Getin bank dręczy mnie kolejną firmą windykacyjną i kolejnym komornikiem

Dzień dobry. Kilka lat temu założyłem konto w Getin banku, ponieważ reklamą telewizyjną zachęcali, że do otwartego konta jest w prezencie aparat cyfrowy. Wkrótce okazało się, że tych aparatów jest jedynie kilka na całą Polskę. Po jakimś czasie otworzyłem konto w innych banku, ponieważ w Getin banku za wysokie opłaty mieli.

W międzyczasie żona leżała w szpitalu na podtrzymaniu zagrożonej ciąży i wskutek różnych spraw zapomniałem zamknąć konto w Getin banku. Od tego czasu dręczą mnie już trzecią firmą windykacyjną i kolejnym komornikiem.

Dostałem łącznie już kilkadziesiąt pism od nich z różnym straszeniem z ich strony. Pytanie brzmi, czy mają takie prawo? Czy mogę podać ich do sądu, i domagać się odszkodowania? Obok nieuczciwych praktyk, jakie stosują, zniszczyli mi dużo nerwów i zdrowia. Proszę o poradę. Pozdrawiam.


Przedawnienie długów z rachunku bankowego

Witaj, już na samym początku pragnę wskazać, iż zgodnie z regulacją zawartą w art. 731 kc. roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch. Nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych.

Także jak widzisz, wszelkie roszczenia Getin Banku wynikające z rachunku bankowego, który założyłeś po tym, jak zostałeś wprowadzony w błąd przez zachęcającą reklamę, powinny ulec przedawnieniu z upływem lat dwóch od daty wymagalności zapłaty poszczególnej opłaty naliczonej przez bank.

Przyjmując zatem, że posiadasz w danym banku nieuregulowane opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego generowane w każdym nowym miesiącu, aż do zamknięcia konta, to zapewne roszczenie o ich uregulowanie jest roszczeniem już dawno przedawnionym, od którego płatności możesz się uchylić.

Zatem postępowanie windykacyjne prowadzone przez dane firmy powinno zostać zakończone na twój zarzut o przedawnieniu roszczenia.

Radze więc spróbować zakończyć tę nachalnie prowadzoną windykację, która odbija się na twoim zdrowiu, wysyłając do firmy windykacyjnej wezwania z żądaniem zaniechania dalszej windykacji.

Pismo do firmy windykacyjnej o przedawnienie długu

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Nie znaleziono Pobrania

Pozew o zapłatę, a przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia

Wspominasz jednak o komorniku i jeśli nie mylisz firmy windykacyjnej z komornikiem sądowym – i w twojej sprawie rzeczywiście działał komornik, to być może roszczenie o zapłatę jeszcze się nie przedawniło, bo sprawa trafiła do sądu, przez co wierzyciel otrzymał tytuł egzekucyjny.

Sprawdź dokumenty, jakie posiadasz w związku z danym długiem i postaraj się ustalić, czy dług uległ przedawnieniu, czy też bieg terminu przedawnienia roszczenia został przerwany na skutek wniesienia pozwu o zapłatę do sądu i roszczenie o zapłatę jest nadal aktualne.

Nękanie przez firmę windykacyjną, czyli tzw. stalking

Jednakże żadna windykacja długów nie może być prowadzona w sposób uciążliwy dla dłużnika. Nękanie telefonami, nachodzenie w domu, czy w pracy, oraz straszenie jest niedopuszczalne w świetle naszego prawa i jest traktowana jak przestępstwo.

Jeżeli czujesz się zastraszony, odbierasz telefony o różnych godzinach i otrzymujesz wiadomości z dużym natężeniem, możesz sprawę traktować jako stalking.

O stalkingu traktuje art. 190 a kodeku karnego zgodnie, z którym kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Sprawcą stalkingu może być oczywiście firma windykacyjne, jeżeli przekracza normalnie przyjęte normy zwykłej windykacji.

Poprzez uporczywe nękanie ze strony windykatorów można rozumieć:

 • uporczywe wydzwanianie i wysyłanie wiadomości z przypomnieniem o obowiązku zapłaty
 • nachodzenie w domu
 • nachodzenie w pracy
 • zatrzymywanie na ulicy
 • rozmawianie z bliskimi dłużnika
 • odwiedzanie sąsiadów dłużnika
 • podrzucanie wezwań do zapłaty pod drzwi dłużnika
 • złośliwe uwagi
 • groźby podjęcia dalszych kroków windykacyjnych
 • groźby zatrudnienia komornika
 • groźby skierowania sprawy do sądu
 • straszenie odpowiedzialnością karną i karą więzienia
 • straszenie licytacją majątku, odebraniem mieszkania, samochodu.

I tak jak piszesz, kiedy dochodzi do stalkingu, to w ofierze pojawia się poczucie naruszenia prywatności, uczucie zagrożenia, bezradności, frustracji.

Złożenie zawiadomienia o nękaniu przez firmę windykacyjną

Jeżeli więc choć część podanych przeze mnie przykładów odczułeś na swojej skórze, masz prawo złożyć na Policji lub w Prokuraturze zawiadomienie o nękaniu przez firmę windykacyjną.

Ilość pism oraz bilingi połączeń telefonicznych mogą być dowodem w sprawie.
Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez firmę windykacyjną może zostać dokonane ustnie do protokołu lub pisemnie.

Odszkodowanie (zadośćuczynienie) za nękanie od firmy windykacyjnej

Odnośnie do odszkodowania, o które pytasz, to na chwilę obecną skupiłabym się na zgłoszeniu sprawy na Policję. Podjęcie przez ograny ścigania konkretnych działań i ustalenie ewentualnej winy windykatora z pewnością pomogą ci w dochodzeniu zapłaty za naruszenie dobór osobistych.

Wyrok sądu, czy nawet same ustalenia Prokuratury, choćby postępowanie zostało umorzone, mogą ci pomóc w sądzie cywilnym walczyć o zadośćuczynienie za nękanie przez firmę windykacyjną.

Bo pamiętaj, że Prokurator, przyjmując twoje zgłoszenie, będzie zobowiązany podjąć pewne kroki z urzędu – może wystąpić o udostępnienie nagrań rozmów, bilingi telefoniczne.

Ty sam w postępowaniu cywilnym pewne dowody możesz pominąć, a innych nie mieć nawet możliwości przedstawić. Sąd cywilny może jednak wziąć pod uwagę okoliczności, które udało się ustalić w toku postępowania karnego, co bezwzględnie może działać na twoją korzyść.

Radzę więc zaczekać na rozwój postępowania karnego, a dopiero po jego zakończeniu pomyśleć o sprawie cywilnej o zadośćuczynienie od firmy windykacyjnej za naruszenie dóbr osobistych na skutek uporczywej windykacji.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Imię:
Mariusz

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze