliczeniem kosztów ogrzewania, w pierwszej kolejności zwraca się z problemem do wspólnoty lub spółdzielni, odwołując się od rachunku. Często nie przynosi to oczekiwanych rezultatów, ale pozwala uzyskać dostęp do takich dokumentów, jak:

  • rachunek dostarczony przez dostawcę ciepła,
  • regulamin kosztów ogrzewania.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że kwota na rachunku dostarczonym przez dostawcę ciepła może okazać się znacznie niższa niż ta, którą wskazuje i rozdziela między lokatorów zarządca. To popularny sposób na dodatkowy „zarobek” za sprzedaż energii lokatorom.

Jeśli odwołanie się do właściciela lub zarządcy budynku nie przyniesie rezultatów, poszkodowany może złożyć pozew o odszkodowanie grzewcze w sądzie cywilnym. Potrzebuje do tego celu opisanej drogi odwołań i dokładnych danych dotyczących opłat oraz rozliczeń.

W pozwie należy wskazać, że rachunki znacząco różnią się od rachunków płaconych przez sąsiadów, którzy mają mieszkanie o podobnym metrażu.

Warto pamiętać przy tym, że sądy przyznają odszkodowania grzewcze do 10 lat wstecz, sumując wszystkie okresy rozliczeniowe na przestrzeni tego czasu, dlatego kwota, jaką można odzyskać, występując z pozwem, powinna zmotywować niejedną poszkodowaną osobę do działania. 

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze