Witam serdecznie! co robi komornik gdy nie ma z czego ściągnąć długu? nie pracuję, nie mam żadnych świadczeń ani innych dochodów. To co może zrobić komornik jak nic nie mam? zastanawia mnie to, bo dostałem pismo, że toczy się przeciwko mnie egzekucja komornicza. Ale ja przecież nic nie mam? czasami tylko idę do pracy dorywczo ale pieniądze dostaję do ręki. Co mnie w takim razie czeka?


Jeśli nie masz absolutnie żadnych wpływów na swoje konto bankowe, bądź świadczeń czy zasiłków, to komornik nic na to nie poradzi i będzie musiał umorzyć egzekucję komorniczą, którą wierzyciel wobec Ciebie skierował.

Pierwsze co zrobi komornik, to wyśle do wierzyciela list zatytułowany: „Wysłuchanie wierzyciela przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego„. W piśmie tym komornik oznajmi wierzycielowi, że egzekucja którą zlecił jest bezskuteczna ze względu na:

  • brak dochodów dłużnika,
  • brak świadczeń,
  • brak środków na koncie bankowym dłużnika,
  • brak wierzytelności w Urzędzie Skarbowym,
  • brak cennych przedmiotów, samochodu itp.
  • dłużnik nie posiada nieruchomości itd.

Kiedy komornik umarza postępowanie egzekucyjne?

Komornik wysyłając do wierzyciela pismo informujące o bezskutecznej egzekucji, da wierzycielowi 7 dni na podjęcie decyzji, co dalej. Jeśli wierzyciel nie odpowie w ciągu 7 dni na pismo od komornika i nie prześle mu dalszych sposobów na wyegzekwowanie od dłużnika zadłużenia, to komornik umorzy egzekucję.

Komornik odeśle wierzycielowi tytuł wykonawczy z adnotacją: „egzekucja bezskuteczna” i data umorzenia egzekucji. Komornik określi także jakie koszty poniósł wierzyciel z tytułu zaliczek na działania komornika.

Komornik wyśle też do sądu wniosek o wpisanie niewypłacalnego dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Odpowiadając jeszcze raz na Twoje pytanie: co może zrobić komornik jak nic nie mam? komornik umorzy egzekucję wobec Ciebie i wpisze Twoje dane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Ile trwa ściąganie długu przez komornika?

To zależy jak bardzo skomplikowana jest sytuacja życiowa i finansowa dłużnika. Jeśli jednak chodzi o Ciebie, to wydaje się, że Twoja sytuacja finansowa nie jest zbytnio skomplikowana, bo nie posiadasz nic co komornik mógłby zająć. Wa takim wypadku egzekucja może trwać miesiąc, dwa góra trzy.

Komornik umarza postępowanie – co dalej?

Umorzenie egzekucji komorniczej generalnie zamyka komornikowi możliwość podejmowania dalszych działań na dłużniku celem wyegzekwowania od niego zadłużenia. Komornik po umorzeniu egzekucji nie może zrobić już nic.

Dopiero kiedy wierzyciel kolejny raz złoży do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, komornik będzie mógł podjąć wobec ciebie jakieś działania, jak np. poszukiwanie majątku.

Co może zrobić komornik bezrobotnemu?

Egzekucja z wynagrodzenia, to jedna z najczęstszych form egzekwowania na dłużniku zaległości finansowych. Jeśli dłużnik nie posiada pracy, to zamyka to w większości przypadków komornikowi drogę do dalszego owocnego prowadzenia egzekucji komorniczej.

Skarga na czynności komornika – wzór

Koniecznie też przeczytaj te artykuły: