Czy komornik może zająć nieruchomość kupioną na kredyt?

Witam Państwa, czy komornik może zająć nieruchomość kupioną na kredyt, która jeszcze jest spłacana? czy w ogóle możliwa jest licytacja komornicza nieruchomości z hipoteką? mamy kredyt, którego nie jesteśmy już w stanie spłacać i nie wiemy co się z nami stanie.

Znam przypadek, że komornik wszedł na hipotekę za pożyczki i chwilówki, ale u nas jest inaczej, jedyny nasz dług to kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Niestety przestajemy radzić sobie z jego spłatą, rata jest za wysoka.

Czy możliwa jest renegocjacja kredytu hipotecznego z bankiem? lub restrukturyzacja? jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego, żebyśmy znów mogli terminowo wywiązywać się ze spłaty kredytu? czy są jakieś przepisy, które nas kredytobiorców chronią?


Czy komornik może zająć nieruchomość kupioną na kredyt?

Witam, nabyliście Państwo mieszkanie na kredyt hipoteczny, do którego zastosowanie prócz przepisów prawa bankowego znajdują również przepisy ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Jak wskazuje art. 29 ustęp 1 ustawy, umowa o kredyt hipoteczny określa min.

  • opłaty i inne koszty związane z udzieleniem kredytu hipotecznego, w tym opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt hipoteczny, oraz warunki ich zmian całkowity koszt kredytu hipotecznego określony w dniu zawarcia umowy o kredyt hipoteczny
  • całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta określoną w dniu zawarcia umowy o kredyt hipoteczny
  • zasady i koszty ustanowienia, zmiany lub wygaśnięcia zabezpieczeń i ubezpieczeń, w tym koszty ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego
  • warunki, termin, sposób i skutki odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny przez konsumenta
  • skutki niedotrzymania warunków umowy o kredyt hipoteczny, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunkach jej zmiany oraz ewentualnych opłatach z tytułu zaległości w spłacie kredytu hipotecznego.

Z powyższego bezwzględnie wynika, że odpowiedzi na pytania o kredyt, które Państwo do mnie zadajecie, powinny znaleźć się w umowie zawartej z bankiem.

Radzę więc na spokojnie wczytać się w postanowienia umowy i znaleźć te dotyczące zmiany postanowień umownych oraz wypowiedzenia umowy kredytu przez bank z winy kredytobiorcy.

Brak spłaty kredytu, a wypowiedzenie umowy przez bank

Z doświadczenia wiem, że do najczęstszych powodów wypowiedzenia umowy kredytu/pożyczki przez bank z winy kredytobiorców należą:

  • opóźnienie w płatności kolejnych rat;
  • utrata zdolności kredytowej;
  • wydatkowanie pożyczonych pieniędzy w sposób innych niż ustalony w umowie.

Opóźnienie spłaty kolejnej raty już po kilku dniach wszczyna procedurę windykacyjną ze strony banku. Bank przesyła do kredytobiorcy monity, wezwania do zapłaty, upomnienia.

30-dniowe opóźnienie w zapłacie raty może być powodem wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego. W takiej sytuacji kolejnym krokiem banku będzie uzyskanie tytułu wykonawczego i skierowanie sprawy do komornika w celu odzyskania pożyczonych pieniędzy.

Czy komornik może sprzedać mieszkanie z hipoteką?

Pytacie Państwo, czy komornik może zlicytować mieszkanie na kredyt. Niestety, ale tak.

Musicie Państwo pamiętać, że bank pożyczył Wam pieniądze, które chce odzyskać. Aby stało się to szybko, najskuteczniejszą formą egzekucji będzie sprzedaż mieszkania, którego właścicielami pomimo niespłaconego kredytu jesteście Państwo. W takiej sytuacji należy być przygotowanym, że bank po wszczęciu egzekucji komorniczej będzie wnosił o zajęcie mieszkania i jego sprzedaż.

Sprzedaż mieszkania na licytacji komorniczej jest jednak najgorszym wyjściem, jakie może spotkać kredytobiorcę. Uzyskana ze sprzedaży kwota nie musi bowiem pokryć całości długu.

Znam sytuacje dłużników, którzy pomimo sprzedaży zajętych nieruchomości jeszcze przez wiele lat mieli komorników na karku, bowiem nie byli w stanie spłacić dodatkowych kosztów, tj. karne odsetki i koszty postępowania egzekucyjnego.

Utrata zdolności kredytowej, jak porozumieć się z bankiem?

Pytacie Państwo, czy możliwa jest renegocjacja kredytu hipotecznego z bankiem, restrukturyzacja lub obniżenie raty kredytu i czy chronią Państwa jakiejś przepisy.

Zgodnie z regulacją zawartą w art 75c ustawy prawo bankowe bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

Zatem zmiana postanowień umownych jest możliwa, jednak rozmowy w tym temacie należy podjąć jeszcze przed popadnięciem w zwłokę z zapłatą kolejnych rat. Po wypowiedzeniu umowy kredytu hipotecznego może być już za późno.

Radzę więc nie pozostawiać sprawy bezczynnie, lecz czym prędzej umówić się na wizytę w banku, przedstawić swoje trudności i zawnioskować o odroczenie terminu kolejnej raty.

Polecam też sięgnąć do umowy kredytu hipotecznego, bo w niej tak jak pisałam na wstępie, powinny znaleźć się zapisy o możliwości zawieszenia spłaty kredytu/karencji kredytu.

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli wakacje kredytowe

Większość banków daje swoim klientom szansę na skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych.

Okres zawieszenia spłaty kredytu może wynieść nawet sześć miesięcy.

Być może wakacje kredytowe będą szansą, której Państwo potrzebujecie, ale tak jak już napisałam, wniosek w tej kwestii należy złożyć przed powstaniem zaległości.

Jeżeli zaległość kredytowa już istnieje, warto pożyczyć pieniądze, by ją spłacić. Aby nie obniżać zdolności kredytowej, może to być np. pożyczka rodzinna lub pożyczka od znajomych.

Podsumowując

Czy komornik może zająć nieruchomość kupioną na kredyt? oczywiście, że tak! Wypowiedzenie kredytu hipotecznego z winy kredytobiorcy na skutek zaległości w zapłacie kolejnych rat kredytu to bardzo poważna sprawa, często przynosząca nieodwracalnie negatywne skutki.

Przed wypowiedzeniem umowy kredytowej kredytobiorca ma prawo wystąpić do banku z wnioskiem o obniżenie raty kredytu, odroczenie płatności kolejnej raty, zawieszenie spłaty kredytu.

Po wypowiedzeniu przez bank umowy kredytu hipotecznego kredytobiorca może strać się o jego wznowienie, jednak już nie ma szans na zmianę warunków umowy, która przestała obowiązywać.

Po wypowiedzeniu umowy kredytu hipotecznego z winy kredytobiorcy jego szansę na spłatę długu w ratach bez udziału komornika są znikome.

Bank po wypowiedzeniu umowy kredytu ma prawo wystąpić przeciwko dłużnikowi do sądu o wydanie tytułu wykonawczego, na podstawie którego możliwa będzie egzekucja komornicza.

W toku postępowania egzekucyjnego komornik dokonuje zajęcia majątku dłużnika – wszystkich jego składników, łącznie z wynagrodzeniem za pracę. Przy egzekucji długów pochodzących z kredytów hipotecznych, których wartość jest znaczna, dość często dochodzi do licytacji nieruchomości zakupionej na kredyt.

Komornik ma prawo zająć i zlicytować mieszkanie, dom lub inną nieruchomość obciążoną hipoteką.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze