Zajęcie komornicze z umowy zlecenie ŹLE WYLICZANE?!

Mam zajęcie komornicze i pracuje na umowę zlecenie, jednak jest to moje jedyne źródło dochodu, a wynagrodzenia są stałe i cykliczne. Złożyłam do komornika wniosek o ograniczenie zajęcia do 50%. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Mój problem polega na tym, że mój pracodawca dokonuje potrąceń w następujący sposób, kwotę brutto mojego wynagrodzenia dzieli na połowę i z mojej połowy pobiera mi jeszcze wszystkie koszty pracy, twierdząc, że komornik nie wyraził zgody na ograniczenie kosztów pracy.

Z kolei komornik tłumaczy się, że pani kadrowa niepoprawnie dokonuje potrąceń i tak koło się zamyka. Nie wiem co mam zrobić w tej sytuacji, bardzo proszę o radę.


Zajęcie komornicze z umowy zlecenie

Jeśli pracujesz na umowę zlecenie i komornik zajmuje całe Twoje wynagrodzenie, to składa się wtedy tylko oświadczenie, że wynagrodzenie, które otrzymujesz z umowy zlecenie, jest Twoim jedynym źródłem dochodu i, że ma ono charakter powtarzalny. Wzór takiego wniosku znajduje się w dziale WZORY PISM (jeśli ktoś by potrzebował).

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu - wzór

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór

Jak obliczyć potrącenia niealimentacyjne z pensji dłużnika? podstawą dokonania potrącenia komorniczego jest oczywiście pensja netto pracownika! a więc wysokość pensji brutto, po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, a także zaliczki na podatek dochodowy.

Czyli jeśli powiedzmy, że wynagrodzenie pracownika wynosi 2.000 zł brutto, to najpierw odejmujemy od niego:

  1. pełną składkę zdrowotną,
  2. zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  3. składkę na ubezpieczenie społeczne, które finansowane jest z przychodu pracownika.

Następnie należy ustalić, jaka jest kwota wolna od potrącenia komorniczego. Jeśli chodzi o należności niealimentacyjne, to kwota wolna przy egzekucji z wynagrodzenia równa się kwocie minimalnego wynagrodzenia. Obecnie jest to 1634 zł.

Jeśli kadrowa nie potrafi zgodnie z prawem obliczyć kwoty zajęcia komorniczego, to powinna dokształcić się, chociażby czytając artykuły opublikowane w znanych portalach księgowych. Wystarczyłoby, aby Twoja kadrowa poszukała materiałów do edukacji, wpisując hasła:

  • potrącenie komornicze krok po kroku,
  • potrącenia z wynagrodzenia za pracę przykłady,
  • kalkulator potrąceń komorniczych z wynagrodzenia,
  • kalkulator zajęć komorniczych itd.

W internecie jest mnóstwo przykładów jak obliczyć zajęcie komornicze z wynagrodzenia. Spróbuj porozmawiać z kadrową i przekonaj ją, że popełnia błąd i zamierzasz wyciągnąć z tego konsekwencje. Poradź, aby księgowa przeczytała także:

Art. 833. § 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

a następnie:

Art. 87. Kodeksu pracy:

§ 1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

i…

Art. 87[1]. § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Podsumowanie

Jeśli w ten sposób nic nie zdziałasz, to pozostaje Ci złożenie skargi do komornika. Dopiero, jeśli nadasz sprawie formalny bieg, to być może dopiero wtedy coś wskórasz. Wzór skargi na komornika znajdziesz w dziale WZORY PISM.

Skarga-na-czynności-komornika

Skarga na czynności komornika – wzór

Życzę Ci powodzenia, daj znać czy udało Ci się wywalczyć prawidłową kwotę zajęcia komorniczego. Trzymam za Ciebie kciuki!

Artykuły, które warto przeczytać:

Oceń nasz artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *