Czy możliwe jest zrzeczenie się spadku za życia dłużnika?

Witam, czy możliwe jest zrzeczenie się spadku za życia dłużnika? moi rodzice mają dość duże długi i są w podeszłym wieku, mimo mojej pomocy nie są w stanie wyjść z długów za życia.

Czy jest coś takiego jak zrzeczenie się dziedziczenia za życia? Boję się, że będę męczony przez wierzycieli, bym spłacił długi moich rodziców. Jak zabezpieczyć się przed dziedziczeniem całego tego zadłużenia po nich?


Czy za życia można zrzec się spadku?

Witaj, bardzo dobrze, że pomimo tego, iż pomagasz rodzicom w spłacie, jak sam piszesz dużych długów, dodatkowo myślisz, w jaki sposób zabezpieczyć się jeszcze za życia rodziców przed przejęciem obowiązku ich spłaty.

Twoje podejście jest rozważne, tym bardziej że pisze do nas mnóstwo osób, które nie podjęły odpowiednich kroków we właściwym czasie i które teraz borykają się trudnościami finansowymi, po tym, jak spadł na nich obowiązek spłaty długów po zmarłych rodzicach, rodzeństwie, współmałżonku…

Zrzeczenie się dziedziczenia za życia spadkodawców

Na szczęście polski ustawodawca przewidział instytucję zrzeczenia się dziedziczenia za życia spadkodawcy, uregulowaną w art. 1048 kc. i następnych.

Zgodnie z zapisem art. 1048 spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, pod rygorem nieważności (każda inna umowa: ustana, pisemna będzie nieważna).

Zatem jak widzisz, jako ustawowy spadkobierca zadłużonych rodziców możesz zawrzeć z każdym z nich umowę zrzeczenia się spadku.

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia wzór

umowa-zrzeczenia-sie-dziedziczenia-wzor-pdf-doc

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia – wzór

Cała procedura nie jest skomplikowana i co do zasady wiąże się z jedynie z obowiązkiem stawienia w kancelarii notarialnej w ustalonym z notariuszem terminie i podpisaniem przez obie strony (spadkobierca ustawowy – spadkodawca) przygotowanej przez notariusza umowy zrzeczenia się spadku w formie aktu notarialnego.

Zawarcie umowy zrzeczenia się dziedziczenia za życia nie jest związane z obowiązkiem spełnienia żadnych ustawowych przesłanek. Czynność ta jest tzw. czynnością zależną od woli stron, czyli umową dowolną.

Jednakże zważyć należy, że jest to umowa, która dla swej ważności wymaga obecności obu stron. W kancelarii notarialnej stawić się więc musisz wraz z rodzicami.

Zrzeczenie się spadku u notariusza – cena

Koszt całej procedury to wydatek rzędu około 60 zł za jeden akt notarialny. Także jak widzisz, rozwiązanie przyszłych problemów poprzez zrzeczenie się spadku jeszcze za życia rodziców nie wiąże się z obowiązkiem pokrycia znacznych kosztów, a samych formalności jest naprawdę niewiele.

Zrzeczenie się prawa do spadku z długami

Plusy zawarcia umowy zrzeczenia się spadku z zadłużonym spadkodawcą to przede wszystkim:

  • Uchylenie się od przyszłego dziedziczenia długów
  • Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej. Jeśli zdecydujesz się na zrzeczenie się spadku po rodzicach, to twoje oświadczenie obejmie również twoje dzieci i wnuki.
    • Zatem jeśli nie postanowisz inaczej, przez jedną czynność prawną jesteś w stanie ochronić również swoje dzieci przed możliwością dziedziczenia długów po dziadkach.

Przy zrzeczeniu się spadku za życia spadkodawców jest więc inaczej niż w przypadku odrzucenia spadku już po śmierci.

W tym drugim przypadku bowiem, gdybyś po śmierci rodziców w ustawowym sześciomiesięcznym terminie złożył przed sądem lub u notariusza oświadczenie, że odrzucasz spadek, to za ciebie do dziedziczenia weszłyby twoje dzieci, które by uniknąć obowiązku odpowiedzialności za długi spadkowe również musiałyby spadek po dziadkach odrzucić.

Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.

Tu zaakcentować należy fakt, iż skutki umowy zrzeczenia się dziedziczenia dotyczą nie tylko zstępnych żyjących w chwili zawierania umowy, ale także zstępnych urodzonych po tej dacie, a także tych, których pochodzenie od zrzekającego się zostało ustalone po dacie zawarcia umowy lub po dacie otwarcia spadku.

Cofnąć oświadczenie o zrzeczeniu się spadku

Zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone przez umowę między tym, kto zrzekł się dziedziczenia, a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono.

Jeśli więc sytuacja majątkowa rodziców uległaby zmianie, masz prawo zmienić swoją decyzję w przedmiocie złożonych oświadczeń i cofnąć oświadczenie o zrzeczeniu się spadku.

Na skutek nowej umowy, spadkobiercy zostają przywrócone wszystkie prawa związane z dziedziczeniem ustawowym. Umowa taka musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Skutki prawne zrzeczenia się dziedziczenia nie rozciągają się na dziedziczenie testamentowe, dlatego spadkobierca ustawowy, który zrzekł się dziedziczenia, może zostać powołany do spadku na podstawie testamentu.

W taki sam sposób do spadku powołane mogą być zstępni spadkobiercy, który zrzekł się spadku.

Podsumowując

Zrzeczenie się dziedziczenia za życia jest możliwe i nie wymaga podjęcia szczególnych trudności. Aby uchylić się od możliwości dziedziczenia długów, należy zawrzeć umowę z przyszłym spadkodawcą sporządzoną przez notariusza w formie aktu notarialnego.

Oświadczenie spadkobiercy o zrzeczeniu się dziedziczenia rozciąga się również na jego zstępnych, także tych jeszcze nienarodzonych.

Koszt zawarcia umowy zrzeczenia się dziedziczenia za życia spadkodawcy to wydatek rzędu 60 zł. Przedmiotowa umowa zrzeczenia się spadku może zostać rozwiązana przez złożenie nowego oświadczenia, również w formie aktu notarialnego.

Wniosek o odrzucenie lub przyjęcie spadku

Wniosek o odrzucenie lub przyjęcie spadku

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

wniosek-o-odrzucenie-spadku-w-imieniu-maloletnich-dzieci-wzor-pdf-doc

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

1 komentarz w “Czy możliwe jest zrzeczenie się spadku za życia dłużnika?”
  1. Dzień dobry, chodzi o dziedziczenie długów, a zrzeczenie się majątku za życia rodzica. Natrafiłem na artykuł powyżej, jednak mam dodatkowe pytanie. Moja historia jest nieco inna, rodzice są po rozwodzie, ojciec ma długi oraz nie utrzymujemy z nim kontaktu. Chciałbym się w takim wypadku zabezpieczyć, że nie przejmę po nim niczego (majątku ani długów). Nie ma jednak możliwości, żebym z nim poszedł do notariusza w celu zawarcia umowy zrzeczenia. Jak taki temat można ugryźć? Pozdrawiam. Tomasz.

Comments are closed.