Co to jest EPU? Elektroniczne Postępowanie Upominawcze [PRZEWODNIK]

Dokładnie 1 stycznia 2010 roku, kodeks postępowania cywilnego zaktualizował się adekwatnie do widocznego wszędzie postępu technologii. Wszystko dzięki ustawie, która wzbogaciła ów kodeks o nowe postępowanie cywilne – EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze).

Elektronizacja w tym zakresie przebiega mozolnie, toteż EPU pozostaje jak dotąd ewenementem. Wszedł on jednak w życie, ponieważ szybsze rozpoznawanie spraw i odciążenie sądów było bardzo naglącą motywacją.

To głównie ona doprowadziła do powstania EPU. Chodziło przede wszystkim o to, by sądy zrzuciły balast roszczeń symbolicznych, choć trzeba zaznaczyć, że elektroniczne postępowanie upominawcze uwzględnia wszelkie roszczenia, niezależnie od wartości przedmiotu sporu.


Co to jest EPU?

epu-nakaz-zapłaty-w-postępowaniu-upominawczym
Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – EPU

EPU, choć przełomowe, to zarazem następne w długim szeregu postępowanie odrębne. Lista takich postępowań uregulowana jest w procedurze cywilnej. W pewnym uproszczeniu możemy podsumować je jako dodatkowy wymiar postępowania upominawczego.

To, dlatego że Kodeks postępowania cywilnego ustanawia, iż w ramach EPU stosowane są przepisy dotyczące postępowania upominawczego, choć oczywiście wraz z odrębnościami, które są naturalną konsekwencją wdrożonej w życie regulacji. Istnieją zatem przepisy szczególne, określające działanie samego EPU, natomiast jeśli dana kwestia nie jest przez nie uregulowana, służą nam ogólne przepisy o postępowaniu upominawczym.

EPU postępowaniem odrębnym? czyli?

Cóż, postępowanie cywilne to szerokie spektrum spraw. Są wśród nich sprawy na tyle specyficzne, że ogólne reguły postępowania cywilnego mają się do nich jak pięść do nosa. Właśnie z tego powodu niektóre kategorie spraw potraktowano w sposób wyjątkowy i opatrzono odrębnościami proceduralnymi, które odróżniają je od zwyczajnego postępowania.

EPU, nie tylko z racji elektronicznego wymiaru, ale też bliskiego pokrewieństwa z postępowaniem upominawczym (a ono samo należy do odrębnych)… kwalifikowane jest również jako postępowanie odrębne. Toczy się ono na bazie reguł postępowania zwykłego, lecz z zachowaniem niuansów, które wynikają z odrębności.

Co można rozstrzygać dzięki EPU?

W EPU możliwe jest dochodzenie wyłącznie roszczeń pieniężnych, niezależnie od wspomnianej wartości przedmiotu sporu. Chodzi jednak o roszczenia, które zyskały miano wymagalności podczas trzech lat poprzedzających ten dzień, w którym wniesiono pozew.

Jaki jest sąd właściwy, który rozpatruje sprawy w EPU? Jest nim otóż Sąd Rejonowy. Musimy jednak dodać, że aktualnie sprawami tymi zajmuje się tylko jeden sąd w całej Polsce – jest nim Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie i jego VI Wydział Cywilny.

Jak przebiega elektroniczne postępowanie upominawcze?

Najczęściej, mówiąc “EPU”, na jednym tchu wymieniamy pojęcie “e-sądu”, co w sposób oczywisty wynika z nowoczesnej specyfiki owego postępowania, sprowadzającej znakomitą większość czynności obydwu stron do działań z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

Czynności te nie muszą być podejmowane jedynie przez sąd, lecz również przez sądowego referendarza. Niezależnie od podmiotu, czynności przezeń wykonywane archiwizowane są tylko we wspomnianym systemie. Wygenerowane w tym procesie informacje pozostają również w formie elektronicznej i dla bezpieczeństwa ozdabiane są elektronicznym podpisem.

Kiedy możemy wnieść pozew przez e-Sąd?

Wystarczy, że założymy tam własne konto. Tuż po rejestracji zyskujemy pełen dostęp do portalu, a opcja złożenia pozwu staje przed nami otworem. Odbywa się ona bezpośrednio z portalu, nie zaś poprzez mail. Przepisy mówią jasno, że pisma procesowe, których powód nie wniósł elektronicznie, nie rodzą skutków prawnych. Z perspektywy pozwanego, sprawa ma się inaczej; jego pisma uwzględniają drogę elektroniczną (choć oczywiście nie tylko).

Ważna uwaga

Co jednak istotne, gdy pozwany postanowi wnieść pisma drogą elektroniczną, wtedy w razie wniesienia przez niego pism inną metodą, nie spowoduje on skutków domyślnych według przepisów ogólnych. Już jednak pierwsze doręczenie to okazja, przy której sąd powinien pouczyć pozwanego o takich konsekwencjach. Wprowadzenie pisma do systemu jest w EPU równoznaczne z datą ich wniesienia. To także różnica w stosunku do zasad ogólnych, wynikająca z odrębności.

Trochę pod górkę

Jeśli zechcemy wnieść pozew w EPU, jako powód musimy nie tylko spełnić ogólne wymogi przewidziane w przepisach ogólnych dla każdego pozwu. Musimy też mieć do dyspozycji PESEL albo NIP osoby, którą pozywamy, o ile jest ona osobą fizyczną (co zobowiązuje ją do posiadania tych danych) bądź nie jest nią, ale mimo wszystko takie dane posiada.

To jednak nie wszystko; kiedy pozwany podmiot nie jest osobą fizyczną, musimy wskazać jej numer w KRS, a jeśli on tam nie figuruje, numer w innym z rejestrów, ewidencji albo NIP. Poza tym jesteśmy zobligowani do wskazania terminu wymagalności roszczenia.

Groźba grzywny

To jedna z wyraźnych trudności, których nastręcza procedura EPU. Tym bardziej że jeśli źle oznaczymy powyżej wymienione dane (albo zrobi to nasz pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawowy), sąd skaże na grzywnę każdego z nich – niezależnie od tego, czy wskażemy nieprawidłowe dane umyślnie, czy w wyniku niestaranności.

Co do przedstawicieli i pomocników, wskazanie przez nas niewłaściwie ich miejsc zamieszkania i podobnych danych również może poskutkować grzywną.

Nie możemy być gołosłowni

We wniesionym przez nas pozwie, musimy dołączyć dowody, które popierają nasze twierdzenia. Przez dołączenie nie rozumiemy jednak dodania ich w formie załączników! Niejednokrotnie ludzie są w szoku, gdy otrzymają nakaz zapłaty wydany w EPU, a do towarzyszącego nakazowi wydruku pozwu nie dołączono rachunków faktur bądź innych dokumentów. Przecież powołali się na nie w pozwie, a na ich bazie e-Sąd wydał nakaz!

Szok musi jednak ustąpić prawdzie, a prawda jest taka, że owe praktyki są całkowicie legalne i właściwe. Mało tego, do pozwu nie załączamy też pełnomocnictwa, jeżeli jesteśmy reprezentowani przez radcę prawnego bądź adwokata. Jest łatwiej, ponieważ wystarczy, że powołamy się na pomocnictwo i wskażemy jego zakres oraz datę.

Procedury w EPU

Gdy żądanie pozwu okaże się zasadne, sąd wyda nakaz zapłaty w elektronicznej wersji. Jego oryginał ląduje w systemie e-Sądu, po czym nakaz zapłaty drukuje się i dostarcza do rąk własnych pozwanemu.

Nakaz zapłaty jest opatrzony poufnym identyfikatorem.

Gdy wbijemy go w systemie e-sądu na jego stronie, staniemy oko w oko z dostępem do akt sądowych. Gdy nie ma podstaw do wydania wspomnianego nakazu, sąd nie wydaje go, lecz dostarcza sprawę sądowi właściwości ogólnej. Pismo w sprawie decyzji o takim posunięciu otrzyma jedynie powód.

Parę innych subtelności e-Sądu

Są sytuacje, kiedy e-Sąd pomimo wydania nakazu, uchyli ów nakaz. Ma to miejsce choćby wówczas, gdy miejsce przebywania pozwanego jest spowiane tajemnicą, lub wtedy, gdy doręczenie nakazu zapłaty nie może zaistnieć w kraju.

Może tak się stać również w sytuacji, kiedy po wydaniu nakazu wyjdzie na jaw, iż pozwany w momencie wniesienia pozwu nie dysponował zdolnością sądową, procesową bądź nie posiadał żadnego reprezentanta, a luki te nie doczekały się usunięcia w wyznaczonym terminie.

W takich sytuacjach to e-Sąd musi uchylić nakaz i przekazać sprawę sądowi właściwości ogólnej. Nie musi się tak stać, gdy powód wedle terminu usunie barierę, która stała na drodze do doręczenia nakazu zapłaty.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – sprzeciw?

Właśnie! Sprzeciw to jeden ze środków zaskarżenia, który daje nam możliwość bronienia się przed nakazem zapłaty drogą EPU. Nie potrzebujemy wówczas uzasadnienia czy dostarczenia dowodów, natomiast musimy zaprezentować szczegółowe zarzuty.

Gdy wniesiemy sprzeciw prawidłowo, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym utraci swoją całościową moc, zaś sąd przetransportuje sprawę do sądu właściwego. Od tej reguły zachodzi tylko jeden rzadki wyjątek, który znajdziemy w treści art. 50536 § 2 KPC.

art. 50536 § 2 KPC

Gdy nakaz zapłaty utraci moc, a sprawa zostanie przekazana, na wezwanie sądu musimy przedstawić umocowanie do działania w sprawie poprzez reprezentantów bądź wskazać pełnomocnictwo. Zwykle też będziemy musieli uiścić wtedy opłaty od pozwu. Gdy miną dwa tygodnie, a my nie wywiążemy się ze wszystkich tych obowiązków, sąd postępowanie umorzy.

Dwa tygodnie od dnia doręczenia wezwania to również czas, w którym sprawa będzie rozpoznawana. A będzie, jeśli powód uzupełni wszystkie braki. Wówczas zostanie on wezwany do uzupełnienia samego sprzeciwu, by uczynił zadość warunkom postępowania.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym co jeśli nie zapłacę?

Jeśli nie masz zamiaru płacić, koniecznie skorzystaj z formularza sprzeciwu od nakazu zapłaty, nie ignoruj nakazu, wyrzucając go do kosza!

Zarzuty od nakazu zapłaty – formularz

Zarzuty od nakazu zapłaty – formularz

Zarzuty od nakazu zapłaty – formularz

Ile kosztuje opłata od pozwu w postępowaniu upominawczym?

EPU jest o wiele tańsze niż jego klasyczne odpowiedniki; opłata sięga jednej czwartej zwyczajnej opłaty za pozew. Obok innych ułatwień dowodowych, jest to z pewnością jeden z czynników, który czyni EPU bardzo zachęcającym sposobem, zwłaszcza dla tych, którzy prowadzą windykację zakrojoną szeroko…

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

5 komentarzy w “Co to jest EPU? Elektroniczne Postępowanie Upominawcze [PRZEWODNIK]”
  1. Dostałem właśnie Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, niestety nie jest to pomyłka :/ Nawet nie ma co się odwoływać, trzeba płacić :/

  2. Z tego co wiem, to nakaz zapłaty musi się jeszcze uprawomocnić, później w przypadku uprawomocnienia nakazu zapłaty, powód powinien wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, dopiero po tym fakcie zostanie wszczęta egzekucja komornicza.

  3. Bardzo fajny wpis :) Sam nie miałem pojęcia czym jest EPU aż do teraz tak szczerze.

  4. Witam. Piszę w sprawie nakazu zapłaty z EPU na korzyść Ultimo. Otóż założyłam dziś konto w EPU, żeby monitorować czy żadna z firm windykacyjnych mnie nie pozwała i znalazłam nakaz zapłaty w ciągu dwóch tygodni na rzecz ULTIMO w kwocie 3556 zł + koszty procesu 645 zł wydany 11.12.2018r! Problem tkwi w tym, że nie dostałam żadnego listu poprzedzającego skierowanie sprawy do EPU, żadnego maila, telefonu od ultimo, NIC! Również nie otrzymałam nakazu zapłaty na swój adres. Sprawdzałam na stronie, adres jest wpisany prawidłowo. Mało tego, został też złożony wniosek 04.09.19 r. do komornika o wszczęcie egzekucji na 4195,96 zł na rzecz Ultimo. Co można w tym przypadku zrobić?

Comments are closed.