Wypowiedzenie umowy o Internet i Telewizję [Zbiór pism – każdy operator]

Jak rozwiązać umowę na internet, telewizję bądź telefon? można to zrobić na kilka sposobów, jednak najbezpieczniej zrobić to pisemnie, aby mieć tzw. podkładkę, że dokonaliśmy skutecznego wypowiedzenia.

Wiele osób popełnia ten błąd, że wypowiada umowę na usługi “cyfrowo”, wysyłając jedynie e-maila z treścią wypowiedzenia, często niestety te e-maile giną lub trafiają do SPAM-u i umowa nie zostaje wypowiedziana i dalej trzeba płacić rachunki.

Ponadto wypowiadając usługi u operatora, należy zwrócić też szczególną uwagę na okres wypowiedzenia, procedurę danego operatora, adres do doręczeń oraz zwrot sprzętu (za nie oddanie sprzętu w terminie jest kara pieniężna).

Wprowadzenie

Kiedy decydujemy się na podpisanie umowy z operatorem na czas określony lub nieokreślony (umowa terminowa lub bezterminowa) nie zwracamy wtedy zbytnio uwagi na formalności dotyczące wypowiedzenia, bo wiemy, że z usługi korzystać będziemy dłuższy czas.

Sytuacja jednak zmienia się, gdy znajdujemy lepszą ofertę, bądź przeprowadzamy się albo całkowicie chcemy zrezygnować z usługi, bo po prostu jej nie używamy. Jak zatem wypowiedzieć umowę z operatorem i przejść przez ten proces bez stresu i nerwów?

wwwwWszystkiego dowiesz się poniżej, przygotowaliśmy też gotowe wzory pism, które znacznie ułatwią Ci wypowiedzenie umowy o internet czy telewizję bez konieczności dodatkowej komunikacji z operatorem i dodatkowych formalności.

Wystarczy, że pobierzesz wzór wypowiedzenia umowy, wydrukujesz go, uzupełnisz i wyślesz listem poleconym na adres korespondencyjny operatora lub osobiście zaniesiesz pismo do placówki terenowej, znajdującej się w Twoim mieście.

Wypowiedzenie umowy UPC

 

Pobierając wzór wypowiedzenia umowy UPC, należy pamiętać, aby koniecznie wpisać numer identyfikacyjny klienta, oprócz tego zaznaczyć trzeba konkretne usługi, z których rezygnujemy i podpisać pismo własnoręcznym podpisem.

Firma UPC często też prosi o podanie aktualnego numeru telefonu, adresu e-mail oraz wskazania powodu, przez który rezygnujemy z usług UPC. Aktualny adres, na który należy wysłać wypowiedzenie umowy, to:

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klientów UPC,
ul. Murckowska 14c,
40-265 Katowice.

Wypowiedzenie umowy Orange

 

Aby wypowiedzieć umowę w Orange, musisz zastosować się do następujących kroków:

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij powyższy wzór wypowiedzenia umowy Orange.
  2. Dostarcz pismo osobiście do salonu Orange, lub wyślij je pocztą na adres:

Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34,
96-100 Skierniewice

Fakt, na który należy zwrócić szczególną uwagę, to konieczność osobistego stawiennictwa się w salonie podczas wypowiadania umowy. Można też napisać pełnomocnictwo.

Wypowiedzenie umowy Cyfrowy Polsat

 

Okresu wypowiedzenia w Cyfrowym Polsacie wynosi jeden okres rozliczeniowy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Co bardzo ważne: jeśli w związku z podpisaniem umowy w Cyfrowym Polsacie otrzymaliśmy sprzęt (np. modem, router), to należy go zwrócić w terminie 30 dni od daty wypowiedzenia umowy lub jej wygaśnięcia.

Co powinno znaleźć się w piśmie wypowiadającym usługę? szczególnie ważne okazują się:

  • Numer karty abonenckiej
  • Numer telefonu
  • oraz PESEL klienta
  • i oświadczenie woli.

Gdzie wysłać wypowiedzenie? pobrane i wypełnione pismo można dostarczyć osobiście do oddziału Cyfrowego Polsatu, bądź listownie na adres korespondencyjny Cyfrowego Polsatu:

Biuro Obsługi Klienta,
Cyfrowy Polsat SA,
ul. Łubinowa 4a,
03-878 Warszawa

Jeśli wybierzesz drogę listowną, pismo wyślij tradycyjną drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.

Wypowiedzenie umowy Netia

 

Jak skutecznie wypowiedzieć internet i telewizję w Netia? najskuteczniejszym i najpewniejszym sposobem jest przesłanie na adres Netii pisemnej rezygnacji z zakupionych kiedyś usług.

W piśmie do Netii należy szczególnie zwrócić uwagę na wymóg tego operatora dotyczący wskazania usługi, z której korzystamy, podając numer tej usługi, który znajdziemy w załączniku do faktury, którą co miesiąc otrzymywaliśmy.

*Jeśli natomiast korzystaliśmy z usług Netii pod różnymi adresami, to także należy je podać.

Wypełniony i podpisany wzór wypowiedzenia w Netii wysyłamy listem poleconym na adres:

Netia SA,
skr. poczt. nr. 597,
40-950 Katowice S105.

Jak otrzymać potwierdzenie wypowiedzenia usług w Netii? konieczne będzie zaznaczenie takiej prośby na formularzu wypowiedzenia. Przygotowany przez nas wzór wypowiedzenia posiada już wpisaną taką prośbę.

Wypowiedzenie umowy Vectra

 

Wypowiedzenie umowy w firmie Vectra należy przesłać na adres siedziby tej firmy, bądź zanieść wypowiedzenie osobiście do lokalnego biura obsługi klienta. Pismo musi zostać osobiście podpisane przez klienta.

W piśmie oprócz oświadczenia woli powinno znaleźć się oznaczenie umowy, którą podpisywaliśmy, nr. abonenta i wskazanie po nazwie konkretnych usług, z których chcemy zrezygnować.

Adres, na jaki powinniśmy wysłać pismo, to:

Vectra S.A.,
Aleja Zwycięstwa 253,
81-525 Gdynia.

Operator Vectra zgodnie z prawem, po otrzymaniu pisemnego wypowiedzenia, zobowiązana jest dostarczyć klientowi potwierdzenie wypowiedzenia umowy drogą listowną bądź drogą elektroniczną.

Wypowiedzenie umowy NC+

 

 

Wypowiedzenie umowy Plus

 

Pisemna forma wypowiedzenia umowy w Plusie powinna zawierać szereg niezbędnych informacji, aby pracownik tego operatora uznał wypowiedzenie za skuteczne i zgodne z prawem

Zanim jednak wypowiesz usługę w Plusie, zajrzyj do umowy, z której wynikać będzie okres wypowiedzenia. Jeśli podpisana umowa na internet lub telewizję była na czas określony (12 lub 24 miesiące), to okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

Jeśli natomiast telewizja bądź internet z Plusa wzięliśmy na czas nieokreślony, to w takim przypadku okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Jak widzisz, okres wypowiedzenia umowy zależy od formy umowy, którą kiedyś podpisaliśmy.

Pobrany wzór wypowiedzenia składamy osobiście w salonie Plusa, lub wysyłamy na adres:

Polkomtel Sp. z o.o.,
Dział Obsługi Klienta,
ul. Konstruktorska 4,
02-673 Warszawa

Wypowiedzenie umowy T-Mobile

 

Wypowiedzenie umowy w Play

 

Wypowiedzenie umowy Multimedia

 

Rozwiązanie umowy w firmie Multimedia przebiega podobnie jak w przypadku innych operatorów. Konieczne jest więc sporządzenie pisemnego wypowiedzenia usług i przesłanego na aktualny adres korespondencyjny Multimedia.

Pobierz wzór wypowiedzenia w Multimedia, uzupełnij go wymaganymi danymi i prześlij na adres:

Multimedia Polska S.A.,
ul. Tadeusza Wendy 7/9,
81-341 Gdynia

Usługę możesz też wypowiedzieć, fatygując się z wypełnionym wypowiedzeniem do lokalnego przedstawiciela. Po złożeniu takiego pisma otrzymasz potwierdzenie wypowiedzenia umowy.

Pamiętaj, że Bieg rezygnacji z usługi rozpoczyna się w momencie wpłynięcia wypowiedzenia do firmy lub w momencie dostarczenia tego pisma do lokalnej placówki Multimedia.

Podsumowanie

Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych mogą być zawierane na czas określony, jak i na czas nieokreślony. Co ważne, umowa zawarta na czas określony z upływem tego okresu staje się umową na czas nieokreślony.

Każda umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawiera zapis dotyczący okresu wypowiedzenia i rozwiązania umowy. Najczęściej jednak okres ten wynosi 1 miesiąc, szczególnie właśnie w przypadku usług telekomunikacyjnych.

Aby rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pociągało za sobą oczekiwane skutki prawne, pismo takie musi zawierać ścisłe określenie usługi, którą chcemy wypowiedzieć. Niemniej ważne są dane abonenta, dane usługodawcy, a także oświadczenie woli dotyczące rozwiązania umowy.

Zatem, aby rozwiązać umowę z dostawcą telewizji czy internetu, dopełnić należy kilku niezbędnych formalności.

Najczęściej przyczyną rozwiązana umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest kiepska jakość tych usług, a więc częsty brak dostępu do internetu czy telewizji. Innym powodem może być też znalezienie lepszej i tańszej oferty. Operatorzy prześcigają się w promocjach i łączeniu usług, aby móc zaoferować klientom jak najlepsze warunki.

Na koniec dodam jeszcze, że wypełniony wzór wypowiedzenia umowy najlepiej przesłać do operatora droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Niestety w przypadku rozwiązania umowy nim upłynie termin wskazany w niej wskazany, abonent zapłaci karę.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 3,25 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze